Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERBURT MAMERT ks.

  ur. 1789 w Kaczynie k. Kowna,zm. 1873 w Wilnie, patrolog.

  Po studiach filoz.-teol. w Seminarium Głównym w Wilnie 1808-12 przyjął święcenia kapł. izostał prob, w Klewaniu; 1816 uzyskał doktorat teologii;1819 został kanonikiem kapituły katedralnej w Łucku; 1812--29 był rektorem Seminarium Głównego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREFORD

  Dawne bpstwo kat., od pol. XVI w.bpstwo anglik, w hrabstwie H.-Worcester w Anglii.

  Powstało 676 w wyniku podziału diec. Lichfield i obejmowałoterytoria zamieszkane przez anglosaskie plemiona Magasaetas.

  Pierwszym bpem H. był Putta (676-693); wybitnymibpami byli: Robert z Bethune (1131-48), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT WALENTY bp.

  ur. 15 X 1524 w Felsztynie k.Sambora, zm. 27 VII 1572 w Bielsku Podlaskim.

  Dzięki koligacjom z magnatem P. Kmitą studiował 1544-45w Padwie; 1545 otrzymał kanonię krak.; święcenia kapl.przyjął ok. 1547 i 1560 został bpem przemyskim; 1561 wybranyzostał przez synod prowincjalny w Warszawie delegatemna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERESBACH KONRAD

  ur. 2 VIII 1496 w Hertzbach n.Diissel, zm. 14 X 1576 na wysepce Lorward k. Wesel, humanistai polityk.

  Po studiach prawniczych i teol. 1515-17 w Kolonii (tu poznałm.in. Erazma z Rotterdamu), doktoryzował się 1522 wFerrarze z prawa; od 1523 był wychowawcą książąt klewijskichi od 1525 doradcą księcia Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERCEN, Herzen ALEKSANDR IWANOWICZ

  ur. 6 IV1812 w Moskwie, zm. 21 I 1870 w Paryżu, pisarz i działaczspołeczny.

  Studiował 1829-33 nauki przyr. na uniw. w Moskwie, gdziezorganizował niezależne koło; aresztowany 1834, przebywał1835-42 na zesłaniu w Permie, Wiatce, Włodzimierzu i Nowogrodzie;po uwolnieniu publikował swe prace w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERETYK

  (gr. hairetikos buntowniczy, odszczepieńczy),wg KPK z 1983 chrześcijanin świadomie zaprzeczającyjakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,lub uporczywie o niej powątpiewający (kan. 751); zaprzeczenielub powątpiewanie o prawdach wiary ujawnia h. na zewnątrz słowem, pismem, znakiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBART JOHANN FRIEDRICH

  ur. 4 V 1776 w Oldenburgu,zm. 14 VIII 1841 w Getyndze, filozof, psycholog, pedagog,twórca —> herbartyzmu.

  Po studiach 1794-97 w Jeniepracował jako prywatny nauczyciel w Bernie (poznał się zLH. —> Pestalozzim, który wpłynął na jego zainteresowaniapedagog.; 1802 H. habilitował się w Getyndze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIT

  Żył w 2. poł. II w., egzegeta. Wymienianyprzez EuzebHist (V 27) na pierwszym miejscu wśród 6 wybitnychautorów chrzęść, żył w czasach panowania cesarzyrzym. Kommodusa (180-192) i Septymiusza Sewera (193--211); w duchu antygnostyckim napisał objaśnienia do listówApostoła (prawdopodobnie Pawła) Eis ton...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBIGNY MICHEL d' SJ bp.

  ur. 8 V 1880 w Lille,zm. 23 XII 1957 w Aix-en-Provence, franc. działacz kościelny,orientalista.

  Do zakonu wstąpił 1897 w Saint-Acheul k. Amiens; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. Gemert (Holandia) i Enghien(Belgia) przyjął święcenia kapł. i 1911 uzyskał doktoratteologii, którą 1911-21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBARTYZM

  Kierunek w pedagogice szkoły tradycyjnej2. poł. XIX w., wywodzący się z psychologii i pedagogikiJ.F. — Herbaría ( rozwinięty przez jego kontynuatorów),z czasem zw. też „starą szkołą" wychowania w opozycjido „nowej szkoły" (Liga Nowego Wychowania).

  Zwolennikami h. byli w Niemczech m.in. T. Ziller, W.Rein...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt

Do góry