Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEILER FRIEDRICH

  ur. 30 I 1892 w Monachium, zm.28 IV 1967 tamże, religioznawca, filozof, teolog i działaczekumeniczny.

  1. Ż y c i e  i  d zi a ł a 1 n o ś ć - Pochodził z kat. rodziny bawarskiej;po studiach orientalistyki (indologia), psychologii,filozofii, historii religii i teologii na uniw. w Monachium uzyskał1917...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /9 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINRICH WŁADYSŁAW

  ur. 9 I 1869 w Warszawie, zm.30 VI 1957 w Krakowie, filozof, psycholog i pedagog.

  Po studiach 1889-94 psychol. i filoz. w Monachium i Zurychu,gdzie doktoryzował się u R. —» Avenariusa (na podstawierozprawy Bemerkungen zur neueren physiologischen Psychologiein Deutschland, Z 1894), został 1897 asystentemprzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEILIGENKREUZ

  Opactwo cysterskie k. Wiednia, założone1134-35 przez księcia austr. —» Leopolda III na prośbęjego syna Ottona, abpa Freisingu, i zasiedlone mnichami z— Morimondu; 1187 po sprowadzeniu z Jerozolimy relikwiidrzewa Krzyża św. przyjęło nazwę H. zamiast pierwotnej AmSattelbach (in valle nemorosa).

  Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINSIUS DANIEL

  ur. 9 1 1580 w Gandawie, zm. 25 II1655 w Lejdzie, pisarz.

  Po studiach (od 1594) prawa i grekina uniw. we Franeker i Lejdzie H. prowadzii od ok. 1602wykłady z języków staroż. i prawa; 1607 został bibliotekarzemoraz historiografem króla Gustawa II Adolfa; 1618-19był sekretarzem synodu do Stanów Ogólnych Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIMBUCHER MAX

  ur. 10 VI 1856 w Miesbach (Bawaria),zm. 24 VIII 1946 tamże, kat. teolog i historyk.

  Po ukończeniu studiów filoz.-teol. w Monachium i przyjęciu1883 święceń kapł. był prefektem niższego seminariumduch. we Freisingu; 1887 habilitował się z teologii na uniw.w Monachium; 1891-1924 był profesorem apologetyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISELER BERNT von

  ur. 14 VI 1907 w Brannenburgu(Bawaria), zm. 24 VIII 1969 tamże, pisarz.

  Po nieukończonych studiach w Monachium i Tybindze zająłsię pisarstwem; do 1938 brał udział w ruchu nar.-socjalist.;po II wojnie świat, był m.in. członkiem Deutsche Akademiefür Sprache und Dichtung (do 1954) i WestberlinerAkademie der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINE HEINRICH

  ur. 13 XII 1797 w Dusseldorfie, zm.17 II 1856 w Paryżu, niem. prozaik, poeta i publicysta.

  Początkowo kształcił się w zawodzie kupieckim, potemrozpoczął studia prawnicze w Bonn, Getyndze i Berlinie (słuchałm.in. wykładów G.W.F. —» Hegla); 1825 wstąpił do Kościołaewang.augsb. ; w tymże roku uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /5 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISENBERG WERNER

  ur. 15 XII 1901 w Würzburgu,zm. 1 II 1976 w Monachium, fizyk, współtwórca współcz.mechaniki kwantowej.

  W 1927 został profesorem uniw. w Lipsku, 1941 prof, idyr. Instytutu ces. Wilhelma w Berlinie, 1946-70 był dyr. InstytutuFizyki i Astrofizyki Maxa Plancka w Getyndze (przeniesionego1958 do Monachium); 1932...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /6 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERSKI KATECHIZM

  Najważniejszy (obokMałego katechizmu M. Lutra) katechizm reformacji XVI w.,opublikowany 1563 na polecenie elektora Palatynatu ReńskiegoFryderyka III (stąd zw. także Katechizmem Palatynatu).

  Głównymi autorami K.h. byli K. Olevianus - uczeń J.Kalwina i Z. Ursinus - uczeń Ph. Melanchtona; korzystalioni z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP, Pseudo - Hegezyp

  Rzekome imię autora łac.przekładu De bello Iudaico — Józefa Flawiusza, dokonanegook. 2. poł. IV w., będące zapewne zniekształconą formąimienia autora oryginału (Iosippus).

  Przekład przypisywanow starożytności (informuje o tym Kasjodor) Ambrożemu,Hieronimowi i Rufinowi z Akwilei, a w nowszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt

Do góry