Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HALECKI Chalecki OSKAR

  ur. 26 V 1891 w Wiedniu,zm. 17 IX 1973 w White Plains k. Nowego Jorku, historyk.

  Studia hist., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii, odbyłna UJ w Krakowie, gdzie 1915 habilitował się z historii Polskii 1916-18 wykładał; 1919-39 był profesorem katedry historiiEuropy Wsch. na UW, a 1920-21 dziekanem wydziału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALDREIN, Halderen von Wesel ARNOLD

  zm. 30 X1534 w Kolonii, kat. humanista i teolog polemiczny. W 1504został magistrem sztuk wyzwolonych, po czym doktorem teologii,a 1531 kanonikiem katedralnym w Kolonii.

  Do najważniejszychprac H., w których polemizował z protest, reformatorami(głównie z Ph. Melanchtonem) w sprawach ChrystusowegoKościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKELDAMA

  (aram. pole krwi), nazwa terenu w pobliżuJerozolimy, dawne Pole Garncarza.

  Wg Mt 27,6-10 polemkrwi nazwano teren zakupiony przez kapłanów żyd. za srebrnikizwrócone przez — Judasza Iskariotę, będące zapłatą zawydanie Jezusa; odmienną wersję zawierają Dz 1,18-20, wgktórych określenie H. wiąże się ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKENBERGER, Hackenberger ANDRZEJ

  ur. ok.1574 w Koszalinie, zm. VI 1627 w Gdańsku, muzyk i kompozytor.

  Pierwsze wzmianki o H. jako lutniście i kompozytorzena dworze króla Zygmunta III Wazy pochodzą z 1602; funkcjete pełnił prawdopodobnie do 1608, potem był kapelmistrzemkapeli kościoła NMP w Gdańsku.

  H. tworzył reprezentatywne formy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALACHA

  (hebr. chalak chodzić, postępować, żyć; chalachadroga, postępowanie, norma, prawo), forma —* midraszu,interpretacja Prawa Mojżeszowego w odniesieniu dokonkretnych warunków i okoliczności życiowych; stanowiącautentyczną i autorytatywną wykładnię oraz uzupełnieniePrawa obowiązywała na równi z Prawem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJMON z HIRSAU, Heymo OSB

  Żył na przełomieXI i XII w., hymnograf. Był uczniem opata —> Wilhelma zHirsau, a nast. przeorem w tamtejszym klasztorze; po 1091napisał Vita beati Wilhelmi (PL 150,889-922; MGHSS XII209-225), ukazujące jego życie i cuda (dzieło to posłużyłopóźniej jako źródło do Codex Hirsaugiensis, przerobionegonast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBAN LEON

  ur. 23 IX 1893 w Krakowie, zm. 3 V1960 w Lublinie, kanonista, syn Alfreda.

  Studia prawnicze rozpoczął na Uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a kontynuował w Wiedniu i Grenoble; 1916 uzyskałwe Lwowie tytuł doktora prawa i 1926 habilitował się w zakresieprawa kość; 1936 został prof. Uniw. Lwowskiego,1944 prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJNAN, Haikou

  Prefektura apost. w Chinach eryg. 25V 1936 z istniejącej od 15 IV 1929 misji sui iuris; zajmuje35 000 km2 i 1950 liczyła 2,5 min mieszk., w tym 3419 katolików,9 parafii, 5 księży diec. i 14 zak., 20 sióstr.

   

  AAS 21(1929) 652-653, 28(1936) 453-454; Guida 1989; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBAN BLUMENSTOCK ALFRED

  ur. 22 IX 1865 wKrakowie, zm. 26 IX 1926 we Lwowie, historyk prawa, kanonista,ojciec Leona.

  Studiował na UJ, gdzie 1887 uzyskał doktorat praw, a 1889habilitował się z prawa kan. na podstawie pracy Opieka papieskaw wiekach średnich (Kr 1889; Der päpstliche Schutzim Mittelalter, In 1890) i nast. rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJNÓWKA

  Miasto, parafia kat. w dekanacie BielskPodlaski, należącym do apost. administratora diec. w —> Drohiczynien. Bugiem (od 1991 diecezja), oraz parafia i dekanatprawosł. w warszawsko-bielskiej diecezji prawosławnej. WXVIII w. na zach. krańcu Puszczy Białowieskiej, wchodzącymw skład dóbr książąt litew., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt

Do góry