Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIERODULE

  (gr.), osoby poświęcone bóstwu; w religiachEgiptu, Mezopotamii i Kanaanu h. uczestniczą w różnychaktach kultycznych, zwł. w —» prostytucji sakralnej,przez którą łączyły się z bóstwem, przede wszystkim z boginiąpłodności (jej prototypem w świecie sem. była —» Asztarte);

  w Izraelu mimo zakazu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św.

  ur. 347 w Strydonie (Dalmacja), zm.30 IX 420 w Betlejem, doktor Kościoła, tłumacz, egzegeta.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANIA

  (gr. hieros święty, nadprzyrodzony, faineinobjawiać, ukazywać, manifestować), zamanifestowanie sięBoga (bóstwa) w historii poprzez znaki epifanijne (zarównoprzedmioty, jak i osoby, które na mocy pośredniego czy bezpośredniego działania Bożego są znaczone rysem transcendencjii sakralności).

  Termin h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  (arab. wywędrowanie), ucieczka 622 —» Mahometaz Mekki do Medyny (Jathrib), będąca wyrazem ostatecznegozerwania przez niego więzi z własnym rodemHaszymitów (z plemienia Kurajszytów).

  W 639 kalif Umaribn al-Chattab, podkreślając znaczenie h. jako wydarzeniainicjującego powstanie autonomicznej rei.-polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - DZIEJE i RODZAJE

  Termin h., obcy staroż. językowigr., posłużył Pseudo-Dionizemu Areopagicie w Peri tesuranias hierarchias do określenia h. aniołów (—» anioł), a wPerl tes ekleslastlkes hierarchias do oddania hierarchicznejstruktury Kościoła; można w tym widzieć wpływ, charakterystycznegodla —» neoplatonizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /12 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEI, Hieizan

  Wzniesienie na pn. wschód od Kioto wJaponii, na którym znajduje się zespól świątynny Enryakuji,stanowiący centrum buddyjskiej szkoły —» tendai (1989 liczyła3716 świątyń oraz 600 000 wyznawców), również ośrodekmiędzyrel. spotkań.

  W 788 powstała na górze H. świątynia i klasztor buddyjski(—» buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIACYNTA, Giacinta Marescotti Św.

  ur. 1585 w Vignanellok. Viterbo, zm. 30 I 1640 w Viterbo.

  Pochodziła z rodu książęcego, córka Marka Antoniego iOktawu Orsinich; 1605 na życzenie ojca wstąpiła do klasztorufranciszkanek III zakonu św. Bernardyna w Viterbo, wktórym uprzednio kształciła się; po przebytej chorobie (1615)rozpoczęła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  H. stanowi formęszczególnego udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu —»Kościołem opartą na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanymuczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa, wyróżnianąze względu na podział funkcji w społeczności — LuduBożego i stanowiącą podstawę ustroju właściwego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /16 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAKAS z LEONTOPOLIS

  ur. ok. 270 w Leontopolis,zm. ok. 360, inicjator grup monastycznych w delcie Niluna przełomie III i IV w.

  H. był wszechstronnie wykształconym lekarzem; wg Epifaniusza,bpa Salaminy, był uczniem Orygenesa (Haer. 67,1;Ancoratus 82); interesował się astronomią i magią, znał napamięć Pismo Św.; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  (łac. hibernare zimować), stan znacznegoobniżenia intensywności procesów życiowych (—» anabioza)związany z oziębieniem organizmu.

  1. A s p e k t  b i o m e d y c z n y - W biologii h. jest formąodrętwienia lub śpiączki zimowej występującej u niektórychzwierząt w okresie jesienno-zimowym w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 417

  praca w formacie txt

Do góry