Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOCHWÄLDER FRITZ

  ur. 28 V 1911 w Wiedniu, dramaturg.Ze względu na żyd. pochodzenie musiał emigrować1938 do Szwajcarii; po wojnie został członkiem austr. PEN--Zentrum oraz sekretarzem związków zawodowych.

  H. debiutował dramatem Jehr (Elgg 1932), poświęconymzagadnieniu kazirodztwa; sukces przyniosła mu jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁUSK

  Miasto z klasztorem bernardynów i parafią wdek. bobrujskim w przedrozbiorowej diec. wileńskiej (obecnieGlusk k. Bobrujska na Białorusi).

  H., od XV w. posiadłość książąt Holszańskich, otrzymał1525 prawa miejskie; 1662 Aleksander Połubiński, marszałekwielki litew., osadził w H. bernardynów przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCKING WILLIAM ERNEST

  ur. 10 VIII 1873 w Cleveland(Ohio), zm. 12 VI 1966 w Madison, filozof. Studiowałinżynierię na uniw. w Iowa, filozofię w Harvard Universityoraz 1902-03 w Niemczech (Getynga, Berlin i Heidelberg);1914-43 wykładał filozofię w Harvardzie.

  W filozofii łączył elementy pragmatyzmu, realizmu, idealizmui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBART

  Archidiecezja w Tasmanii bezpośrednio zależnaod Stolicy Apost.; wikariat apostolski H. erygowano 1842i w tymże roku podniesiono go do rangi diecezji (1874-88była sufr. Melbourne), a 3 VIII 1888 - archidiecezji; zajmuje67 886 km2 i liczy 453 600 mieszk., w tym 80 567 katolików,40 parafii, 44 księży diec. i 24...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCZEW

  Parafia w dek. leskim w archidiec. przemyskiej.

  Wieś H., wzmiankowana w dokumentach 1400, miałakościół par. św. Anny (wymieniony 1424); kolejny kościół zfundacji Mikołaja Bala, pisarza ziemskiego i podkomorzegosanockiego, drewniany, wzniesiony 1510, był 1558-1629 przekształcony(przez Matjasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBBES THOMAS

  ur. 5 IV 1588 w Malmesbury (Westport),zm. 4 XII 1679 w Hardwick, ang. filozof, myśliciel polit.,teoretyk państwa.

  Był synem anglik, pastora; studiował logikę i fizykę w Oksfordzie;podczas podróży po Europie zapoznał się z nowymiprądami w filozofii i nauce; zawarł znajomość z R . - > Descartes'em(I)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /6 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLOND ANTONI SUB

  Pseud. Chlondowski, ur. 13 VI1884 w Kosztowach k. Mysłowic, zm. 13 V 1963 w Czerwińskun. Wisłą, brat Augusta, kompozytor.

  Od 1896 przebywał w salezjańskim zakładzie wychowawczymw Lombriasco (Włochy) i 1899 wstąpi! do zgrom.; 1903uzyskał doktorat filozofii na Gregorianum, gdzie studiowałteż muzykę u R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria

  (gr. Przewodniczka, WskazującaDrogę), ikona MB z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu,wg tradycji namalowana w Jerozolimie przez ŁukaszaEwangelistę; od tego przedstawienia wytworzył się typ ikonograficzny,charakterystyczny dla Kościoła wsch. (spotykanyteż na Zachodzie) obrazujący dogmat —> wcielenia Syna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITLERYZM

  Niem. odmiana —> faszyzmu, wywodzącasię od Adolfa Hitlera (1889-1945); ruch polit.-społ. o populistycznej,totalitarnej, imperialistycznej, rasistowskiej i antychrześc.ideologii.

  Początki h. wiążą się z powstaniem 1919 w Monachiumgrup nacjonalistycznych i antysem., składających się główniez kombatantów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - MUZYKA SAKRALNA

  W średniowieczu wykształciłasię przede wszystkim muzyka kośc, najpierw w rycie—» mozarabskim, a nast. rzymskim; pierwsza byla połączeniemmotywów bizant., gallikańskich (—> galijski ryt l),ambrozjańskich oraz irl. na podstawie hiszp.-rzym., a jejokres świetności przypadł na 633-711; ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 904

  praca w formacie txt

Do góry