Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA DUCHOWOŚCI

  Nauka teol. związanaściśle z -» duchowości religijnej teologią, zajmująca siędziejami przeżywania przez człowieka jego kontaktów z-* Bogiem (—> Istota Najwyższa); dzięki transcendencjisprawiającej, że duch ludzki potrafi nawiązać kontakt z —>Absolutem, można mówić o h.d. chrzęść. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - HISTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Kultury staroż. miały naogół antropologię ahist.; poza sferą h. umieszczały bądź całegoczłowieka (jego ciało, naturę, czas, miejsce, istnienie,zmiany wewn., sekwencję zdarzeniową, rozwój, osiąganiewartości), bądź jego duszę jako obraz wieczności (systemysumeryjskie, staroegips., hind., taoizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA

  Dyscyplina teol. wyodrębnionaod XVII w. i obejmująca (przedmiotowo) dzieje Kościołachrzęść, (zwł. katolickiego) oraz (podmiotowo) naukę o tychdziejach (—» historiografia II).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - DZIEDZINA WIEDZY

  Dyscyplina nauk. zajmująca siębadaniem dziejów ludzkich; wszelkie myślowe odzwierciedleniaprzeszłości, funkcjonujące w życiu społ., niezależnie odich charakteru i wartości poznawczej; w aspekcie socjol. czykulturologicznym h. obejmuje wiele, przeważnie konkurencyjnychwobec siebie, form przekazu hist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - DZIEJE KOŚCIOŁA

  1. I s t o t a - w chrześcijaństwiejest to dzianie się, życie i rozwój więzi ludzkich z JezusemChrystusem i Trójcą Świętą w czasoprzestrzeni tego świata;w aspekcie pionowym jest to rei. samorealizacja osobowaczłowieka i ludzi w relacji do Jezusa jako Syna Bożego, waspekcie poziomym - rozwój więzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA BIBLIJNA

  Forma katechezy bibl. wprowadzonado nauki religii w okresie oświecenia jako przedmiotpomocniczy do nauki katechizmu (—» Biblia w duszpasterstwieIV); także dyscyplina pomocnicza w —> biblisty ce ukazującawydarzenia hist, w kontekście prądów rei. i kulturowychczasów ST i NT (— historiografia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - NAUKA o DZIEJACH KOŚCIOŁA

  1. P r z e d mi o t h.K. w chrześcijaństwie jest określony koncepcją Kościołaczerpaną z wiary, samoświadomości eklezjalnej, z eklezjologiii z kontekstu kulturowego.

  ° Wg koncepcji s a k r a m e n t a l n o - m i s t e r y j n e j Kościółto Ciało Chrystusa (Mistyczne), Sakrament, MisteriumZbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN EKONOMICZNYCH

  Naukapowstała w XIX w. wraz z hist, szkołą w ekonomii, zajmującasię badaniem teorii ekon. oraz poglądami na życie i instytucjegosp. przed ukształtowaniem się w XVIII w. ekonomiijako samodzielnej nauki.

  Elementy myśli ekon. pojawiły się już w starożytności; średniowieczesformułowało wiele teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HI SACERDOTES DOMINI SACRATI, Oto kapłani Boga Najwyższego

  Hymn w jutrzni tekstów wspólnych o świętychpasterzach, przypisywany Marbodowi (zm. 1123), wprowadzonydo LH (I 1116, II 1581, I I I 1451-1452, IV 1435--1436; LG I 1172, II 1644-1645, I I I 1519-1520, IV 1531-1532;tekst także AH L 401).

  Głosi pochwałę kapłanów wybranychprzez Boga, będących sługami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSAU, Hirschau

  Dawne opactwo benedyktyńskie k.Stuttgartu, w średniowieczu ośrodek konfederacji klasztorówi —» gregoriańskiej reformy.

  Założone 830-838 przez Erlafrida, hrabiego Calw, zostałozasiedlone mnichami z — Fuldy, którzy przybyli tu z opatemLutbertem (zm. 853); pod koniec X w. opactwo podupadło,a mnisi opuścili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt

Do góry