Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HATTEN ANDRZEJ STANISŁAW bp.

  ur. 31 VIII 1763 wLimitach k. Ornety, zm. 3 I 1841 we Fromborku.

  Pochodziłze spolszczonej rodziny warm.; kształcił się u jezuitów w Braniewie,w seminarium księży misjonarzy w Warszawie i seminariumduch. w Braniewie; 1783-86 studiował w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z prawa kan. i przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTLER FRANZ SERAPH SJ

  ur. 11 IX 1829 w Anras(Tyrol), zm. 13 X 1907 w Innsbrucku, pisarz ascet., krzewicielkultu — Serca Jezusa.

  Do zakonu wstąpił 1852; po studiach filoz.-teol. w Tyrnawiei Innsbrucku przyjął 1860 święcenia kapł.; wykładał filozofięi literaturę w kolegium jez. w Kalksburgu k. Wiednia;krzewił kult Serca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTO OSB bp.

  ur. 763, zm. 17 III 836 w Reichenau.

  Wychowany w szkole klasztornej w Reichenau, zosta! zastępcąopata Waldo; nast. H. był doradcą ces. Karola Wielkiego,który 802 mianował go bpem Augusty Rauricorum z siedzibąw Bazylei; posłował do Konstantynopola w sprawie uznaniaces. godności Karola; H. należał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASSELT

  Diecezja w Belgii eryg. 31 V 1967 z częściterytorium diec. Liège jako sufr. Mechelen-Brukseli; zajmuje2468 km2 i liczy 740 974 mieszk., w tym 586 000 katolików,316 parafii, 570 księży diec. i 286 zak., 470 zakonników, 1431sióstr.

   

  AAS 59(1967) 1109-1110; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASIŠTEJNSKÝ z LOBKOVIC BOHUSLAV

  ur. 1460 wHasiśtein, zm. 11 II 1510, tamże, pisarz.

  Początkowo był — utrakwistą; w trakcie studiów human,we Włoszech przeszedł na katolicyzm; 1482 uzyskał doktoratw Bolonii i powrócił do kraju, gdzie pracował w Pradze wkancelarii —» Władysława II Jagiellończyka; od 1483 byłprob, w Wyszehradzie; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASKOWSKI ANDRZEJ ks.

  Żył w XVII w., liturgista.

  Jako doktor prawa byl penitencjarzem katedry na Waweluoraz kanonikiem kolegiaty św. Jerzego w Krakowie; opracowałdo martyrologium rzym. wykaz patronów Polski Animadversionescirca łectionem Martyrologii Romani in recensendiset pronuntiandis suo loco et tempore Regni Poloniae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HASŁO KATOLICKIE"

  Kat. tygodnik rei.-społ., wydawany1930-39 w Płocku (w nakładzie 2600 - 7100 egz.)przez Diec. Instytut —» Akcji Katolickiej i realizujący jej założenia.

  Redagowane przez księży: Jana Karwowskiego(1930-31), Wincentego Helenowskiego (1932-33), StanisławaDulczewskiego (1934-37) oraz Andrzeja Jacynę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASMONEJCZYCY

  (hebr. haszmonaim), rodzina kapł.z klasy Jojariba (1 Krn 9,10; 1 Mch 14,29) zamieszkująca wModin (1 Mch 2,1), dzisiejsze el-Midje na wsch. od Liddy;nazwa wywodzi się od przodka rodu Hasmoneja (gr. Asamonaios).

  Określenie H. znane jest jedynie z dzieł Józefa Flawiusza(FlavAnt XII 6,1; XI 4,8; XX 10,3; XX 10,5;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /4 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASSE JAN ks.

  ur. 25 XI 1822 w Chrząstowie k. Człuchowa,zm. 8 IX 1869 w Hanau (Hesja), teolog, publicysta.

  Po studiach filoz.-teol. we Wrocławiu (1842-48 był jednocześniered. „Katholisches Wochenblatt") przyjął 1847 w Pelplinieświęcenia kapł., a na Uniw. Wrocławskim uzyskał licencjatteologii; był wik. w Chojnicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASSE JOHANN ADOLF

  ur. przed 25 III 1699 w Bergedorfk. Hamburga, zm. 16 XII 1783 w Wenecji, niem. kompozytor.

  Działał jako śpiewak i kompozytor w Hamburgu,Neapolu (uczył się tu u N. Porpory i A. Scarlattiego) i Wenecji;od ok. 1730 był nadwornym kompozytorem króla AugustaII w Dreźnie; 1734-63 kierował tamtejszą kapelą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt

Do góry