Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN FRIEDRICH bp.

  ur. 1451 w Hechingen(Badenia-Wirtembergia), zm. 8 I I I 1505 w Dylindze.

  Studiował(od 1468) we Fryburgu Br. i w Erfurcie, a nast. byłrektorem tych uczelni; we Fryburgu przyjaźnił się z L —» Geilerem;1485 przyjął święcenia kapł.; 1486 został bpem Augsburgai w tymże roku przeprowadził synod w Dylindze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Związane byłyściśle z sytuacją społ.-rei. w H. (—» Holandia I).

  W początkowym okresie po uzyskaniu 1579 samodzielnościteologia kat. w H. przeżywała kryzys; jej rozwojowi niesprzyjała dominacja kalwinizmu zwalczającego katolicyzm(—» Gorkum) i związana z tym konieczność potajemnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /14 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland

  Franc. Pays-Bas, państwo w EuropieZach. nad M. Północnym, graniczące z Niemcami i Belgią,obejmujące pn.-wsch. część hist. —» Niderlandów, o pow.41 785 km2 , 1990 liczyło 14,61 min mieszk., w tym 5,56 minkatolików; jego początki sięgają 2. poł. XVI w., gdy 1579 pn.prowincje niderl. zawarły unię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN (HECHINGEN) JOSEPH WILHELM bp.

  ur. 20 V 1776 w Opawie, zm. 26 IX 1836 w Oliwie.

  Kształcił się w wojskowej szkole w Stuttgarcie i na dworzestryja bpa Karola H., opata w Oliwie; po święceniach kapł.1800 otrzymał kanonię włocł., później warm., a po stryju -1803 opactwo oliwskie; obrany 1808 bpem warm., prekonizowanybył 1817 (z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Główną przyczyną, która doprowadziłado wyodrębnienia się pn. Niderlandów w niezależnytwór państw, było sprzężenie się rei. dążeń protestantyzmuz walką o wyzwolenie kraju spod panowania hiszp.; terytoriumdzisiejszej H. mieściło się w granicach metropolii kat.w Utrechcie wraz z jej nowo utworzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /19 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERNOWIE

  Dynastia niem. wywodzącasię z arystokracji szwabskiej; uzyskała znaczenie, gdy FryderykI ( V I ) Hohenzollern, piastujący dziedzicznie (od 1397)urząd burgrabiego Norymbergi, otrzymał 1411 od ces. ZygmuntaLuksemburskiego Brandenburgię, a 1415 godnośćmargrabiego brandenburskiego - arcykomornika RzeszyNiem. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /5 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

  Polacy na większąskalę zaczęli osiedlać się w H. po 1908; w związku z rozwojemkopalń węgla kamiennego ok. 200 rodzin górniczychpochodzących z Wielkopolski i Śląska, a pracujących w Westfaliii Francji, przybyło do Limburgii i 1910 założyło w Heerlenswoją pierwszą organizację - Tow. Górnicze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHOL JONA bp.

  zm. ok. 1602, współtwórca i realizatorunii —> brzeskiej.

  Był archimandryta monasteru św. Spasaw Kobryniu; współpracował z bpem C. Terleckim, zobowiązującsię do działań prounijnych; 1595 został bpem pińskim iturowskim;

  1596 wziął udział w synodzie unijnym w BrześciuLitew. i wprowadził jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  Początki prawosławia wH. związane są z podróżą cara ros. Piotra I (1682-1725) do H. oraz z panowaniem (1840-49) króla hol. Wilhelma II (jegożoną była Anna Pawłowna, córka ces. Pawła I); w większejliczbie prawosławni przybyli do H. po rewolucji październikowej(1917) i wojnie domowej w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOIMA

  Diecezja w Ugandzie eryg. 9 VIII 1965 z częściarchidiec. Rubaga (obecnie Kampala) i diec. Fort Portal,sufr. Rampali;

  zajmuje 17 200 km i liczy 632 196 mieszk., wtym 333 911 katolików, 17 parafii, 46 księży diec. i 6 zak.,15 zakonników, 86 sióstr.

   

  AAS 58(1966) 423-424; T. Dusza, Kościoły lokalne Afryki, R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry