Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOLEKSA KAROL

  ur. 1 XII 1886 w Brennej k. Cieszyna,zm. 12 1 1968 w Krakowie, działacz społ. i polit., wydawca.

  Jako wolny słuchacz na UJ prowadził działalność społ.;1907 był współzał. Pol. Związku Zawodowego RobotnikówChrzęść, a 1912 został jego prezesem; od 1913 przewodziłPol. Zjednoczeniu Chrzęść Związków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBEIN AMBROSIUS

  ur. 1494 w Augsburgu, zm. 1519w Bazylei, malarz i grafik, syn Hansa St., brat Hansa Młodszego.

  Uczył się w warsztacie ojca; pracował nast. w Konstancjidla kanonika Johanna von Botzheima oraz 1515-16 uczyłsię w warsztacie T. Schmidta w Stein n. Renem; w Bazyleiprzebywał u Hansa Mł., pracując zarazem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBEIN HANS Starszy

  ur. 1465 w Augsburgu, zm.1524 w Bazylei, malarz i rysownik, ojciec Hansa Młodszego.

  Podróżował ok. 1490-93 do Niderlandów (1493 był rejestrowanyjako obywatel Ulm); 1494 był w spisach podatkowych Augsburga, gdzie uczył się rzemiosła u Mistrzów MadonnRodzin Ilsung i Behaim;

  1516 udał się do Górnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka pn. prowincji Niderlandów,tworzących niepodległą republikę H. stanowi odgałęzieniesztuki niderl., obok równolegle wyodrębnionejsztuki -r» flamandzkiej.

  Na jej rozwój decydujący wpływ miały:protestantyzm (wewn. wystrój kościołów ograniczony dojednego tylko ołtarza, pozbawiony rzeźby i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - MUZYKA SAKRALNA

  1. W  K o ś c i e l e  k a t o li c k im - W początkowych latach, po oderwaniu się 1579pn. prowincji niderl. od Korony Hiszp. w hol. muzyce kośc.dominował zarówno —» chora! gregoriański (nie ukształtowanyjasno pod względem rytmu i melodii), jak i muzyka polifoniczna,oparta na tradycji Niderlandczyków. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - LITERATURA

  Stanowi dział literatury niderl.; prowincjehistorycznych Niderlandów (obecnie w granicach państwowychH., Belgii i Francji) tworzyły swoistą całość polityczno-kulturową do końca XVI w., a pod pewnymi względamistanowią ją do dziś. Przed powstaniem jednolitego języka niderl.literaturę pisano w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /26 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLAR

  Dawne bpstwo w Islandii, zał. 1106 jako sufr.Lundu, po 1152 podlegała metropolii norw. Trondheim; upadło1550 po straceniu ostatniego bpa J. —> Arasona i przyjęciureformacji przez Islandię; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBACH PAUL HENRY THIRY d'

  ur. 8 XII 1723 wEdesheim (Palatynat), zm. 21 I 1789 w Paryżu, filozof.

  Adoptowany przez wuja, H. przejął jego nazwisko, tytułbarona i majątek; po studiach przyr. w Lejdzie (1744-49), wczasie których zetknął się z antyrel. tendencjami, zamieszkałw Paryżu, gdzie jego dom stał się salonem grupującym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - STATYSTYKA

  Miała 1 metropolię, 5diecezji, 1020 parafii, 3008 księży diec, 2045 księży zak., 463alumnów, 3725 zakonników i 8100 sióstr, ok. 2 min katolikówna 5 min mieszk. ;vl960j- 1 metropolię, 7 diecezji, 1601 parafii,4038 księży diec. i 4407 zak., 712 alumnów, 6619 zakonnikówi 33 204 siostry, 4,67 min katolików na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOJNOŚĆ

  (łac. liberalitas wyzwolenie siebie od przywiązaniado dóbr ziemskich przez ofiarne ich wydawanie),skłonność do nieodpłatnego udzielania drugim posiadanychdóbr (—» jałmużna); cnota umiejętnego dawania tego wszystkiego,co jest potrzebne do użytku (szczególnie pieniędzy),zachowująca umiar między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 747

  praca w formacie txt

Do góry