Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERBEST JAN ks.

  ur. ok. 1540 w Nowym Mieście, zm.15 III 1601 we Lwowie, teolog, brat Benedykta.

  Po studiach 1556-58 na wydz. artium w Akademii Krak.rozpoczął 1562 wykłady retoryki w Akademii Lubrańskiego(dla swych uczniów wydał Rhetorica, Kr 1566, i Rhetoricumcompendium, Kr 1566, Pł 1817); równocześnie studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENSCHEN, Henschenius, Henskens GODFRÍED SJ

  ur.21 I 1600 w Venray (Limburgia), zm. 11 XI 1681 w Antwerpii,hagiograf, współorganizator wydawnictwa Acta Sanctorum(—» bollandyści).

  Uczył się w kolegium jez. w 's-Hertogenbosch; 1619 wstąpiłdo zakonu w Mechelen; po ukończeniu filozofii w studiumzak. w Lowanium wykładał tam przedmioty human., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLAS z ALEKSANDRII Św. bp.

  Żył ok. 180-247,filozof.

  Był bratem Plutarcha, męczennika aleks. z 202 i uczyłsię filozofii w szkole Amoniusza Sakkasa (EuzebHist VI15.19.26.31.35; VII 7); filozofię uprawiał także wtedy, gdyzostał członkiem prezbiterionu aleks.; w okresie prześladowańchrześcijan za ces. Septymiusza Sewera był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENZ RUDOLF

  ur. 10 V 1897 w Göpfritz an der Wild,zm. 12 II 1987 w Wiedniu, austr. pisarz.

  Był wychowankiem seminarium duch. w Hollabrunn i TheresianischeMilitärakademie; jako oficer brał udział w I wojnieświat.; 1919-24 studiował germanistykę i historię sztuki wWiedniu, nast. pracował w szkolnictwie; 1931-38 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLEA LYNKESTIS, Heraclea Pelagoniae

  (Bitolaw Jugosławii), bpstwo staroż. w metropolii Tesalonika wrzym. prowincji Macedonia I; bpi znani od IV do VI w., wktórym bpstwo zostało zniszczone przez Słowian; obecniebpstwo tytularne.

  Wykopaliska archeol. 1936-38 oraz prowadzone systematycznieod 1959 pozwoliły na odnalezienie w centr, części...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEORTOLOGIA

  (gr. heorte święto, logos słowo), część—» liturgiki tłumacząca genezę i znaczenie — świąt kośc; dziśnie wyodrębniana jako oddzielna nauka stanowi integralnączęść wiedzy o — roku liturgicznym.

  Źródłami dla h. pozostawały— kalendarze kośc. i —» martyrologia.

   

  B. Arciszewski, Wyklad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLEJA, Heraclea in Europa

  (Marmaraereglisi weur. części Turcji), od XVI w. abpstwo tytularne. W starożytnościkolonia gr. Perinthos, zał. w VI w. prz.Chr.; po podzialecesarstwa rzym. przez ces. Dioklecjana (297) H. zostałastolicą prow. Europa i namiestnika Tracji.

  Egzarsze H.podlegało ponad 20 sufraganii; wzrost uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEPBURN JAMES

  Minimita, imię zak. Bonawentura,ur. 14 V I I 1573 w Oldhamstocks (hrabstwo Haddington), zm.1621 w Wenecji, lingwista.

  Był synem pastora protest.; podczas studiów orientalistycznychna uniw. w Saint Andrews w Szkocji nawrócił się nakatolicyzm; po podróży do Francji, Włoch, Turcji, Persji, Syriii in. krajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYKOWO

  Parafia w dek. Pieniężno w archidiec.warmińskiej.

  Wieś H., wzmiankowana 1312, została lokowana1326 na prawie chełmińskim przez kapitułę warm., którejbyła własnością; wraz z lokacją ustanowiono uposażenie dlaistniejącej już parafii; obecny kościół par. św. Katarzyny iśw. Marii Magdaleny został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLEON

  Żył w 2. pot. II w. po Chr., gnostyk.

  Wspominają o nim m.in. Ireneusz z Lyonu (Adv. haer. II4,l) i Tertulian (Adv. Valent. IV 2); był uczniem —» Walentyna(prawdopodobnie w Rzymie) i obok Ptolomeusza uważasię go za głównego przedstawiciela szkoły italskiej (zach.) —>walentynian.

  H. napisał pierwszy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 210

  praca w formacie txt

Do góry