Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

  (gr. heuriskein znajdować, odkrywać), teoriametod rozwiązywania zagadnień; wiedza dotycząca sposobudokonywania odkryć nauk. (stawiania hipotez i konstrukcjinowych teorii), podająca przepisy normujące twórczość nauk.; umiejętność stosowania reguł (reguły efektywnegopostępowania) sterujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z MILETU

  Żył w VI w., historyk, biograf;prawdopodobnie był poganinem; otrzymał staranne wykształcenie(stąd zw. Illustrios).

  Jest autorem Istoria katolike(wspomina o niej Focjusz Bibliotheca 69; PG 103,166-167oraz Lexicon Suida, PG 117,1274), opisującej dzieje świataod asyr. króla Bello do ces. bizantyjskiego —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSELBLAD MARIA ELISABETH OSSalv

  ur. 4 VI 1870w Fäglevik (prow. Västergötland), zm. 24 IV 1957 w Rzymie,konwertytka, reformatorka zakonu.

  Wychowana w szwedz., luterańskiej rodzinie pragnęła zrealizowaćewangeliczną ideę jedności chrześcijaństwa; w celuwspomagania licznej, osieroconej przez ojca rodziny, udałasię 1888 do Stanów Zjedn. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERONOMIZM

  Wg I. -> Kanta, pogląd nie uwzględniającyw sposób właściwy —» autonomii woli, która winnabyć dla siebie prawodawcą; h. błędnie tłumaczy moralno-prawodawczeakty woli, odwołując się do zewnętrznych względemniej właściwości jej przedmiotów (—» heteronomia 2);uwidacznia się zarówno wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSELS JAN

  ur. 1522 w Lowanium, zm. 7 XI 1566tamże, teolog, egzegeta.

  Po studiach filoz.-teol. oraz przyjęciu święceń kapł. był1550-58 prof, teologii w opactwie norbertanów w Park k. Lowaniumoraz 1558-66 na uniwersytecie Iow.; wraz z M. —»Bajusem przeciwstawiał się metodzie scholast. w nauczaniuteologii; 1563 udat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETTINGER FRANZ

  ur. 13 I 1819 w Aschaffenburgu(Bawaria), zm. 26 I 1890 w Würzburgu, teolog, apologetyk.

  Studia filoz.-teol. odbywał w Würzburgu i Rzymie (Germanicumi Gregorianum), uzyskując doktorat teologii (1845);1843 przyjął święcenia kapł. i po powrocie do kraju był wik.w Alzenau oraz 1852-57 wykładowcą w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSEN JOHANNES

  ur. 14 IX 1889 w Dyck (Lobberich,Nadrenia Pn.-Westfalia), zm. 28 VIII 1971 w Kolonii, filozofreligii, teolog.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA - Studiował filozofię i teologię w Münster(m.in. u J. Geysera, F. Diekampa i J. Mausbacha); święceniakapł. przyjął 1914 i pracował do 1920 w duszpasterstwie(okres ten...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /9 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETYCI

  Bibl. Chetyci, lud indoeur., który w XIV-XIIw. prz.Chr. utworzy! imperium w środk. części Azji Mn.(Anatolu).

  Na tereny nad rzeką Halys (obecnie Kizilirmak), zamieszkiwaneprzez „azjanicki" lud Hartu (Hatyci), przybyły z Europy(prawdopodobnie od strony M. Kaspijskiego 2400-1800prz.Chr.) ludy indoeur. - Palaici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /5 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSEN SERGIUSZ

  Właśc. Siergiej Josipowicz, ur. 16VIII 1887 w Usť-Sysolsku (dziś Syktywkar, stolica Komi),zm. 2 VI 1950 w Łodzi, filozof, pedagog, teoretyk prawa, politolog.

  Studiowal od 1905 w Heidelbergu. Fryburgu Br. i Marburgu;1909 uzyskał doktorat filozofii, a po powrocie do Rosji był współred. czasopisma filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSE BENEDYKT

  ur. ok. 1389 w Krakowie, zm. przed12 XI 1456 tamże, filozof i teolog.

  Pochodził z mieszczańskiej rodziny osiadłej w Krakowie wXIV w.; 1407 rozpoczął studia na wydz. artium UniwersytetuKrak., gdzie 1411 został bakałarzem, 1415 magistrem, a 1421i 1424-25 był dziekanem; od 1423 studiował teologię i 1425pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt

Do góry