Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HINSCHIUS PAUL

  ur. 25 XII 1835 w Berlinie, zm. 13XII 1898 tamże, protest, kanonista.

  Studiował prawo w Heidelbergu i prawo kan. w Berlinie(1852-54), gdzie uzyska! doktorat obojga praw na podstawiepracy De iure patronatus regio (B 1855), napisanej pod kierunkiemE.L. Richtera, nast. habilitował się w Berlinie; po wydaniuDas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOBA KSIĘGA (Hi)

  Księga ST, druga wśród Pism, zaliczanado ksiąg dydaktycznych (—> Biblia I 3, —» kanon Pismaświętego).

  Prolog i epilog Hi są pisane prozą, część gł. ma natomiastformę poetycką. Prolog (1 - 2 ) , lud. opowiadanie o charakterzehistoryczno-dydaktycznym, mówi o —» Hiobie jako człowiekucnotliwym, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /15 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINSLEY ARTHUR kard.

  ur. 25 V I I I 1865 w Carlton(Yorkshire), zm. 17 I I I 1943 w Buntingford k. Londynu,działacz kośc, założyciel kat. ruchu świeckich.

  Po studiach filoz. w Londynie i teol. w Rzymie, uwieńczonychdoktoratami teologii i filozofii, przyjął 1893 święceniakapł.; wróciwszy do kraju, uczył w kolegium Ushaw w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPISI

  (ang. hippies, etymologia trudna do ustalenia),zw. też flower people (ang. ludzie-kwiaty), niekiedy też Jesuspeople (ang. ludzie Jezusa), zwolennicy młodzieżowej ideologiii uczestnicy spontanicznego ruchu społ., zapoczątkowanegow Stanach Zjedn. na przełomie lat 50-tych i 60-tych XXw. przez poetę A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINTZ MICHAŁ SI

  ur. 1559 we Wschowie, zm. 1609 wSandomierzu, architekt.

  Do zakonu wstąpił 1578 w Poznaniu;początkowo pracował jako kucharz, szewc i zakrystian; od1583 pomagał przy budowie kościoła św. Jana w Jarosławiu;pod kierunkiem architekta G. Brizio SJ w ciągu kilku lat opanowałsztukę budowlaną;

  1589 przybył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPLER FRANCISZEK ks.

  ur. 17 II 1836 w Olsztynie,zm. 17 X I I 1898 we Fromborku, historyk Warmii.

  Teologię studiował we Wrocławiu, Münster i Monachium,gdzie 1861 uzyskał doktorat; 1859 przyjął święcenia kapł. wBraniewie; prowadził duszpasterstwo w Gietrzwałdzie, Królewcui Braniewie, gdzie był m.in. od 1869 regensem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIŃCZA MARCIN SJ

  ur. 28 X 1592 na Rusi, zm. 23 II1668 w Poznaniu, popularyzator teologii.

  Do zakonu wstąpił 1613 prawdopodobnie w Rzymie; 1616--17 studiował filozofię w Kaliszu i 1621-25 teologię w Poznaniu;1627 został rektorem kolegium jez. w Gdańsku; wybrany1633 prowincjałem zaangażował się w trwający spór z UJ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOZA

  (gr. hypnos sen), przejściowy stan zmienionejświadomości, różny od czuwania i snu (choć do nich podobny)wywołany sztucznie w szczególnej sytuacji przez hipnotyzerau osoby hipnotyzowanej ; w tym stanie hipnotyzer utrzymujeścisły kontakt z osobą hipnotyzowaną, która wykonujejego polecenia (w pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB, Job

  (hebr. 'ijjób, gr. Iób, łac. lob, pol. Job iHiob - bardziej zbliżone do dwusylabowego brzmieniahebr.), główna postać —» Hioba Księgi.Imię ogólnosem. znane z tekstów z Mari (XVIII-XVII w.prz.Chr.), z Tell el — Amarna, Ugarit i Alalach (XIV w.prz.Chr.); w Biblii pojawia się także w Ez 14,14.20; Rdz46,13 (job)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINKMAR z LAON bp.

  ur. 835-838 k. Boulogne, zm.880, siostrzeniec —> Hinkmara z Reims.

  Wychowywany przezwuja otrzymał dzięki niemu 858 od króla Karola II Łysegobpstwo Laon, opactwo i urząd na jego dworze; na zjeździe868 w Pitres H. odmówił państw, sądom kompetencji nadbpami i bez uzgodnienia z metropolitą brał w obronę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt

Do góry