Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HINDU MAHASABHA

  (hindi - wielka społeczność hinduistów),rei.-polit, partia w Indiach zał. w 1. ćwierci XXw., głosząca samatanę-dharmę, czyli -» hinduizm jako wiecznąreligię.

  Przed uzyskaniem niepodległości przez Indie, H.M. występowała przeciw rewindykacjom muzułm., bylaruchem narodowościowym i anty kolonialnym;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINCHE

  Diecezja na Haiti eryg. 20 IV 1972 z częściterytorium diec. Les Gonaives i Cap Haiden, sufr. Cap Haiden(do 1988 Port-au-Prince); zajmuje 3000 km2 i liczy 214 000 mieszk., w tym 168 000 katolików, 13 parafii, 15księży diec. i 11 zak., 43 zakonników, 52 siostry.

   

  AAS 64(1972) 467-469; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILEMORFIZM, hylemorfizm

  (gr. hyle budulec, materia,morfe kształt, forma), filoz. teoria arystotelesowsko--scholastyczna, wg której na istotę ciał naturalnych (tj. każdegosubstancjalnego bytu materialnego podlegającego zmianomlub posiadającego dyspozycję do zmian) składa się materiapierwsza oraz forma substancjalna (—» forma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINGANFU, Ankang

  Prefektura apost. w Chinach eryg.28 III 1928; zajmuje 25 000 km2 i 1950 liczyła 800 000mieszk., w tym 3982 katolików, 12 parafii, 5 księży diec, 21sióstr.

   

  A. Freitag, LThK V 372; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDEMITH PAUL

  ur. 16 XI 1895 w Hanau, zm. 28XII 1963 we Frankfurcie n. Menem, kompozytor, altowiolistai teoretyk muzyki.

  W 1909 rozpoczął naukę kompozycji u A. Mendelssohna iB. Seklesa we Frankfurcie n. Menem; 1921-26 uczestniczyłjako kompozytor, wykonawca, a nast. współorganizator prestiżowychfestiwali muzyki kameralnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILLEL

  zm. ok. 10 po Chr., uczony żydowski okresutzw. drugiej świątyni, pochodził prawdopodobnie z Babilonii,a wg późniejszej tradycji z rodu Dawida (Keth 62 b; JTaan4,2; GnR 98); wg Sifre Pwt 357 H. miał żyć 120 lat i przez 40lat (30 prz.Chr. - 10 po Chr.) piastować urząd nasi (przew.sanhedrynu).

  Studiował w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDUIZM

  (pers. Hindu Indus), nieindyjskie określeniezespołu wierzeń i kultów (kształtujących się od pol. II tysiącleciaprz.Chr.) znacznej większości (ok. 70%) rodzimychmieszkańców — Indii; religia, której doktryna uległa modyfikacjiw ramach niezmieniającego się systemu kastowości, stającsię po okresie —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILOZOIZM

  (gr. hyle materia, zoe życie), doktryna, wgktórej wszelka materia jest w jakiejś mierze ożywiona; terminwprowadził do filozofii 1678 R. —» Cudworth (The TrueIntellectual System of the Universe, Lo 1678) na oznaczeniekosmogoniczno-kosmologicznej teorii, przypisującej życie lubdyspozycję do spontanicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBRAND DIETRICH von

  ur. 12 X 1889 we Florencji,zm. 26 I 1977 w New Rochelle k. Nowego Jorku, fenomenolog.

  Studia filoz. rozpoczął 1906 u A. Pfändern i Th. Lippsa nauniw. w Monachium; 1909 przeniósł się do Getyngi, gdzie1913 doktoryzował się u E. Husserla, a 1914 habilitował się; wtym też roku przeszedł na katolicyzm i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT JAROSLAV

  ur. 19 I 1871 w Louny k. Pragi,zm. 10 V 1936 w Pradze, dramaturg.

  Po ukończeniu studiów chemicznych i inżynierskich H. został1906 referentem i krytykiem teatralnym, wiele podróżującm.in. po Skandynawii, Włoszech, Rosji, Japonii i StanachZjednoczonych.

  Nieudany debiut dramatem Hodinu manželi(Pr 1891)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 086

  praca w formacie txt

Do góry