Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HANCZUNG, Nan Cheng

  Diecezja w Chinach, sufr. Si--an, eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 2 VI 1887 wikariatuapost. (do 3 XII 1924 pod nazwą Szansi Pd.); zajmuje 16 000km2 i 1950 liczyła 1,5 min mieszk., w tym 19 060 katolików,9 księży diec. i 24 zak., 56 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-313; A. Pucci, ECat VI 1354; Guida 1989; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAN - ILGIEWICZ NATALIA

  ur. 21 V 1895 w Warszawie,zm. 13 VIII 1978 w Łodzi, psycholog, pedagog.

  Studia prawnicze ukończyła na uniw. w Tomsku, gdzienast. była asystentką katedry filozofii prawa; zainteresowaniapedagog, i społ. ujawniła zajmując się wydalonymi ze szkółuczniami i organizując koła opieki nad dziećmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL

  Forma —» wymiany towarowo-pieniężnejukształtowana w procesie społecznego podziału pracy, a polegającana przenoszeniu między podmiotami życia gosp. (wczasie i przestrzeni) —» dóbr (III), służących zaspokajaniuekon. —» potrzeb; także usługowy dział gospodarki nar. stanowiącyzespół instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /14 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANJANG, Hanyang

  Diecezja w Chinach, sufr. Hankou,eryg. 11 IV 1946 z powstałego 14 VI 1927 wikariatuapost., powierzonego misjonarzom św. Kolumbana; zajmuje10 000 km2 i 1949 liczyła 4 min mieszk., w tym 55 000 katolików,4 księży diec. i 11 sióstr.

   

  AAS 19(1927) 404, 38(1946) 301-313; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄNDEL GEORG FRIEDRICH

  ur. 23 II 1685 w Halle,zm. 14 IV 1759 w Londynie, kompozytor.

  Studia muz. odbył 1693-96 pod kierunkiem F.W. Zachowaw Weissenfels; immatrykulowany 1702 na uniw. w Halle, równocześnieobjął stanowisko organisty w zborze kalwińskim,choć sam był luteraninem; 1703 udał się do Hamburga, gdziepracował jako drugi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /7 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMSUN KNUT

  Właśc. Pedersen, ur. 4 VIII 1859 wLom (Oppland), zm. 19 II 1952 w Grimstad, norw. pisarz.

  W 1882-85 i 1886-88 jako korespondent norw. pism przebywałw Stanach Zjedn., co zaowocowało zbiorem felietonówFra det moderne Amerikas Aandsliv (K0b 1889), krytykującychżycie oraz politykę państw anglosaskich;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANKOU, Hankow

  Metropolia w Chinach eryg. 11 IV1946 z istniejącego od 12 XII 1923 wikariatu apost.; posiadasufrágame Hanjang, Iczang, Ciczou, Kuanghua, Puci, Enszy,Siangjang i Wuczang;

  zajmuje 12 120 km i 1950 liczyła 2,2min mieszk., w tym 35 239 katolików, 25 parafii, 11 księżydiec. i 49 zak., 28 zakonników, 128...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL - MAZZETTI ENRICA von

  ur. 10 I 1871 w Wiedniu,zm. 8 IV 1955 w Linzu, austr. pisarka.

  Uczyła się 1886-87 w żeńskim instytucie w Sankt Pölten,od 1905 przebywała w Steyr, a od 1911 w Linzu. Debiutowałautworem Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr (1900),którego podstawowy motyw konfliktu wyznaniowego zostałwprowadzony także do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMTRAMCK

  „Pol. miasto" w Stanach Zjedn. położonejako enklawa adm. w granicach miasta —> Detroit; zajmuje5,7 km2 i 1990 liczyło 21 300 mieszk., w tym 6 1% pol.pochodzenia.

  Początkowo w H. osiedlili się Francuzi, w XIX w. Niemcy,a w 1. poł. XX w. Polacy; 1903 H. miało 3559 mieszk., a1930 - 56 268 (w tym 86% stanowili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANNENBERG GODFRYD SJ

  ur. VIII 1680 prawdopodobniew Gdańsku, zm. 31 X 1729 w Kaliszu, teolog.

  Do zakonu wstąpi! 1698; po studiach filoz. w Kaliszu(1700-03) i teol. w krak. kolegium jez. oraz przyjęciu święceńkapł. nauczał filozofii w Toruniu i Lublinie (1711-16), a teologiiw Poznaniu (do 1726); od 1727 był rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt

Do góry