Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA - NEUMANN MARIA

  ur. 28 X 1917w Warszawie, zm. 12 I 1980 tamże, malarka, grafik i ilustratorka.

  Studiowała 1935-39 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawiepod kierunkiem S. Ostoi-Chrostowskiego i K. Tichego;1941-45 była więziona za udział w konspiracji w obozachkoncentr. w Ravensbrück i Neubrandenburgu (przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

  Płw. Iberyjski od czasówprehist. (malowidła z ok. 12 000 prz.Chr. w grocie Altamira)związany był z kulturami śródziemnomorskimi (kolonizacjafen. i gr., panowanie rzym.); powstająca od VIII w. po Chr.sztuka islamu (głównie meczet w Kordowie i Alhambra wGrenadzie) inspirowała najpierw dzieła chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /36 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - STATYSTYKA

  Ok. 1790 w H. było 8 metropolii, 59diecezji, 57 500 księży diec, 49 500 zakonników i 24 000sióstr (1797 należały do 43 zgromadzeń zak.) oraz 10,5 minmieszk.; 1910 - 9 metropolii, 60 archidiec. i diec, 16 950parafii, 30 430 kapłanów diec. i ok. 2000 zak., 5120 alumnów,477 klasztorów męskich i 2158 żeńskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: POD PANOWANIEM ARABÓW

  Arabowie (zw. Maurami)w krótkim czasie podbili całą niemal H., z wyjątkiem górzystejAsturii, od której wzięła wkrótce początek walka wyzwoleńcza(—* reconquista); zwycięstwo Karola Młota nad Arabami7 3 2 pod Poitiers wstrzymało ich ekspansję w głąb kontynentueur.; po muzułm. inwazji H. przybrała arab...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /7 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

  W czasie II wojny świat,wśród pol. emigrantów w H., zwł. wojskowych (po kapitulacjiFrancji znaleźli się oni w obozach dla internowanych wH., nast. dołączyli do Pol. Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii),sprawowali pol. księża diec. Antoni Liedtke i ZygmuntBroel-Plater (kierowali również Delegaturą PCK i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: „ZŁOTY WIEK"

  Epoka królów kat. (1469-1598) - Małżeństwo1469 królowej kastylijskiej Izabeli I Kat. (1474-1504)z — Ferdynandem V Katolickim zapoczątkowało zjednoczenieH. i jej mocarstwowy rozwój. Po pokonaniu przez H.emiratu Grenady (1492) zakończyło się całkowicie panowanieMaurów na Płw. Iberyjskim; zdobyte tereny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /7 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYZM

  Wieloznaczny i wartościujący termin, któryokreśla różne postawy filoz., metodol. i teol. wobec dziejów;skrajnym ujęciem h. jest h i s t o r y c y z m .

  1. W f i l o z o f i i - Jako stanowisko filoz. (metafiz. i epistemologiczne)h. podkreśla istotne (konstytutywne) znaczeniedziejów i świadomości hist, dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /14 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  Opiekę duszpast. nadnielicznymi grupami prawosławnych sprawuje (od 1963) z ramieniaEkum. Patriarchatu Prawosł. w Konstantynopolu metropolitaFrancji, który jest zarazem egzarchą H.

  Od lat 20-tych XX w. podejmowane były inicjatywy unijne(kard. E. Reig y Casanova - stow. Pro Oriente, S. Morillo -stow. Obra del...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: OKRES NOWOŻYTNY (1598 - 1814)

  Za panowania królówFilipa III (1598-1621) i Filipa IV (1621-65) H. dominowaław kat. Europie w dziedzinie kultury barokowej, zwł. wsztuce, filozofii i teologii, a także w rozwoju kultu świętych(—> barok); równocześnie zwiększało się podporządkowanieKościoła państwu, wskutek czego dochodziło do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie

  Państwow pd.-zach. Europie na Płw. Iberyjskim graniczące zFrancją, Andorą, Gibraltarem i Portugalią; do H. należą takżewyspy Baleáry na M. Śródziemnym oraz Wyspy Kanaryjskiena Oceanie Atlantyckim; zajmuje 504 879 km i liczy 38,8min mieszk. (1986), w tym 98% katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry