Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELENOPOLIS

  Nazwa miast związanych z imieniemśw. —» Heleny, matki ces. Konstantyna Wielkiego; jako łac.bpstwa tytuł, miasta te błędnie są ze sobą identyfikowane.

  1. H. in Bithynia (Hersek w pn.-zach. Turcji), początkowoosiedle Drepanum (miejsce urodzenia św. Heleny), 327 odbudowaneprzez Konstantyna Wielkiego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKSAPLA

  (gr. Biblia hexapla), główne dzieło — Orygenesaz zakresu krytyki tekstu bibl. (ok. 50 tomów), któreporównuje różne gr. tłumaczenia Biblii z TH; H. zestawiasynoptycznie w 6 kolumnach: TH w piśmie kwadratowym,TH w transkrypcji gr. i gr. tłumaczenia - Akwili, Symmacha,LXX oraz Teodocjona.

  Do niektórych ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELFTA

  Klasztor cysterek w Saksonii, średniow. ośrodekżycia intelektualnego i mistyki.

  H. stanowiła od 1258 kontynuację klasztoru w Mansfeld(zał. 1228 przez hrabiego Burcharda, nast. przeniesionego1234 do Rossdorf); za opatki Gertrudy z Hackeborn (1251--92) klasztor uzyskał znaczne nadania ziemskie i patronat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELD HEINRICH

  ur. 6 VI 1868 w Erbach (Taunus), zm.4 VIII 1938 w Ratyzbonie, kat. działacz społ., publicysta.

  Po studiach w Strasburgu i Marburgu współpracował jakodziennikarz z „Pfälzer Boten", a nast. z „Regensburger Morgenblatt";jeszcze w czasie studiów podjął działalność polit,w Volksverein für das katholische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELGESEN POUL, Paulus Heliae OCarm

  ur. ok. 1485w Varbergu (Szwecja), zm. 1534, teolog-polemista.

  Do zakonu wstąpił w Hełsing0r (Dania); 1519-22 był regensemkolegium zak. w Kopenhadze, wykładowcą teologiina tamtejszym uniw. i 1522-34 prowincjałem duńskim. Niechętnyscholastyce, przełożył na język duń. pisma —» Erazmaz Rotterdamu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA

  Diecezja w pn.-zach. części Stanów Zjedn.(stolica stanu Montana) eryg. 7 III 1884 z wikariatu apost.Montany (powstałego 1868), sufr. Portland in Oregon; początkowoliczyła 15 000 katolików, 7 kościołów par. i 5 stacjimis. dla Indian.

  Za rządów pierwszego ord. LB. Brondela(1884-1903) duszpasterstwo po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJNAŁ

  Gatunek lit., w staropol. okresie pieśń jutrzennaoparta na motywie porannego zawołania strażnika nocnego,głoszącego nastanie świtu i czasu na modlitwę; zazwyczajskładała się z 3-wersowych strof (hejnałowa strofa), z którychpierwsza rozpoczynała się słowami H. świta; istotną rolępełniła bibl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIADE - RÀDULESCU, Eliade - Rádulescu ION

  ur. 6I 1802 w Tîrgovi§te, zm. 27 IV 1872 w Bukareszcie, poeta,działacz polit, i publicysta.

  Od 1815 H. uczył się w gr. szkole w Bukareszcie i w gimnazjumG. Lazara, w którym nast. 1820-28 wykładał matematykęi gramatykę; od 1829 wydawał w Jassach pierwsze rum.pismo „Curierul románese" oraz dodatek lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

  ur. w poł. III w. wDrepanum (Bitynia) albo Niszu (Serbia), zm. ok. 328-330 wNikomedii, matka ces. Konstantyna Wielkiego.

  Pochodziła prawdopodobnie z plebejskiego stanu; byłażoną (do 292) lub konkubiną ces. Konstantyna Chlorusa. Poobjęciu 306 władzy przez ces. Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HEJNAŁ MARIACKI"

  Ilustrowany mies. (1957-59dwutygodnik) o charakterze informacyjno-publicystycznym,poruszający tematykę rei., polit., społ., hist, i kulturalną, wydawanyod 1957 przez —» Chrześcijańskie StowarzyszenieSpołeczne (od 1989 Unię Chrzęść.-Społ.) w celu nawiązaniakontaktów z Polonią na Zachodzie (od 1989...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry