Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HILDEBRANDT JOHANN LUCAS von

  ur. 14 XI 1668 wGenui, zm. 16 XI 1745 w Wiedniu, architekt austr. z okresupóźnego baroku.

  Młodość spędził we Włoszech; studiował u C. Fontány wRzymie; ok. 1700 przybył do Wiednia i 1701 został mianowanyces. nadwornym inżynierem; zaprojektował tu rezydencjęDaun-Kinskich (1713-16), należącą do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILCHEN HENRYK ks.

  ur. 30 VII 1881 w Warszawie,zm. 20 VIII 1956 tamże, działacz społeczny.

  Studiował chemię na Politechnice Warsz. i Lwowskiej, apo 1905 nauki polit, i ekon. oraz filozofię na uniw. we FryburguSzwajc; 1912, po 2-letnich studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i do 1915 był wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEGARDA z BINGEN Św. OSB

  ur. 1098 w Bermersheim(Hesja), zm. 17 IX 1179 w Rupertsbergu k. Bingen,wizjonerka, mistyczka, pisarka, lekarka.

  Od 8 roku życia wychowywała się u benedyktynek w Disibodenbergupod kierunkiem bł. Juty, żyjącej tu w rekluzji;mając 15 lat H. została mniszką; 1136 po śmierci Juty przejęłakierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILCKMAN ANTON

  ur. 4 III 1900 w Bevergern k.Münster, zm. 1965 w Moguncji, historyk kultury.

  W 1936 uzyskał doktorat filozofii na uniw. w Mediolanie;jako przeciwnik hitleryzmu był od 1933 prześladowany, a1940-45 więziony; 1946 został prof. uniw. w Moguncji; byłczłonkiem wielu instytucji nauk., w tym także Pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDA Św. OSB

  ur. 614, zm. 17 XI 680, wnuczka -»Edwina króla Nortumbrii.

  Chrzest przyjęła 627 razem zdziadkiem, a po jego śmierci przebywała na dworze w Yorku,a nast. u krewnej Anny, królowej Anglii Wsch.; za radą— Aidana wróciła 648 do Nortumbrii i po roku życia mniszegow Wear została przeoryszą —» klasztoru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBERT z TOURS, Hildebert z Lavardin abp.

  ur.ok. 1056 w Lavardin (dep. Loir-et-Cher), zm. 18 XII 1133 wTours, teolog i poeta.

  Po ukończeniu szkoły katedralnej w Le Mans objął 1085jej kierownictwo; 1091 został archidiakonem, a 1097 bpemLe Mans; 1123 uczestniczył w Soborze Later. I; powołany1125 na abpa Tours, popadł w konflikt z królem franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBRAND AUGUSTYN ks.

  ur. 6 VIII 1811 w MałymKacku (Gdynia), zm. 27 XII 1879 w Pelplinie, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w Pelplinie przyjął 1835 święceniakapł. i do 1842 pracował jako duszpasterz i katecheta w Toruniu(sprawował też opiekę nad żołnierzami), a nast. byłprob, w Kazanicach k. Lubawy; 1848 został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT DAVID

  ur. 23 I 1862 w Królewcu, zm. 14 II1943 w Getyndze, matematyk, logik i filozof.

  Studiował 1880-84 w Królewcu, gdzie 1885 uzyskał doktorat;1892-95 był profesorem uniw. w Królewcu, a od 1895wykładał matematykę na uniw. w Getyndze. Zajmował sięteorią niezmienników algebraicznych, teorią liczb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARIÓN z GAZY Św.

  ur. 291 w Tabatha k. Gazy,zm. 371 na Cyprze, organizator eremityzmu w Palestynie.

  Wg świadectw św. Hieronima (Vita sancii H., PL 23,29-54;Żywot świętego H., PSP X 32-59) i HE Sozomena (PG67,593-1630; Historia Kościoła, Wwa 1980, passim) H. zostalwysłany przez rodziców do Aleksandrii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY Św.

  zm. 29 II 468 w Rzymie, papież od 19 XI461.

  Pochodził z Sardynii; jako archidiakon Kościoła rzym.był 449 legatem pap. na synodzie w — Efezie (III), skąd potajemnie wyjechał, zmuszony przez — Dioskura I do potępieniapatriarchy —> Flawiana; uczestniczył też w dyskusjachna temat święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt

Do góry