Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - DZIEŁA

  1. T ł u m a c z e n i a - H. znany jest główniez przekładu ksiąg protokanonicznych ST z języków oryginalnychi rewizji dawnych łac. tłumaczeń Pisma św. (PL 29,525--530; wydal R. Weber Biblia Sacra luxta vulgátám versionem,St 1975); pracę nad przekładem rozpoczął 383 od korekty(tam, gdzie chodziło o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGAMIA

  (gr. hieros święty, gamos małżeństwo),święte małżeństwo bóstw, a także związek nieba (czynnikmęski) z ziemią (czynnik żeński, stąd Matka-Ziemia), stanowiącynajbardziej pierwotną postać h.

  W religiach ludów rolniczych, szczególnie na BliskimWsch. (—» agrarne religie), święte małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - BRACTWA

  Pod wezw. H. powstały we Włoszech podkoniec XV w. jako instytucje charytatywne zbliżone do średniow.bractw Bożej Miłości zakładanych m.in. przez Bernardynaz Fełtre (—» bractwo kościelne III); powstałe w RzymieConfraternitas Divini Amoris sub divi H. protectione, zał.1497 przez kard. Giulia de Medici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGRAFIA

  (gr. hieros święty, graf ein opisywać),wg tradycyjnej systematyki E. Gobleta d'Alviellego, przyjętejna kongresie historii religii w Oksfordzie (1908), jedna zdyscyplin religioznawczych (obok —» hierologii i — hierozofii)opisująca przejawy religijności we wszystkich religiach; h.,posługując się metodą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA CATHOLICA

  Wielotomowe dzieło wydawaneprzez franciszkanów konwentualnych (—» franciszkanieI 2), zawierające udokumentowane katalogi (listy) hierarchówi stolic biskupich Kościoła kat. (od 1198 do czasówwspółcz.; dotąd zrealizowane do 1903), zainicjowane przezK. —> Eubela.

  Zestawienia hierarchii rozpoczęto od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - IKONOGRAFIA

  Wyobrażenia H. należą do najpopularniejszychw sztuce chrzęść, i odznaczają się dużą różnorodnością;H. przedstawiany jest jako ojciec Kościoła i kardynał,uczony i egzegeta, a szczególnie jako pokutujący eremita; indywidualnymatrybutem H. jest oswojony lew (zgodnie z legendą).

  Jako o j c i e c K o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /10 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROKLES

  ur. ok. 250 w prow. Karia, zm. po 308 wAleksandrii, namiestnik Palmiry, Bitynii i Dolnego Egiptu.

  Wg Laktancjusza H. był doradcą ces. —> Dioklecjana wsprawie wydanych przez niego rozporządzeń dotyczącychprześladowania chrześcijan; sprawując kolejno urząd namiestnikaw Palmirze, Bitynii oraz w Dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA PRAWD WIARY

  Hermeneutyczno-kryteriologicznazasada porządkująca treści wiary wg ich „związkuz podstawą bądź rdzeniem wiary chrześcijańskiej" (DE 11).

  W P i ś m i e św. najistotniejsze prawdy znalazły się wkrótkich —» formułach wiary; do najstarszych i najbardziejrozpowszechnionych należy „Jahwe, który wywiódł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM bp.

  zm. 1062 we Wrocławiu. Pochodził zokolic Kolonii (E. Walter); być może już 1046 otrzymał święceniabiskupie, ale bpstwo wrocł. objął dopiero 1051 po umocnieniusię pozycji Kazimierza I Odnowiciela;

  sprowadził doWrocławia relikwie św. Wincentego diakona (współpatronkatedry i patron kapituły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROLOGIA

  (gr. hieros święty, logos słowo, nauka),w systematyce E. Gobleta d'Alviellego drugi stopień badańreligioznawczych, na którym dokonuje się porównywania różnychreligii na podstawie analizy, klasyfikacji i interpretacjizjawisk i faktów rei.; popularnie termin h. jest stosowany naokreślenie naukowego badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt

Do góry