Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERAKLIT z EFEZU

  ur. ok. 540, zm. ok. 480 prz.Chr.,gr. filozof, autor prozatorskiego dzieła Peri fyseos (zachowałosię ok. 130 fragmentów wyd. przez H. Dielsa i W. KranzaDie Fragmente der Vorsokratiker [VS] I, B 1903, 19516), napisanegopełnym symbolów i paradoksów językiem, któryprzyniósł H. przydomek „ciemny" (skoteinos).

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERGER WALERY

  ur. 1562 we Wschowie, zm.1627 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz reformacyjny.

  Studiowałwe Frankfurcie n. Odrą i w Lipsku; od 1584 był nauczycielemszkoły łac. we Wschowie, od 1590 diakonem, a1599 pierwszym kaznodzieją; pisał pieśni kośc. do śpiewnikówewang. (tłumaczone na język pol.), medytacje rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIUSZ I, Flavius Heraclius

  ur. ok. 575 w Kapadocji,zm. 11 II 641, ces. bizantyjski od 610, zał. dynastiiherakleańskiej (610-711).

  Pochodził z rodziny orm., był synem egzarchy Afryki; poobaleniu uzurpatora Fokasa (602-610) ogłoszony bazyleusem,został ukoronowany przez patriarchę —» Sergiusza I. W porozumieniuze Stolicą Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT GEORGE

  ur. 3 IV 1593 w Montgomery, zm.1 III 1633 w Bemerton k. Salisbury, ang. poeta, reprezentantnurtu —» caroline divines, brat Edwarda.

  Pochodził z rodzinyarystokratycznej ; 1605-09 kształcił się w Westminster School,a nast. w Trinity College w Cambridge, gdzie 1618 zostałwykładowcą retoryki i 1620-27 pubi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERALDYKA KOŚCIELNA

  Dział nauki pomocniczejhistorii zw. heraldyką, zajmujący się od strony hist, i praktycznejherbami duchowieństwa, instytucji i organizacji kośc;specjalne miejsce w h.k. zajmuje —> heraldyka papieska.

  1. G e n e z a - Z e względu na militarny rodowód (wojskowyznak bojowo-rozpoznawczy) herby, wchodząc do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /20 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT z CHERBURY EDWARD, Lord H. of Cherbury

  ur. 3 III 1583 w Eyton-on-Severn (Shropshire), zm. 20VIII 1648 w Londynie, filozof, polityk i pisarz, brat Georga.

  Studiował w Oksfordzie, a 1608-16 podróżował po Europie;1619-24 był ambasadorem ang. w Paryżu.

  Napisał m.in. Deveritate (P 1624), De causis errorum (Lo 1645, przedr. St1966), De religiom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERALDYKA PAPIESKA

  Dział heraldyki kościelnejzajmujący się herbami papieży, dygnitarzy oraz urzędów papieskich.

  1. S y m b o l i k a - W h.p. tiara, zw. koroną pap. (regnum),była uroczystym nakryciem głowy papieża, używanymw czasie sprawowania uroczystości pozaliturg., gdy występowałon jako wikariusz Jezusa Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST, Herbestus Neapolitanus BENEDYKT SJ

  ur.1531 w Nowym Mieście, zm. 4 III 1598 w Jarosławiu, teologpolemista, pedagog, brat Jana.

  Po studiach na wydz. artium Akademii Krak. uzyskał 1550bakalaureat i uczył w miejskiej szkole par. we Lwowie, której1555 został rektorem; od 1558 prowadził szkołę par. przykościele Mariackim w Krakowie; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbačiáuskas

  ur. 20 X 1876 w Łankieliszkach (Litwa), zm. 3XII 1944 w Krakowie, krytyk, historyk literatury, publicysta.

  Był Litwinem piszącym głównie po polsku; 1901-06 studiowałna UJ i 1911-24 był tam lektorem języka litew.; 1904 wKrakowie założył litew. stowarzyszenie społ.-nauk. Ruta. Publicystykahist.-polit. H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIAN z CHALCEDONU bp.

  Żył w VI w. Byłautorem pism przeciw Soterychowi z Cezarei Kapadockiej (zwolennik monofizyty Sewera z Antiochii) oraz przeciw manichejczykom,o czym wspomina Maksym Wyznawca (PG91,125-126), a także Focjusz, twierdząc, iż dzieło H. Katamanichaion liczyło 20 ksiąg (Bibliotheca 85; PG 103,287-288);

  z lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt

Do góry