Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - W IKONOGRAFII

  H. występuje jako młodzieniec zkrótkimi włosami i brodą, w zbroi z włócznią lub mieczem wdłoni, niekiedy w książęcej szacie i koronie, zwykle z licznymiatrybutami swego męczeństwa - sznurem, kijem i koniem(wg legendy ręce i nogi H. przywiązano do ogonów dzikichkoni, które rozbiegły się na 4 strony i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - DOKTRYNA

  1. W t e o l o g i i k a t o l i c k i e j - u.h.należy do ścisłych tajemnic wiary (DS 2528) - zjednoczeniebóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie w akcie — wcieleniastanowi i wyraża dzieło największego zespolenia Boga zestworzeniem (— Bóg VI B), a zwł. z człowiekiem, jest teżźródłem jego wywyższenia i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT

  zm. 1027, abp gnieźnieński.

  Pochodził prawdopodobniez Italii; miał związki z Bizancjum; abpstwo objąłok. 1011 po śmierci Radzima Gaudentego (1006); jego następcąbył — Stefan Bożęta;

  rządy archidiecezją, o których niewielewiemy, przypadały na okres panowania BolesławaChrobrego i pierwsze lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - NOWE TENDENCJE

  1. W —> chrystologii (I B 3) kato l i c k i e j czasów nowoż. dostrzeżono potrzebę głębszegowniknięcia w psych, analizę jedności Chrystusa, co miało źródłom.in. w dominacji postkartezjańskiej antropologii, utożsamiającejosobę ze świadomością; analizy takie podjęteprzez A. -» Günthera i A. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /9 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT z TEB

  Żył w VII w., kronikarz; jest autoremkroniki świata napisanej 650-670, cennej pod względem lit.;zachował się jej duży fragment z genealogicznym rodowodemm.in. Jezusa Chrystusa, Maryi i Jana Chrzciciela (kryt. opracowaniefragm. kroniki opublikował F. Diekamp Hippolytosvon Theben, Mr 1898).

   

  J. Kraus, LThK...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp.

  Mylnie zw. Hipolitem Rzymskim, żyłw 1. poł. I I I w. na Wschodzie, prawdopodobnie w Palestynie,teolog, ojciec Kościoła; tradycja łączy z tą postacią -»Hipolita katakumbę i —» Hipolita statuę.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - ŻYCIE

  Euzebiusz z Cezarei (HE VI 2 0 ) oraz Hieronim(De vir.ill. 6 1 ) nie potrafią nawet ustalić nazwy jego stolicybiskupiej.

  W świetle nowszych badań (P. Nautin, E. Prinzivalli)nie do utrzymania jest opinia, że H. był rzymianinem;błędna też jest jego identyfikacja z kapłanem rzym. o tymsamym imieniu, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - DZIEŁA

  W głównej mierze stanowią komentarze doBiblii, szczególnie do ST, interpretowane w duchu egzegezytypologicznej, którą H. odnosi do Chrystusa i Kościoła.

  1. P i s m a e g z e g e t y c z n e - Komentarz do Dn w IVksięgach (GCS I 1; fragmenty księgi I i IV w: M. MichalskiAntologia literatury patrystycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRYZJA

  (gr. hipokrinomai, hipokrisis odpowiedź,funkcja aktora), nieszczerość, dwulicowość, obłuda.

  W Piśmie św. obecne jest szerokie rozumienie h., obejmująceodnośne postawy lub akty (np. Syr 1,28-29; 3 2 , 1 5 ; 33,2;2 Mch 5 , 2 2 ) ; ST piętnuje obłudę i fałsz niewiernych wywołujące—» gniew Boży (por...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB z POCZAJOWA

  Św. Kościoła prawosł., właśc.Joann Żelazo, ur. ok. 1550 na Pokuciu, zm. 28 X 1651 wPoczajowie.

  Z woli księcia K.W. Ostrogskiego był w Dubnie1581-1604 igumenem nowo założonego klasztoru Św. Krzyża,w którym stworzył silny ośrodek propagandy prawosł. przeciw—> brzeskiej unii (m.in. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 000

  praca w formacie txt

Do góry