Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARTMANN NICOLAI

  ur. 20 I I 1882 w Rydze, zm. 9 X1950 w Getyndze, filozof.

  Studiowal medycynę w Dorpacie, potem filozofię w Marburgu;od 1922 był prof, filozofii w Marburgu, a nast. w Kolonii,Berlinie i od 1946 w Getyndze. Do głównych dzieł H.należą: Piatos Logik des Seins (Gie 1909, 1965), Des ProklusDiadochus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN PAUL OFM

  ur. 21 XII 1863 w Salurn (pd.Tyrol), zm. 5 XII 1914 w Monachium, austr. organista i kompozytor.

  Uczył się w szkole muz. w Bozen (Bolzano), nast.studiował grę organową i teorię muzyki u P. Singera wSalzburgu, a potem kompozycję i instrumentację u J. Pembauraw Innsbrucku; 1886 przyjął święcenia kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTLEY DAVID

  ur. 30 VIII 1705 w Luddenden (Halifax),zm. 28 VIII 1757 w Bath, ang. lekarz, psycholog, filozof.

  Studiował najpierw teologię, nast. medycynę i filozofię wCambridge. W psychologii głosił asocjacjonizm, w teorii poznania- empiryzm, w etyce - utylitaryzm, a w filozofii religii- deizm.

  W swym głównym dziele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN z AUE

  ur. ok. 1160, zm. po 1210, poeta,przedstawiciel eposu dworskiego w niem. literaturze średniowiecza.

  Pochodził przypuszczalnie ze Szwabii, gdzie uczył się prawdopodobniew szkole przyklasztornej; był ministeriałem baronówvon Aue w Bryzgowa; zgodnie ze ślubem uczynionympo śmierci protektora wziął udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTLIB SAMUEL

  ur. 1600 w Elblągu, zm. 10 III 1662w Londynie, protest, działacz ret. i oświatowy.

  Kształcił sięw Brzegu, a nast. na uniw. w Królewcu; od 1628 w Angliiprowadził działalność na rzecz zjednoczenia Kościołów protest.Europy w celu przeciwstawienia ich Habsburgom i papiestwu; propagował międzynar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIS WILLIAM WADÉ

  ur. 1850 w Cape Palmas (Liberia),zm. 1929 w Liberii, założyciel tzw. Kościoła DwunastuApostołów (harryzm).

  Afrykanin z plemienia Grebo w Liberii, kształcił się wszkole metodystów amer, w Cape Palmas; ochrzczony 1871 ikonfirmowany 1885 przez bpa S.D. Fergusona w Kościeleepiskopalnym, pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA

  (gr. spojenie, zgodność, współdziałanie,porządek, ład), jedność o charakterze strukturalno--bytowym lub funkcjonalno-dynamicznym zbudowana wsposób uporządkowany z różnych, ale dopełniających sięskładników; sposób zgodnego zespolenia zróżnicowanych,lecz współmiernych elementów lub właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /9 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRISBURG

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Pensylwania)eryg. 3 I I I 1868 jako sufr. Filadelfii; zajmuje 19 8 3 9km2 i liczy 1,85 min mieszk., w tym 2 2 1 0 7 6 katolików, 1 1 6parafii, 166 księży diec. i 57 zak., 69 zakonników, 6 4 3 siostry.

  Duszpasterstwo polonijne prowadzą w H. duchacze (2 pol.parafie w Mount Carmel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA EWANGELII

  Kompozycja tekstów 4 ->Ewangelii, ujmująca całość życia i nauczania Jezusa Chrystusa.

  W odróżnieniu od Ewangelii synopt. h.E. nie zestawiatekstów paralelných obok siebie, ale wybiera z nich jeden,uzupełniając go szczegółami z pozostałych Ewangelii, posługującsię wyłącznie słownictwem —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTENSTEIN KARL

  ur. 25 I 1894 w Cannstatt k.Stuttgartu, zm. 1 X 1952 w Stuttgarcie, protest, misjolog,ekumenista.

  Po studiach teol. w Tybindze byt 1921 wik. w Stammhein iCannstatt, a od 1923 prob, w Urach; 1926 zostat dyr. —» BazylejskiegoTowarzystwa Misyjnego oraz członkiem Niem.Ewangelickiej Rady Mis.; 1928-29 podróżował do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt

Do góry