Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HENGJANG

  Diecezja w Chinach, sufr. Czangsza, eryg.11 IV 1946 z istniejącego od 23 VII 1930 wikariatu apost.;zajmuje 30 000 km i 1950 liczyła 3 min mieszk., w tym12 085 katolików, 12 księży diec. i 11 zak., 3 zakonników,23 siostry.

   

  A. Freitag. LThK V 230; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMPEL JAN MARIAN CR

  ur. 8 IX 1843 w Janowicachk. Sandomierza, zm. 25 IV 1881 w Zapałowie k. Jarosławia,publicysta.

  Studiował filozofię w Lowanium i prawo w Paryżu;bral udział w powstaniu styczniowym; do zgromadzeniawstąpił 1872 w Rzymie; odbył studia teol. na Gregorianum i1878 uzyskał tam doktorat oraz przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENGSBACH FRANZ kard.

  ur. 10 IX 1910 w Velmedek. Paderborn, zm. 24 VI 1991 w Essen, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w Paderborn iMünster przyjął 1937 święcenia kapł. i do 1946 był wikariuszemw Herne-Baukau i Sankt Marien; studia teol. kontynuowałna uniw. w Münster, uzyskując 1944 doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMPEREK PIOTR bp.

  ur. 28 VI 1931 w Ignacowie k.Lublina, zm. 4 VII 1992 w Zakopanem, kanonista, rektorKUL.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Lublinie przyjął 1955święcenia kapł.; 1955-63 odbył studia specjalistyczne nawydz. prawa kan. KUL, gdzie uzyskał stopień doktora prawakan. (na podstawie rozprawy Sprawa zakonów w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMMINGSEN NIELS

  ur. 1513 w Errindlev (wyspaLolland), zm. 23 V 1600 w Roskilde, teolog protest, zw. praeceptorDaniae.

  Po studiach w Wittenberdze (uczeń Ph. Melanchtona) został1543 profesorem języka gr. na uniw. w Kopenhadze,1545 dialektyki, a 1553 teologii. Zajmował się egzegeza, dogmatyką,etyką i teologią pastoralną; do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMPEL CARL GUSTAV

  ur. 8 I 1905 w Oranienburguk. Berlina, filozof, metodolog nauki.

  Studiował 1923-30 matematykę, fizykę i filozofię w Getyndze,Heidelbergu, Wiedniu oraz w Berlinie, gdzie 1934 uzyskałdoktorat; należał do tzw. grupy berlińskiej - Gesellschaftfür empirische (później - wissenschaftliche) Philosophie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÉLYOT PIERRE

  Trzeci Zakon Regularny, imię zak.Hipolit, ur. 1660 w Paryżu, zm. 5 I 1716 tamże, historyk.

  Pochodził z rodziny ang. osiadłej we Francji; do zakonuwstąpił 1683 w Paryżu; po święceniach kapł. był m.in. długoletnimsekretarzem prowincjałów i definitorem prow. (1710--13);

  po wieloletnich kwerendach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMERIA

  (niezident. miejscowość w eur. części Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Edessa w rzym. prowincjiOsroene; bpi znani od IV do VI w.; od XIII w. bpstwo tytuł.;bpami tytuł, byli m.in. Kazimierz Benedykt Leżeński, od1695 bp pomocniczy na Warmii, i Z. —> Goliński, 1947-51 bppomocniczy w Lublinie.

   

  J.M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMINGWAY ERNEST

  ur. 21 VII 1899 w Oak Park(Chicago), zm. 2 VII 1961 w Ketchum (stan Idaho), pisarz.

  Po ukończeniu szkoły średniej (1917) podjął pracę dziennikarskąw Kansas City, a nast. 1918 jako ochotnik uczestniczyłw działaniach wojennych na froncie wł.; ciężko ranny powróciłdo Stanów Zjedn.; 1921-27 przebywał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELWECKIE WYZNANIE WIARY

  Nazwa oznaczająca(łącznie lub rozłącznie) 3 pisma wyznaniowe —» ewangelickoreformowanegoKościoła ( I I , I V ) , które odegrały ważną rolęw procesie stabilizacji tego nurtu reformacji szwajc. - Pierwszakonfesja helwecka (Confessio helvetica prior - CH I ) ,Druga konfesja helwecka (Confessio helvetica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 033

  praca w formacie txt

Do góry