Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARAZIM FRANCISZEK SDB

  Pseud. Franciszek Silesius,ur. 2 VIII 1885 w Osinach k. Rybnika, zm. 27 VI 1 9 4 1w Oświęcimiu, pedagog, pisarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1905 w Daszawie k. Stryja, skądzostał skierowany na praktykę wychowawczą do Oświęcimia,Gorycji, a także Turynu, gdzie pracował w redakcji „WiadomościSalezjańskich";...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARDY THOMAS

  ur. 2 VI 1840 w Upper Bockhampton(Dorset), zm. 11 I 1928 w Dorchester, pisarz i poeta. Początkowoprzygotowywał się do zawodu architekta; 1862-67 odbyłw Londynie studia wieczorowe (oprócz architektury studiowałliteraturę klasyczną i języki).

  Pierwsza jego powieść (odrzucona przez wydawców) ThePoor Man and...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARBIN

  Ros. Charbin, miasto w Mandżurii (pn.-wsch.Chiny), siedziba — egzarchatu dla katolików obrządku wsch.i administratury apost. dla katolików obrządku ł a c ; jedno znajwiększych na Dalekim Wsch. skupisk Polaków w 1. poł.XX w.

  1. M i a s t o - Do 1898 H. był wioską rybacką; dzięki magistralikolejowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /10 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARE KRYSZNA, krysznaizm

  (sanskr. hara jednoz imion energii wewn. Kryszny), International Society forKrishna Consciousness, Międzynarodowe Tow. ŚwiadomościKryszny, hinduistyczny ruch rei. zainicjowany 1966 wNowym Jorku przez Bhaktivedante Swami Prabhupadę(1896-1977).

  H.K. nawiązuje do myśli hinduskiego bramina —» Czaitanji,a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARARE

  Do 1981 Salisbury, metropolia w Zimbabweeryg. 25 VI 1982 z sufraganiami Bulawajo, Chinhoyi (utworzona9 XI 1985), Gweru, Hwange i Mutare.

  Od 1879 terytoriumto należało do jez. misji Zambezji (obejmowała częśćZambii i Mozambiku oraz pd. Rodezję), której współtwórcamibyli pol. jezuici (—» jezuickie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANTHALER CHRYSOSTOMUS SOCist

  Imię chrzestneJohannes Adam, ur. 14 I 1690 w Mehrnbach k. Ried, (pn.--zach. Austria), zm. 2 IX 1754 w Lilienfeld, historyk.

  Po studiach filoz. oraz prawniczych na uniw. w Salzburguudał się do Wiednia (z zamiarem podjęcia studiów teol.);1716 wstąpił do zakonu w Lilienfeld, a 1718 przyjął święceniakapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANXLEDEN JOHANN ERNST SJ

  ur. 1681 w Ostercappelnk. Osnabrück, zm. 21 III 1732 w Palurze (Kerala, Indie),misjonarz, lingwista.

  Do zakonu wstąpił 1699; nowicjatodbył jako uczestnik misji wsch.ind.; 1700 przybył do Goana Wybrzeżu Malabarskim; po przyjęciu 1705 święceń kapł.prowadził działalność mis. wśród —» chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃBA

  Utrata przez człowieka prestiżu społ. w formiedeprecjacji jego —* godności spowodowanej zdradą szczególniecenionych przez daną społeczność wartości (—» etos);potocznie to, co budzi odrazę w sensie moralnym.

  W B i b l i i (hebr. bosz, boszet; gr. aischyne, aidos) h. rozumianajest jako utrata czci u Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃCZOWA

  Wieś z zabytkową cerkwią Łemków wwoj. nowosądeckim.

  Pierwsza wzmianka o drewnianej cerkwi(od pocz. XVIII w. unickiej) w H. pochodzi z 1664; obecnarównież drewniana cerkiew Opieki MB, wzniesiona w 1. poł.XIX w., a 1871 gruntownie odnowiona, jest trójdzielna, zprezbiterium wydłużonym, zamkniętym trój...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAOMA

  (stampers.), napój sakralny sporządzony zesfermentowanego soku bliżej nieznanej rośliny o leczniczychwłaściwościach oraz z mleka; także bóstwo uosabiające doskonałość,sprawiedliwość, zwycięstwo, dające siłę, wiedzę,odmładzające i oddalające śmierć.

  Kapłan (mobed) odmawiającmodlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt

Do góry