Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HALIKARNAS, Halicarnassum

  (Bodrum w pd.-zach.Turcji), staroż. bpstwo w metropolii Stauropolis w rzym. prowincjiKaria; bpi znani są od pol. V w. - XI w.; od pol.X V I I I w. bpstwo tytuł.; bpami tytuł, byli m.in. sufraganiwarsz. J. -» Dekert (1858-61) i S. -> Gall (1918-33).

   

  D. Stiernon, DHGE XXIII 139-145.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICJUSZ, Halicki SZYMON ks.

  ur. 1576 w Pilźnie,zm. 13 VI 1625 w Krakowie, teolog.

  Od 1594 studiował naAkademii Krak. i 1603 uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych;w tymże roku rozpoczął wykłady na wydz. filozoficznym,którego 1613 został dziekanem; 1616 objął nowoutworzoną katedrę wymowy; 1619 przyjął święcenia kapl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLE (2)

  Nar. sanktuarium maryjne k. Brukseli (Belgia).

  W średniowieczu znaczące beneficjum bpstwa Cambrai z par.kościołem pod wezw. św. Marcina zostało w XIII w. nabyteprzez brabanckich książąt Hainaut, których mecenatowi sanktuariumzawdzięcza swą świetność artyst.; kult maryjny rozwijałsię tu od 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKIEWICZ IGNACY MICHAŁ OFMConv

  ur. 1704 wWarszawie, zm. 10 IV 1770 tamże, historyk zakonu.

  Po wstąpieniu do zakonu przyjął ok. 1727 święcenia kapł.;1738-39 był regensem studium zak. w Krakowie, a 1740 wWarszawie, gdzie zreformował nauczanie, zrywając z wyłącznością —» szkotyzmu; 1743 został lektorem teologii mor. wAsyżu; 1752-59...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICKA METROPOLIA

  Powstała 1367 w związku zorganizacją Kościoła kat. obrządku lac. na Rusi; istniała do1412, tj. do czasu przeniesienia jej siedziby do Lwowa i przemianowaniana —» lwowską metropolię.

  Po inkorporowaniu do Polski przez króla Kazimierza Wielkiegoziemi: przem. i sanockiej (1344), lwowskiej i halickiejz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKIN FRANÇOIS SJ

  ur. 1 VII 1901 w Liège, zm. 25VII 1988 w Brukseli, bollandysta.

  Do zakonu wstąpił 1918 w s'Herenelderen k. Tongeren;1920-23 specjalizował się w klasyce pod kierunkiem J.B. HermanaSJ, a 1923-25 studiował na Gregorianum w Rzymie;1926 skierowany do współpracy z —> bollandystami udał siędo Florencji dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICZ

  Ros. Galicz, ukraińskie Hałycz, miasto, ważnyośrodek życia kośc.-rel. na Ukrainie, siedziba historycznejprawosł. metropolii halickiej i metropolii obrządku łac. (—»halicka metropolia).

  Początki osadnictwa na terenie H., jednego z najstarszychmiast ruskich, sięgają przełomu IX i X w. (gród H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /7 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALL GRANVILLE STANLEY

  ur. 1 II 1846 w Ashfield(Massachusetts), zm. 24 IV 1924 w Worcester, psycholog ipedagog.

  Studiował filozofię i teologię w Union Theological Seminaryw Nowym Jorku, a potem w Bonn i Berlinie; nast. pracowałjako pastor i kaznodzieja w amer, wiosce; wkrótce jednakzainteresował się psychologią; uczęszczał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX

  Metropolia we wsch. Kanadzie (prow. NowaSzkocja) z sufraganiami Antigonish, Charlottetown, Yarmouth;także bpstwo anglikańskie.

  Ewangelizację na terytorium późniejszej diecezji H. zapoczątkował1604 franc, kaplan Nicolas Aubry, pierwszymi zaś misjonarzamibyli jezuici; 1613 przybyli franciszkanie rekolekci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLADŻ al -, Husajn ibn Mansur

  ur. ok. 858 w Bajda(pd. Persja), zm. 26 III 922 w Bagdadzie, mistyk i teologmuzułmański.

  Wg tradycji miał być potomkiem Abu Ajjuba, towarzyszaMahometa; 878 H. został zwolennikiem —> sufizmu,a jego mistrzami byli mistycy, m.in. Sahl at-Tustari orazAbu al-Kasim al-Dżunaid; 895-910 H. odbyl liczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 704

  praca w formacie txt

Do góry