Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HENOLOGIA

  (gr. hen jeden, logos słowo), nauka o —jedności; także teoria metafiz. (postać lub część —» ontologii),teoria jedynego —> bytu (I 2) przeciwstawionego niebytowilub teoria, że byt jest konstytuowany przez jedność.

  Twórcąh. był Parmenides, który za pomocą analizy pojęć stworzyłteorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEPIN Louis OFM

  ur. 4 VII 1640 w Ath (Belgia),zm. po 1701 prawdopodobnie w Rzymie (lub Utrechcie), misjonarz,podróżnik i badacz Ameryki Północnej.

  Do zakonu wstąpił przed 1660 w Béthune (pn.-wsch. Francja)i ok. 1666 przyjął święcenia kapł.; w czasie wojny hiszp.--franc. 1673-74 był kapelanem; nast. udał się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTEIZM

  (gr. henos jeden, theos bóg), forma wierzeńrei. polegająca na oddawaniu czci (modlitwa, ofiara) pojedynczemu bóstwu określonego —> panteonu, w sposób jakbybylo ono w danej chwili najwyższe i absolutne (—» monolatria).

  Terminem h. posłużył się po raz pierwszy F.W.J.Schelling na określenie względnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENIK MAURYCY PAWEŁ

  ur. w 2. pol. XVI w. w Krakowie,zm. 1623 tamże, humanista.

  Studiował 1567-72 na UJ,ale studiów nie ukończył; spokrewniony z Kromerami i Hozjuszami,był na służbie u bpa M. Kromera (1574, 1586-92)i kard. S. Hozjusza (1575-79), a od 1603 u marszałka wielkiegokoronnego M. Wolskiego; podczas licznych podróży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENAO GABRIEL de SJ

  ur. 20 VII 1612 w Valladolid(Stara Kastylia), zm. 11 II 1704 w Salamance, teolog.

  Dozakonu wstąpił 1626; po święceniach kapł. wykładał w kolegiachzak. - filozofię w Bilbao, teologię w Oviedo i Valladolid,oraz Pismo św. w Salamance, gdzie był rektorem; owocemwieloletniej pracy dydaktycznej H. były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENCXTHOVEN EMIL van SJ

  ur. 7 X 1852 w Moll(Belgia), zm. 6 IV 1906 w Wombali w Kongo Belg. (Zair),misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1873 w Tronchienne; po studiachfiloz.-teol. w Lowanium przyjął 1888 święcenia kapł.;1890-93 był rektorem kolegium zak. w Möns (Francja); od1893 pracował jako misjonarz w Kongo Belg.; będąc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENDERSON EBENEZER

  ur. 17 XI 1784 w Linn k.Dunfermline (Szkocja), zm. 17 V 1858 w Mortlake k. Londynu,protest, biblista.

  Po ukończeniu kongregacjonalistycznego seminarium w Edynburguudał się 1805 do Danii; zajmował się upowszechnianiemBiblii i zakładał towarzystwa bibl. w państwach pn. Europy;nawiązał współpracę z —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMPEL HELENA

  ur. 1846 w Starym Chojnie naChełmszczyźnie, zm. 20 I 1932 we Lwowie, działaczka społeczno-oświatowa.

  Prowadziła 1882-92 wiejską szkołę w Przemi wołkach, znajdującąsię na terenie parafii kierowanej przez ks. S. —» Stojalowskiego,z którym nawiązała współpracę; początkowo zamieszczaław wydawanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENECZEK, Heneczkowski, Chynecki TEODOR

  ur. 16IV 1817 w Częstochowie, zm. po 1872 w Przycisnej, drukarz,wydawca.

  Introligatorstwa i drukarstwa uczył się w Częstochowie;1847 w Piekarach Śląskich uruchomił introligatornięi drukarnię, w której tłoczył znaczną ilość literatury rei.; po1847 kierował Wydawnictwem Dzieł Kat.; był wydawcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMPEL JAN

  ur. 3 V 1877 w Prawdzie k. Łukowa,zm. 1937 w Moskwie, działacz robotniczy i spółdzielczy, redaktor,filozof.

  Od 1904 był nauczycielem pol. dzieci w Paranie, gdzie redagowałpismo „Polak w Brazylii"; ogłosił wówczas Kazaniapolskie (Kurytyba 1907), w których polemizował z ideą Bogaosobowego i propagował (pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt

Do góry