Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W FILOZOFII RELIGII

  Charakterystyczny dla kulturywspółcz. proces —» sekularyzacji przyczynił się do zakwestionowaniatradycyjnego modelu teologii i postawienia problemuprawomocności języka rei.; podważona przez D. Hume'ai I. Kanta zasadność racjonalnych (metafiz.) podstaw teologii(F. Schleiermacher, K. Barth) zezwalała na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSCHER JOHANN BAPTIST

  ur. 20 I 1788 w Altergarten(Badenia-Wirtembergia), zm. 4 IX 1865 we FryburguBr., teolog moralista, pastoralista.

  Po seminaryjnych studiach filoz.-teol. we Fryburgu Br. iMeersburgu przyjął 1810 święcenia kapł.; 1812-17 wykładałteologię mor. w seminarium diec. w — Ellwangen; 1817 objąłkatedrę teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO DIARRHYTUS

  (Bizerta w pn. Tunezji), bpstwostaroż. w metropolii Kartagina w rzym. prowincji AfrykaProkonsularna; znanych jest 6 bpów od poł. III w. do poł.VII w.; Augustyn w czasie podróży z —» Hippo Regius doKartaginy głosił słowo Boże w 3 bazylikach H. - św. Małgorzaty(22 IX 410), św. Kwadrata (25 IX po 410) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSINGER JOSEF ANTON OFMCap

  Imię chrzestneFranz Anton, ur. 27 XI 1705 w Kaisersbergu (Alzacja; stądprzydomek Caesaromontanus), zm. 5 III 1777 w Strasburgu,teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1726 w prow, szwajcarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminarium zak. przyjął 1729 święcenia kapł.;uczył teologii w seminarium zak. (1734-40)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO REGIUS, Hippona

  (obecnie Annaba w Algierii),staroż. fenickie miasto portowe nad M. Śródziemnym;bpstwo tytuł, w rzym. prowincji Numidia.

  W III w. prz.Chr. H. było wraz z Cyrtą rezydencją królównumidyjskich; w poł. I w. prz.Chr. dostało się pod panowanierzym. i zostało stolicą prow. Africa Nova; ces. AugustOktawian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSZFELD LUDWIK

  ur. 5 VII 1884 w Warszawie, zm.7 III 1954 we Wrocławiu, lekarz mikrobiolog, współodkrywcagrup krwi, twórca antropologii serologicznej.

  Pochodził ze spolszczonej rodziny żyd. o tradycjach patriotycznychi chrzęść; studiował medycynę w Würzburgu i Berlinie,a habilitował się w Zurychu; przed 1939 był nauk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPOS

  (Kalat el-Husn w Jordanii), hellenist. miasto w-» Dekapolu oraz bpstwo staroż. w metropolii Scytopolis wrzym. prowincji Palestyna I I ; bpi znani od pol. IV do poł.VI w.; od X V I I w. bpstwo tytuł.; bpem tytuł, był m.in. FranciszekI. Wysocki, 1728 sufr. chełmiński (HierCat V 221).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA

  (gr. hypothesis założenie, przypuszczenie),w metodologii n a u k rodzaj tez występujących w teoriinauk., których prawomocność nie została dostatecznie uzasadniona(na danym etapie rozwoju nauki) i których przyjęcieumożliwia —> wyjaśnianie zaobserwowanych —» faktów orazprzewidywanie przyszłych zdarzeń; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRTH JOHANNES JOSEPH PA bp.

  ur. 26 III 1854 w Niederspechbach(Alzacja), zm. 6 I 1931 w Kabgayi (Rwanda),misjonarz.

  W 1875 wstąpił do zakonu; 1878 przyjął święceniakapł.; 1889 udał się na misje do Afryki Wsch.; 1890 zostałbpem i wikariuszem apost. Ugandy, a 1894 wikariuszemapost. Nyanza Pd. (dziś Tanzania); 1900 poprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRNHAIM HIERONYMUS OPraem

  ur. 17 V 1637 wOpawie, zm. 27 V I I I 1679 w Pradze, filozof, ascet. pisarz.

  Uczył się w kolegium jez. w Opawie; do zakonu wstąpił1658 w Pradze; po przyjęciu święceń kapł. wykładał przedmiotyfiloz. w praskim seminarium duch., zdobywając gruntownąwiedzę filoz.-teol. oraz prawniczą; 1670 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt

Do góry