Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HANDELSMAN MARCELI

  ur. 8 VII 1882 w Warszawie,zm. 28 III 1945 w Dora (Nordhausen), historyk.

  Pochodził ze spolszczonej rodziny żyd.; po studiach prawniczychw Warszawie (1900-04) i hist. (1905-12) w Berlinie,Paryżu i Zurychu wykładał na UW, kierując ponad 100 przewodamidoktorskimi (m.in. S. Arnolda, T. Manteuffla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAN, Haan, Hahn HERMAN

  ur. przed 20 VII 1574 wNysie, zm. między 18 XII 1627 a 22 III 1628 w Chojnicach,malarz.

  Po odbyciu nauki w warsztacie ojca oraz czeladniczejwędrówki do Pragi (lub Monachium) H. osiedlił się ok. 1597w Gdańsku; pracował dla cystersów w Oliwie i Pelplinie (odok. 1610) oraz dla benedyktynek w Żarnowcu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANGCZOU, Hangchow

  Metropolia w Chinach eryg.11 IV 1946 z istniejącego od 3 XII 1924 wikariatu apost.; masufraganie Linhaj, Liszuej, Ningpo, Wenczou. W 1. poł. VIIw. przeniknął do H. —» nestorianizm (— Chiny II A); w VIIIw. doszło tu do rzezi nestorian, którzy przetrwali w H. dopocz. XIV w. (w XIV w. H. był sufr. nestoriańską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANBALICI

  Ortodoksyjna szkoła w —> islamie, przestrzegającadosłownego traktowania —> Koranu i tradycji (—> hadith);odrzucając wszelkie spekulacje i indywidualne interpretacje(—» bidaa) stała się, szczególnie w Iraku i Syrii, ostojąortodoksji, zagrożonej innowacjami —> mutazylitów; za twórcęszkoły uważa się Ahmada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANIFOWIE

  Nazwa monoteistów pochodzenia arab.,którzy wierzyli w jedynego Boga, zanim pojawił się —» islam,i uchodzą za jego prekursorów; także Arabowie odstępującyod — politeizmu i —» bałwochwalstwa, a skłaniający się kuislamowi; nadto określenie pobożnych muzułmanów.

  Pojęcie hanif użył Mahomet w odniesieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON (3)

  Diecezja w Nowej Zelandii, sufr. Wellington;eryg. 6 III 1980 z części terytorium diec. Auckland;zajmuje 49 700 km2 i liczy 521 000 mieszk., w tym 78 000katolików, 37 parafii, 32 księży diec. i 13 zak., 19 zakonników,76 sióstr.

   

  AAS 72(1980) 584-585; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMELIN OCTAVE AUGUSTE LOUIS

  ur. 22 VII 1856 wLion k. Angers, zm. 11 IX 1907 w Huchet (departament Landes),filozof, twórca „racjonalizmu integralnego".

  H. rozwinąłneokrytycyzm Ch. Renouviera i J. Lacheliera w kierunkuskrajnego racjonalizmu; podejmując typową dla pokantowskiegoneokrytycyzmu problematykę teoriopoznawczą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMON ANDRÉ JEAN MARIE SS

  ur. 18 V 1795 w LePas (dep. Mayenne), zm. 16 XII 1874 w Paryżu, pisarz ascet.,kaznodzieja.

  Jako nauczyciel w zakładzie wychowawczym C R . Liautarda(od 1822 Collège Stanislas) w Paryżu studiował równocześniefilozofię i teologię; 1818 wstąpił do seminarium Saint--Sulpice, a 1819 do nowicjatu sulpicjanów w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON WILLIAM

  ur. 8 III 1788 w Glasgow, zm. 6V 1856 w Edynburgu, filozof i logik.

  Studiował w Glasgow iw Balliol College w Oksfordzie; 1817-29 wyjeżdżał do Niemiec,gdzie stał się zwolennikiem kantyzmu; od 1821 wykładałna uniw. w Edynburgu, kierując (od 1836) katedrą logikii metafizyki.

  Rozgłos zdobył dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMER FERDINAND bp.

  ur. 21 VIII 1840 w Nijmegen(Holandia), zm. 25 VII 1900 w Tuoczeng (Mongolia), misjonarz.

  Po studiach filoz.-teol. w Driebergen-Rijsenburgu przyjął1864 święcenia kapł. w Utrechcie i w tymże roku wstąpiłdo zgromadzenia misjonarzy z Scheut; 1865 wyjechał doMongolii, gdzie w Turkiestanie Wsch. założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry