Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIERAPETRA, Jerapetra

  Bpstwo staroż. na Krecie;znany bp gr. z V w. oraz bpi łac. od XIII do poł. XVII w.;połączone 1571 z bpstwem Sitea, zachowało nazwę H.; obecnieH. jest siedzibą tytuł, bpstwa łac. i prawosławnego.

   

  HierCat I 285, IV 202; G. Fedalto, La Chiesa latina In Oriente, Studi religiosi 3, Vr 1976, II 130.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

  Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

  H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS, Hierapolis in Phrygia

  (gr. święte miasto),miasto i metropolia w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II(Pamukkale k. Smyrny na pn.-zach. krańcach —» Frygii).

  Założone 190 prz.Chr. przez króla Pergamonu EumenesaII (197-159 prz.Chr.), było znane jako Hieropolis dzięki gorącymźródłom wód mineralnych, którym starożytni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC ATHLETA DEI, DONATUS LAUDE TROPHAEI

  Rymowane oficjum śląskie ku czci św. — Bartłomieja Apostoła(autor nieznany) powstałe w XV w. w Trzebnicy; wg G.M.Drevesa (AH XXV 137-142), który odnalazł to oficjum wrękopisie trzebnickiego brewiarza, nie jest ono pochodzeniazak.; zawiera dokładny opis wyglądu Apostoła, co jest rzadkościąw utworach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS in SYRIA

  (Menbidż w Syrii), abpstwo zIV w., opanowane w VI w. przez monofizytów; od IX doXII w. istniała tu jakobicka metropolia i bpstwo nestoriańskie;z XII w. pochodzi wzmianka o abpstwie łac.; obecnie H.jest tytuł, metropolią łac. oraz tytuł, abpstwem dla gr. melchitówkatolików i tytuł, bpstwem dla syr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

  Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

  Hymn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

  (gr. hieros święty, arche początek, zasada,władza), pojęcie (o nieuwyraźnionej treści, którego znaczeniemodyfikuje niejednokrotnie kontekst zastosowania)wykorzystywane dla ujęcia organizacji złożonego —> układu(ludzi, rzeczy, funkcji i pojęć, np. —> hierarchia prawd wiary)poprzez ukazanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYZMANN UDALRYK

  ur. 4 VII 1835 w Husiatynie(Podole), zm. 1 I 1 9 1 8 w Brandstatt (Dolna Austria), historykprawa, kanonista.

  Studia prawnicze odbył na uniw. weLwowie, gdzie 1860 habilitował się, 1863 został prof, prawakośc. na UJ; kilkakrotnie sprawował tam funkcję dziekanawydz. prawa, a 1883-84 - rektora; był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEWELIUSZ, Hevelius JAN

  ur. 28 I 1611 w Gdańsku,zm. 28 I 1687 tamże, astronom.

  Pochodził z osiadłej w Gdańsku na pocz. XVI w. patrycjuszowskiejrodziny Hewelke (Höwelke, Höfelcke); od 1618uczyt się w miejscowym gimnazjum, a po 1627 pobierał prywatnelekcje matematyki i astronomii m.in. u P. Krugera (językpol. poznał w Gądeczu k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z SYNAJU

  Mnich (igumen) żyjący w 1.poł. VII w. w klasztorze MB na Synaju, pisarz ascetyczny.

  Wzorując się na Janie Klimaku i Maksymie Wyznawcy napisałtraktat ascet. o sposobie czuwania i modlitwy Peri nepseoskat aretes (PG 93,1480-1554), w formie sentencji ułożonychw centurie, opublikowany w przekładzie łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt

Do góry