Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HENLE RICHARD SVD

  ur. 21 VII 1865 w Stetten (Badenia-Wirtembergia), zm. 1 XI 1897 w Czantjaczuang (pd.Szantung, Chiny), misjonarz, męczennik.

  Do zgromadzeniawstąpił 1880 w Steyl (Holandia) i 1888 przyjął święceniakapł., po czym 1889 wyjechał do Chin, gdzie prowadził działalnośćmis. w wikariacie apost. Jenczou (Cyjang);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTIKON

  Edykt ces. Zenona z 482, zmierzający dopojednania katolików z monofizytami (—> monofizytyzm).

  Po wyjaśnieniu nauki o jednej osobie i 2 naturach w Chrystusie(—» diofizytyzm) na —> Chalcedońskim Soborze (451)uformowała się na Wschodzie opozycja antychalced., którąpoparli głównie monofizyci z Egiptu (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNIG JERZY ERNEST

  ur. 29 XII 1748 w Jaworowiek. Legnicy, zm. 23 IX 1809 w Królewcu, ewang. duchowny,historyk.

  Po studiach filoz.-teol. 1767-70 na uniw. w Królewcubył tam pastorem, a nast. kaznodzieją nadwornym; 1801został prof, teologii, a 1808 był rektorem uniw. w Królewcu.Prace z dziejów Prus i ich związków z Polską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEBERG BERTHOLD von abp.

  ur. 1441 lub 1442 wRömhild k. Meiningen, zm. 21 XII 1504 w Moguncji, elektormoguncki.

  Kształcił się od 1455 w Erfurcie, a nast. we Włoszech; 1464został kanonikiem mogunckim, 1467 dyplomatą na dworzeces. Fryderyka III (cieszył się też zaufaniem późniejszegoces. Maksymiliana I) i 1484 abpem Moguncji. H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNINGHAUS AUGUSTIN SVD bp.

  Imię chrzestneAugust, ur. 11 IX 1862 w Menden (Westfalia), zm. 20 VII1939 w Cyjangu (Chiny), misjonarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1879 w Steyl (Holandia); 1885przyjął święcenia kapł. w Roermond i 1886 udał się do Chin,gdzie m.in. prowadził działalność ewangelizacyjną w mis.okręgach Küye i Kiasiang;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEBERGER KASPER

  ur. 1529 w Ehrlich (Turyngia),zm. 29 II 1600 w Królewcu, pastor ewang., historyk,kartograf.

  Po studiach (m.in. w Królewcu) był 1550-60 diakonemw Domnowie i Jurkowie k. Bartoszyc, 1560-89 w Młynarachk. Iławy, a od 1589 w Królewcu;

  1569-70 sporządziłpierwszą szczegółową mapę Prus - Prussiae, das ist des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEN(N)RICH JOSEPH OFMCap

  Imię zak. Kilian, ur. 9XI 1880 w Leeuwarden (pn. Holandia), zm. 23 XI 1946 wNowym Jorku, działacz spot., pisarz rei., pedagog.

  W 1900 wyemigrował do Stanów Zjedn. i wstąpił 1904 dozakonu w Mount Calvary (Wisconsin); po studiach filoz.-teol.w seminariach zak. przyjął 1911 święcenia kapł.; pracowałjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEGUIER JÉRÔME OP

  ur. 1633 w Saint-Omer(pn.-wsch. Francja), zm. 13 III 1712 tamże, teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpił ok. 1649 w Saint-Omer; po studiachfiloz.-teol. w seminarium zak. w Douai przyjął ok. 1657 święceniakapł., a nast. był wychowawcą kleryków, wiceregensem(1667-69) i regensem studium zak. (1669-72) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOCH

  (hebr. chanak poświęcić), „siódmy po Adamie"patriarcha (Jud 14), potomek Seta, syn Jereda, ojciecMetuszelacha (Rdz 5,18-24; 1 Krn 1,3), żył 365 lat.

  Wg Rdz 5,24 H. żył „w przyjaźni z Bogiem, a następnieznikł, bo zabrał go Bóg"; z jednej strony podkreśla to sprawiedliwośćH., z drugiej zaś uwidacznia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEMANN FRANZISKUS SAC bp.

  ur. 27 X 1882 wHolthausen (Westfalia), zm. 17 I 1951 w Pinelands k. Kapsztadu,misjonarz.

  Do stowarzyszenia wstąpił 1899 w Limburgui 1907 przyjął święcenia kapł., po czym udał się na misje doMiniaba w Kamerunie; 1913 został bpem (z prawem następstwa)w prefekturze apost. Kamerunu; od 1914 zarządzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry