Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELWIDIUSZ

  Rzym. pisarz chrzęść (prawdopodobnieświecki) tworzący w 2. poł. IV w. Gennadiusz podaje (Devir. Ul. 33), że H. był uczniem arianina Auksencjusza, bpaMediolanu (zm. 374), i autorem dzieła, w którym zaprzeczałtrwałemu dziewictwu Maryi, utrzymując, że wspomniani wNT bracia Jezusa byli jej synami z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELWING JERZY ANDRZEJ

  ur. 14 X II 1666 w Węgorzewie,zm. 3 I 1748 tamże, duchowny ewang., przyrodnik.

  Studiowal 1684-86 teologię w Królewcu, a nauki przyr. wWittenberdze, Jenie i Lejdzie; od 1705 był prob, parafiiewang. w Węgorzewie, od 1725 superintendentem dystryktuwęgorzewsko-giżyckiego; badał roślinność Prus Wsch.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELSZTYŃSKI

  (pierwotne nazwisko Skorupka) STANISŁAW,ur. 13 IV 1891 w Kosowie k. Gostynia, zm. 14 IV 1986 w Warszawie, historyk literatury, powieściopisarz, poeta,tłumacz, edytor.

  Studiowal teologię 1913-15 na UJ (m.in. pod kierunkiemks. W. — Michalskiego) i 1916-17 anglistykę w Münster, anast. w Monachium; po I wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELVETIA SACRA

  Seria wydawnicza zawierająca hist.i statystyczne opisy biskupstw, kapituł katedralnych i kolegiackich,opactw, zakonów, zgromadzeń zak. i in. instytucjiKościoła rzym.kat. w Szwajcarii oraz katalogi biskupów.

  H.s. poprzedziły prace m.in. G. Sudanusa Basilea sacra(Bn 1658), G. Bucelina Constantia Rhenana (F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELVÉTIUS CLAUDE ADRIEN

  ur. 26 I 1715 w Paryżu,zm. 26 XII 1771 tamże, filozof.

  Był synem nadwornego lekarza; studiował w kolegium jez.w Paryżu; pod wpływem lektur J. Locke'a (empiryzm, psychologizm),B. Fontenelle'a, franc. —» encyklopedystów (doczesnetraktowanie życia, odnowienie ludzkości przez naukę),D. Hume'a i ang...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMHOLTZ HERMANN LUDWIG

  ur. 31 VIII 1821 w iPoczdamie, zm. 8 IX 1894 w Charlottenburgu pod Berlinem,fizyk, fizjolog i filozof.

  Był prof, fizjologii w Królewcu (1849-55), a nast. anatomiii fizjologii w Bonn (1855-58), fizjologii w Heidelbergu (1858--71) i fizyki w Berlinie (1871-88); 1888 został pierwszym dyr.Instytutu Fizyki i Techniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMOLD

  ur. ok. 1120, zm. po 1177 w Bosau (Szlezwik-HoIsztyn), niem. kronikarz.

  W Brunszwiku był 1139-42 uczniem Gerolda (późniejszegobpa Lubeki), a 1147-53 kształcił się u kanoników regularnychw Neumünster; 1156 został prob, w Bosau; 1167-72 z inspiracjiGerolda napisał Chronica Slavorum (F 1556, B 19633;Helmolda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - PROBLEMATYKA

  H. nie stanowił jednolitego systemukulturowego; wyróżnia się w nim wiele postaw i zjawisk oddającychjego specyfikę, przede wszystkim —> uniwersalizm i-» kosmopolityzm, wyrażający się w otwartości i łatwym asymilowaniuwartości kulturowych pozostających pod jegowpływem ludów; postawę tę niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMONT FRANCISCUS MERCURIUS van

  ur. 20 X 1614w Vilvoorde k. Brukseli, zm. 1699 w Berlinie, filozof i lekarz.

  Prowadził awanturnicze życie w Austrii, Włoszech, Angliii Niemczech; 1662 wszedł w konflikt z —» inkwizycją. Rozwinąłsformułowaną przez swego ojca (Jana Baptiste) i Paracelsusadoktrynę —> witalizmu, wykorzystując pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLEPUTTE GEORGE AUGUSTE

  ur. 31 VIII 1852 wGandawie, zm. 22 II 1925 w Lowanium, flamandzki działaczkat.-społ., polityk.

  Po studiach inżynierskich pracował w zarządzie koleipaństw., a nast. jako prof, architektury i budownictwa konstrukcyjnegouniw. w Lowanium (1876-1907); związany zBractwem św. Michała (o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt

Do góry