Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEIDENSTAM VERNER von

  ur. 6 II 1859 w Olshammark. Örebro, zm. 20 V 1940 w Övralid (Östergötland), szwedz.pisarz.

  W młodości wiele podróżował (byt m.in. w Egipcie, Palestynie,Syrii); zdobył wykształcenie malarskie w Rzymie i Paryżu;od 1884 przebywał w Szwajcarii (poznał tu A. Strindberga);1887 powrócił na stałe do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGGE, Frauen der Hegge, Christliches Bildungswerk die Hegge

  Kat. stowarzyszenie żeńskie, zainicjowane 1945 wWarburgu k. Paderborn przez Theodericha Kampmanna wcelu formowania młodzieży w duchu katolickim.

  H. zajmuje się prowadzeniem dla młodzieży żeńskiej rekolekcji,kursów wakacyjnych oraz dokształcania rei. za pomocąwspółcz. środków przekazu; początki H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGLIZM

  Szkoła filoz. pozostająca pod wpływemG.W.F. -» Hegla, utworzona 1830 w Tybindze (z udziałemD.F. —> Straussa i F.T. Vischera), z której 1835 (główniewskutek różnic poglądów na temat —» absolutu) wyodrębniłasię prawica (szkoła staroheglowska) i lewica (szkoła młodoheglowska)oraz centrum; lewica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /13 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDE JERZY WOJCIECH ks.

  ur. 3 X 1706 w Praslitachk. Lidzbarka Warm., zm. 6 VI 1765 w Lidzbarku, historyk.

  Po studiach teol. w Braniewie, 1729 przyjął tam święceniakapł. i nast. był wik.; 1737 został prob, w Grzędzie, 1745 wKwiecewie, a 1754 archiprezbiterem w Lidzbarku.

  W kroniceArchivům vêtus et novum Ecclesiae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL, Haegel, Hoegel KONSTANTY

  ur. 18 II 1799 wWarszawie, zm. 20 VII 1876 tamże, rzeźbiarz i pedagog.

  Studiował1819-23 na Oddziale Sztuk Pięknych UW, nast. 1823--27 i 1829-30 w Akademii św. Łukasza w Rzymie i AkademiiFranc; po powrocie do kraju został 1844 prof, rzeźby i rysunkuornamentacyjnego w warsz. Szkole Sztuk Pięknych, apo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDEGGER MARTIN

  ur. 26 IX 1889 w Messkirch (Badenia-Wirtembergia), zm. 26 V 1976 we Fryburgu Br., filozof,uważany za współtwórcę —» egzystencjalizmu.

  Filozofię i kat. teologię studiował 1909-13 na uniw. we Fryburgu;1913 uzyskał doktorat filozofii, 1916 habilitował się;wykładał we Fryburgu (1916-23, 1928-45, 1952) i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /20 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEMONIUSZ

  Żył w IV w., Grek, prawdopodobnieautor sprawozdania z dyskusji antymanichejskiej Acta disputationissancti Archelai [...] cum Manete haeresiarcha (PG10,1429-1528).

  Oryginalny tekst powstał ok. 340 i (poza fragmentami)zaginął; przekład łac. powstał pod koniec IV w.;zachowały się nadto fragmenty koptyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERG

  Miasto w RFN (Badenia-Wirtembergia),siedziba najstarszego uniwersytetu niemieckiego.

  Od 1196 H. należał do bpów wormackich, 1288-1720 byłstolicą Palatynatu, 1803 został włączony do Badenii. Do zabytkówsztuki sakr. należą got. kościoły z XV w. - DuchaŚwiętego i Piotra Apostoła (przebudowany w 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP Św.

  ur. przed 130 na Bliskim Wsch. (Palestyna?),zm. po 175, pisarz chrzęść, historyk Kościoła.

  Wg EuzebHist (II 23,3; IV 8,1-2; IV 21; IV 22,1,8-9) H.nawrócił się prawdopodobnie z —» judaizmu i znał Ewangelięwg Hebrajczyków (—» apokryfy II A 2), nie określoną bliżejewangelię syr. i ustną tradycję żyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEERMANN JOHANN

  ur. 11 X 1585 w Rudnej k. Głogowa,zm. 17 II 1647 w Lesznie, ewang. duchowny, autorpieśni i prozy religijnej.

  Pierwsze utwory poetyckie pt. Gebetbuch, darinnen 100Gebete wydał 1609 podczas nauki (od 1604) w książęcym gimnazjumw Brzegu; w tymże roku udał się do Strasburga,gdzie wstąpił na uniw., ale już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt

Do góry