Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELIAND

  Niemiecki, średniow. aliteracyjny epos oChrystusie (5983 wiersze; najważniejszy dokument piśmiennictwastarosaskiego) napisany ok. 822-840 z polecenia ces. LudwikaI Pobożnego przez nieznanego autora saskiego.

  W eposie wykorzystano najprawdopodobniej komentarzedo Ewangelii (Bedy Czcigodnego do Mk i Łk, Rabana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA GUERRA bł.

  ur. 23 VI 1835 w Lukce (środk.Włochy), zm. 11 IV 1914 tamże, założycielka zak. zgromadzeniaoblatek —» Ducha Świętego (V 6 ).

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny szlacheckiej; znając językł a c , czytała pisma zach. ojców Kościoła i średniow. pisarzykośc; 1855-65 działała w sekcji pań —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKATE

  Gr. bóstwo chtoniczne, prawdopodobnie pochodzeniakaryjskiego (H. poświęcony był rodzaj ryby, jakodar typowy dla bóstw podziemnych); bywa utożsamiana z Artemidą,Selene (jako bogini księżyca), Demeter i Persefona(jako bogini podziemi).

  Pierwsza wzmianka o H. pojawia się w formie hymnu wTeogonii Hezjoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA SZWEDZKA, Elin z Skövde Św.

  zm. 31 VII1160 k. Götene (Szwecja).

  Pochodziła z wpływowej rodzinychrzęść; wcześnie zostawszy wdową, podjęła pracę charytatywną,wspierając też materialnie ewangelizację krajówskand.; ufundowała kościół w Skövde i Götene; ok. 1159pielgrzymowała do Ziemi Świętej, a po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEITZMAN MARIAN

  ur. 20 X 1899 w Brodach, zm. 18XI 1964 w Saint Paul (Minnesota, Stany Zjedn.), historyk filozofii.

  Studiował 1921-25 filozofię i historię na UJ (doktoratuzyskał 1925) oraz historię filozofii w Paryżu pod kierunkiemE. Gilsona; od 1930 wykładał jako docent, a 1933-39jako prof, na UJ; był współred...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJDUŠKA JURIJ

  ur. 19 IV 1874 w Hórkach k. Kamjenca(Łużyce), zm. 8 V 1956 w Budziszynie, redaktor.

  Studiowałw serb. seminarium duch. w Pradze; od 1898 pracowałjako duszpasterz w Chróscicach i Seitendorf, 1900 w Budziszynie;był prob, w Reichenau k. Żytawy, a od 1912 serb.kościoła w Budziszynie;

  1926 został kanonikiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINEN ANTON

  ur. 12 XI 1869 w Buchholz k. Erfurtu,zm. 3 I 1934 w Rickelrath k. Mönchengladbach, niem. pedagogkat. i działacz oświatowy.

  Studia teol. ukończył w Bonn i 1892 wstąpił do seminariumduch. w Kolonii, gdzie 1893 przyjął święcenia kapł.; nast. pracował jako duszpasterz w Mülheim; przeniesiony 1898 doEupen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISTERBACH, Heisterbacum, Vallis Sancti Petri

  Dawneopactwo cystersów k. Bonn w Nadrenii.

  W ufundowanym 1189 przez abpa Kolonii, Filipa z Heinsbergu(zm. 1191), opactwie H. osiedlili się mnisi z —» Himmerod;największy rozkwit opactwa nastąpił w 1. poł. XIIIw. (m.in. 1215 założono klasztor Marienstatt, Westerwald);upadek materialny H., spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINER FRANZ XAVER

  ur. 28 VIII 1849 w Atteln k.Paderborn, zm. 13 lub 14 VII 1 9 1 9 w Buldern k. Coesfeld,kanonista.

  Po święceniach kapł. został 1883 prob, w Dessau,a 1887 prof, prawa kan. w seminarium duch. w Paderborni 1889 na uniw. we Fryburgu Br.; założył i był dyrektorem(1896-1908) Collegium Sapientiae we Fryburgu -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINRICH JOHANN BAPTIST

  ur. 15 IV 1 8 1 6 w Moguncji,zm. 9 II 1 8 9 1 tamże, działacz kat., dogmatyk.

  Po studiach prawniczych 1834-37 w Giessen, uzyskał 1 8 3 7doktorat i rozpoczął pracę w sądzie apelacyjnym w Moguncji;1840 habilitował się w Giessen; 1842-44 studiował teologię wTybindze, Fryburgu Br. i w seminarium mogunckim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt

Do góry