Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    HENOLOGIA

    (gr. hen jeden, logos słowo), nauka o —jedności; także teoria metafiz. (postać lub część —» ontologii),teoria jedynego —> bytu (I 2) przeciwstawionego niebytowilub teoria, że byt jest konstytuowany przez jedność.

    Twórcąh. był Parmenides, który za pomocą analizy pojęć stworzyłteorię...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /754

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENNEPIN Louis OFM

    ur. 4 VII 1640 w Ath (Belgia),zm. po 1701 prawdopodobnie w Rzymie (lub Utrechcie), misjonarz,podróżnik i badacz Ameryki Północnej.

    Do zakonu wstąpił przed 1660 w Béthune (pn.-wsch. Francja)i ok. 1666 przyjął święcenia kapł.; w czasie wojny hiszp.--franc. 1673-74 był kapelanem; nast. udał się do...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 403

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENOTEIZM

    (gr. henos jeden, theos bóg), forma wierzeńrei. polegająca na oddawaniu czci (modlitwa, ofiara) pojedynczemu bóstwu określonego —> panteonu, w sposób jakbybylo ono w danej chwili najwyższe i absolutne (—» monolatria).

    Terminem h. posłużył się po raz pierwszy F.W.J.Schelling na określenie względnego...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 532

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENIK MAURYCY PAWEŁ

    ur. w 2. pol. XVI w. w Krakowie,zm. 1623 tamże, humanista.

    Studiował 1567-72 na UJ,ale studiów nie ukończył; spokrewniony z Kromerami i Hozjuszami,był na służbie u bpa M. Kromera (1574, 1586-92)i kard. S. Hozjusza (1575-79), a od 1603 u marszałka wielkiegokoronnego M. Wolskiego; podczas licznych podróży...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /827

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENAO GABRIEL de SJ

    ur. 20 VII 1612 w Valladolid(Stara Kastylia), zm. 11 II 1704 w Salamance, teolog.

    Dozakonu wstąpił 1626; po święceniach kapł. wykładał w kolegiachzak. - filozofię w Bilbao, teologię w Oviedo i Valladolid,oraz Pismo św. w Salamance, gdzie był rektorem; owocemwieloletniej pracy dydaktycznej H. były...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /972

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENCXTHOVEN EMIL van SJ

    ur. 7 X 1852 w Moll(Belgia), zm. 6 IV 1906 w Wombali w Kongo Belg. (Zair),misjonarz.

    Do zakonu wstąpił 1873 w Tronchienne; po studiachfiloz.-teol. w Lowanium przyjął 1888 święcenia kapł.;1890-93 był rektorem kolegium zak. w Möns (Francja); od1893 pracował jako misjonarz w Kongo Belg.; będąc...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 490

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENDERSON EBENEZER

    ur. 17 XI 1784 w Linn k.Dunfermline (Szkocja), zm. 17 V 1858 w Mortlake k. Londynu,protest, biblista.

    Po ukończeniu kongregacjonalistycznego seminarium w Edynburguudał się 1805 do Danii; zajmował się upowszechnianiemBiblii i zakładał towarzystwa bibl. w państwach pn. Europy;nawiązał współpracę z —*...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 376

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HEMPEL HELENA

    ur. 1846 w Starym Chojnie naChełmszczyźnie, zm. 20 I 1932 we Lwowie, działaczka społeczno-oświatowa.

    Prowadziła 1882-92 wiejską szkołę w Przemi wołkach, znajdującąsię na terenie parafii kierowanej przez ks. S. —» Stojalowskiego,z którym nawiązała współpracę; początkowo zamieszczaław wydawanych...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 774

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HENECZEK, Heneczkowski, Chynecki TEODOR

    ur. 16IV 1817 w Częstochowie, zm. po 1872 w Przycisnej, drukarz,wydawca.

    Introligatorstwa i drukarstwa uczył się w Częstochowie;1847 w Piekarach Śląskich uruchomił introligatornięi drukarnię, w której tłoczył znaczną ilość literatury rei.; po1847 kierował Wydawnictwem Dzieł Kat.; był wydawcą...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 057

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HEMPEL JAN

    ur. 3 V 1877 w Prawdzie k. Łukowa,zm. 1937 w Moskwie, działacz robotniczy i spółdzielczy, redaktor,filozof.

    Od 1904 był nauczycielem pol. dzieci w Paranie, gdzie redagowałpismo „Polak w Brazylii"; ogłosił wówczas Kazaniapolskie (Kurytyba 1907), w których polemizował z ideą Bogaosobowego i propagował (pod...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 081

    praca w formacie txt

Do góry