Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HITTORP MELCHIOR

  ur. ok. 1525 w Kolonii, zm. 1584tamże, wyd. źródeł liturgicznych.

  Był kanonikiem przy Mariengarten w Kolonii, a od 1583dziekanem przy kościele św. Kuniberta; broniąc liturgii kat.przed protestantami, wydal (pod wpływem J. Pameliusa) cenionydo dziś zbiór pism liturg. De divinis catholicae Ecclesiaeofficiis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - LITERATURA

  Zaczątki (twórczość w języku kastylijskim)znajdują się w glosach i notach w języku romance na marginesach łac. manuskryptów z klasztorów San Milian dela Cogolla i Santo Domingo de Silos (X w.). Za pierwocinyliryki uważa się odkryte przez S.M. Sterna (1948) tzw. ¡archas,czyli końcowe 2-4 wersy w romance...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITZE FRANZ

  ur. 16 III 1851 w Hanemicke (Westfalia),zm. 20 VII 1921 w Bad Nauheim (Hesja), niem. polityki działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Würzburgu i przyjęciu 1878 święceńkapł. studiował w Rzymie; 1880 został sekretarzem gen. zrzeszeniaArbeiterwohl w Mönchengladbach i red. jego organuo tej samej nazwie; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIZM

  Forma dominacji polit, połączonej z narzucaniemobyczajowości i kultury hiszp. skolonizowanymkrajom —» Ameryki Łacińskiej oraz na —» Filipinach (I 1),trwającej od końca XV do XIX w.; wystąpił przede wszystkimna płaszczyźnie życia kośc, mając swe źródło w przyznanymHiszpanii i Portugalii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLEBOWICZ ANTONI BOLESŁAW

  ur. 14 VII 1801 wGrodnie, zm. 29 V 1847 w Warszawie, tłumacz, wizytatorszkół w Królestwie Polskim.

  Po ukończeniu gimnazjum domin, w Grodnie studiował nawydz. literacko-filozoficznym Uniw. Wileńskiego, gdzie 1820uzyskał stopień kandydata filozofii; współpracując z „DziennikiemWileńskim" i „Dziejami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSCY MĘCZENNICY

  Zakonnicy ze zgrom,braci szpitalnych św. Jana Bożego (—» bonifratrzy) - 71 osóbi misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi (—* klaretym) - 51osób, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Hiszpanii podczaswojny domowej 1936-39 (—» Hiszpania II F); beatyfikowani25 X 1992 w Rzymie.

  Bonifratrzy skazani na śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLEBOWICZ HENRYK ks.

  ur. 1 VII 1904 w Grodnie,zm. 9 XI 1941 w Borysowie (Białoruś), duszpasterz akademicki.

  Ukończył seminarium duch. w Wilnie; 1927 przyjął święceniakapł. w Lublinie; 1928 uzyskał doktorat teologii naKUL, a 1929 filozofii na Angelicum w Rzymie;

  1930-36 wykładałteologię fundamentalną na Uniw. im. Stefana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA KOLEKCJA, Kolekcja Izydoriańska, Collectio Hispana lub Isidoriana

  Zbiór źródeł prawa kan.,składający się z — dekretałów pap. i uchwał synodalnych odDamazego (366-384) do -» Grzegorza I Wielkiego (590-604),powstały w VII w. w Hiszpanii.

  Autorstwo K.h. jest przedmiotem kontrowersji; powszechnieprzyjmuje się wpływ Izydora z Sewilli przynajmniej napierwotną wersję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Można podzielićna 3 okresy: starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne.

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Początki piśmiennictwa teol. w H.związane były z uchwałami synodu w —» Elwirze, który wpłynąłna kodyfikację wczesnochrześc. prawodawstwa kośc;biorący w nim udział —» Hozjusz z Kordowy wsławił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /54 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLINKA ANDRZEJ

  ur. 27 IX 1864 w Černovej (Słowacja),zm. 16 VIII 1938 w Ruźomberku (Słowacja), działaczspołeczno-narodowy.

  Po święceniach kapł. (1889) działał narzecz rozbudzenia świadomości nar. Słowaków i w ruchu abstynenckim; 1897 założył dziennik „Ludóve Noviny"; od 1905był prob, w Ružomberku; wtedy też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt

Do góry