Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELSINKI

  Miasto, stolica Finlandii (od 1842), kat. diecezjaobejmująca całą — Finlandię (II 3) oraz diecezja prawosławna.Osadzie targowej, zał. 1550 przez króla szwedz. Gustawa IWazę obok dzisiejszego miasta, 1569 król Jan III Waza nadałprawa miejskie; 1640 przeniesiono H. na obecne miejsce;1828 został przeniesiony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER JOMTOW LIPMAN

  ur. 1579 w Wallerstein (Bawaria),zm. 7 IX 1654 w Krakowie, żyd. teolog.

  StudiowałTalmud w Mistku i Pradze; był rabinem w Mikulovie (1624),Wiedniu (1625) i Pradze (1627), gdzie kierował też szkołątalmudyczną (—> jesziwa); oskarżony o działalność przeciwpaństwu i religii kat. został 1629 aresztowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER VITUS

  ur. 3 V 1882 w Tauberrettersheim (Bawaria),zm. 18 X 1956 w Würzburgu, kat. publicysta, działaczspol. i polityk.

  Publikował artykuły z zakresu zagadnień polit, i gosp. w„Fränkisches Volksblatt" i „Fränkische Bauern", a nast. wzał. przez siebie 1918 tygodniku „Das Neue Volk", który byłod 1920 organem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLO ERNEST

  ur. 4 XI 1828 w Lorient (Bretania),zm. 14 VII 1885 tamże, kat. publicysta i myśliciel.

  Po ukończeniu 1843 Liceum im. Ludwika Wielkiego w Paryżu,studiował prawo; praktykę adwokacką przerwał 1848,by poświęcić się studiom filoz. i teol.; włączywszy się w dziełoprzebudowy katolicyzmu franc, redagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOS

  (gr. słońce), gr. bóg Słońca, źródło światła iżycia, pan wzroku (leczył ślepotę oraz karał nią przestępców),syn tytana Hyperiona i tytanki Tei, małżonek Perseis.

  Wg Homera H. był bogiem, który wszystko widzi i słyszy,dlatego uznawano go za świadka czynów ludzkich (wzywanogo podczas przysięgi)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - DZIEJE

  H. kształtował się w dobie upadku —» Fenicji istopniowego zdobywania znaczenia przez —» Grecję ( I ) ; najczęściejpoprzez handel Grecy kolonizowali miasta i krajeWschodu; w V I I - V w. prz.Chr. zaczęły powstawać w AzjiMn. osady gr., w których używano języka —» greckiego,przyjmowanego przez ludność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIŚCI, hellenistoi

  Ludzie mówiący językiem gr.i równocześnie czujący się —» Grekami (sens przechodni czasownikahellenizein); ulegli wpływom prądu myślowo-kulturowego,zw. —> hellenizmem, przyjęli kulturę, zwyczaje i myśleniehellenist., chociaż nie wywodzili się z plemion gr.; —>hellenizacji uległa m.in. znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA

  (gr. Hellen Grek), proces przenikaniai dominacji kultury gr. (—> Grecy 2), najpierw na Bliski iDaleki Wschód, a nast. do cesarstwa —» rzymskiego, umożliwiającypoprzez asymilację z dokonaniami rodzimymi powstaniekultury hellenist. (—» hellenizm);

  także wpływ klasycznejkultury gr. (przede wszystkim języka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W PIŚMIE ŚW.

  Od III w. prz.Chr. proces h. ujawnił sięw Palestynie oddziałując na religię żyd. i prowadząc niekiedydo podważenia jej zasad oraz do przejmowania hellenist.obyczajowości; przemiany te były wspierane niejednokrotnieprzez panujących (np. —» Antioch IV Epifanes, Jazon, Menelaos);

  proces ten spotkał się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W DZIEJACH TEOLOGII

  Chrześcijaństwo od początkurozwijało się w środowiskach pozostających pod wpływemhellenizmu; począwszy od zhełlenizowanej Antiochii prowadziło misje wśród pogan, w wyniku czego nasilił się procesobustronnego oddziaływania; środkiem komunikacji był —»grecki język (koine); wyrażane w nim treści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /9 146

  praca w formacie txt

Do góry