Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W METODOLOGII NAUK

  W staroż. dialektyce i matematyce(Platon, Proklos - komentator Euklidesa) h. stanowiłaniedowodzone (przyjęte jako oczywiste - Arystoteles)twierdzenie, będące wspólnym punktem wyjścia partnerówdyskusji lub pierwotnym elementem (przesłanką) systemuaksjomatyczno-dedukcyjnego; w nowoż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIROSIMA, Hiroshima

  Diecezja w Japonii (pd. częśćwyspy Honsiu), również miasto, na które 6 V I I I 1945 po razpierwszy w dziejach zrzucono bombę atomową.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium późniejszej diecezjiH. związane są z działalnością 1549-51 —> Franciszka Ksawerego(m.in. w Księstwie Jamaguci); od 1883...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W TEOLOGII

  1. D z i e j e - Od czasów patrystyki występowaływ teologii sądy posiadające jedynie charakter sformułowańhipotetycznych, określane jako doxa, prolepsis,opinio, praesumpdo, sententia, intendo, consilium; stanowiłyone integralny element rozwoju teologii (— historia teologii)oraz jej —» metody ; dotyczyło to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTETYZM

  Pogląd epistemologiczny na naturę poznanialudzkiego i metodol. program uprawiania nauk empirycznych,przypisujący w rozwoju wiedzy pierwszorzędną rolęaktywności umysłu (twórczej intuicji) przy tworzeniu —» hipotezi dokonywaniu obserwacji (kontekst odkrycia) oraz metodziededukcyjnej (dedukcjonizm) przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTAZA

  (gr. hypostasis podstawa, istota), kategoriafiloz. używana na określenie —» substancji odznaczającej sięprzymiotem — subsystencji, zwl. w odniesieniu do — osoby;wykorzystywana głównie w —» trynitologii i —» chrystologii,gdzie jej zawartość znaczeniowa została określona w opozycjido pojęć —» istota (usta)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /8 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLITA KATAKUMBA

  Niewielki cmentarz podziemnyw Rzymie przy via Tiburtina, użytkowany od III w.,miejsce pochówku —» Hipolita i in. świętych znanych tylko zimienia: Konkordii, Genezjusza, Tryfonii i jej córki Cyryli.

  W IV w. nad grobem Hipolita powstała podziemna bazylikaz apsydą, poprzedzona westybulem, dekorowana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  (gr. hypotheke ostrzeżenie, przykazanie, depozyt,zastaw), ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane dlazabezpieczenia oznaczonej wierzytelności pieniężnej; polegana obciążeniu nieruchomości (prawa własności) dłużnika, zapewniającymwierzycielowi możność zaspokojenia swej wierzytelności(przez przymusową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLITA STATUA

  Posąg odkopany 1551 w Rzymiemiędzy via Nomentana a via Tiburtina, przedstawiający osobęsiedzącą na tronie (brakuje górnej połowy postaci, któraprawdopodobnie trzymała w ręce zwój); statua znajduje sięobecnie przy wejściu do Biblioteki Watykańskiej.

  ZdaniemP. Ligorio przedstawia św. Hipolita (—...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA

  (gr. hypostasis rzeczywistośćo charakterze samoistnym, osoba, łac. unio zjednoczenie),termin teol. odnoszący się wyłącznie do —» Jezusa Chrystusa,określający trwałe zjednoczenie o charakterze substancjalnym,osobowym i nadprzyrodzonym ludzkiej —» natury z osobąi w osobie (—> hipostaza) Syna Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Pismo św. nie używając określeniau.h., ukazuje w Jezusie Chrystusie, wcielonym SynuBożym, fundamentalną jedność podmiotu boskich i ludzkichprzymiotów oraz działań (J 1,14; Flp 2,5; Kol 1,15-20); podobnieojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześc. widzieli wChrystusie jako Bogu-Człowieku istniejący i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt

Do góry