Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOLL KARL

  ur. 15 V 1866 w Tybindze, zm. 23 V 1926w Berlinie, luterański historyk Kościoła.

  Po studiach filoz. i teol. w Tybindze, Berlinie, Giessen iMarburgu (u A. —» Harnacka, K. Mullera i A. Jülichera)uzyskał doktorat filozofii i licencjat z teologii; od 1894 pracowałw Akademii Nauk w Berlinie, gdzie 1896...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLTEI KARL von

  ur. 24 I 1798 we Wrocławiu, zm. 12II 1880 tamże, pisarz.

  Po udziale w kampanii przeciwko NapoleonowiI Bonaparte (1815) H. studiował 1816-19 prawowe Wrocławiu; 1819 rozpoczął działalność teatralną, współpracującz czasopismami wrocł. m.in. z „Schlesischen Musenalmanach"(zamieszczał tu swoje utwory); od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLAK Józef bp.

  ur. 18 I 1812 w Krawniszkach k.Mariampola, zm. 27 X 1890 w Wyłkowyszkach, teoretyk katechetyki.

  Teologię studiował od 1832 w seminarium duch. wSejnach, a od 1833 w Seminarium Głównym i AkademiiDuch. w Warszawie; po przyjęciu 1837 święceń kapł. pełniłobowiązki prefekta i katechety w Instytucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKI APOSTOLAT JEDNOŚCI, Apostolat der Hereniging

  Kat. ruch zjednoczeniowy (—» jedność Kościoła)powstały w Holandii w celu duchowego i materialnegowspierania chrzęść. Wschodu.

  Wywodzi się z tzw. Komitetu dla Misji Ukraińskich, zał.1919 przez katolików hol., pragnących dopomóc materialniewiernym obrządku gr.kat. w Galicji po zniszczeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKI KATECHIZM

  Powstały na żądaniehol. episkopatu katechizm dla dorosłych autorstwa P. Schoonenbergai E. Schillebeeckxa, wydany pt. De Nieuwe Katechismus- Geloofsferkondiging voor volwassenen (An 1966).

  1. Idea opracowania K.h. zrodziła się w Holandii przed SoboremWat. II; 1962 biskupi hol. zlecili to zadanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /5 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLGUIN

  Diecezja na Kubie eryg. 8 I 1979 z części terytoriumarchidiec. Santiago de Cuba jako jej sufr.; zajmuje14 089 km2 i liczy 1,52 min mieszk., w tym 426 000 katolików,16 parafii, 12 księży diec. i 5 zak., 16 zakonników, 9sióstr.

   

  AAS 71(1979) 325-326; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBEIN HANS Młodszy

  ur. 1497 w Augsburgu, zm.29 XI 1543 w Londynie, niem. malarz, grafik i rysownik, synHansa Starszego.

  Po ukończeniu nauki w warsztacie ojca w Augsburguosiadł 1515 w Bazylei, gdzie pracował w warsztacie H. Herbstera;1516 związał się z wydawcą J. Frobenem (wykonywałprojekty drzeworytów, od 1520 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLINESS CHURCH

  Nazwa ruchu rei. skupiającegotzw. grupy uświęcenia powstałe w XIX i XX w. w StanachZjedn. w obrębie Kościoła metodystycznego (—* metodyści).

  Wspólnoty H.Ch., wzorując się na doktrynie J. —* Wesleya,głoszą konieczność wewn. uświęcenia; dokonuje się onow wyniku doświadczenia rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBERG LUDVIG

  ur. 3 XII 1684 w Bergen, zm. 28 I1754 w Kopenhadze, pisarz luterański.

  Po studiach teol. pracowałjako nauczyciel domowy w Voss i Bergen, nast. studiowałgeografię, prawo i historię w Oksfordzie i Kopenhadze(1708-14), gdzie uzyskał tytuł prof, metafizyki (1717), retoryki(1720) i historii (1730); 1714-16...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖLDERLIN FRIEDRICH

  ur. 20 III 1770 w Lauffen n.Neckarem, zm. 7 VI 1843 w Tybindze, pisarz luterański.

  W1784-88 uczęszczał do szkół klasztornych w Denkendorf iMaulbronn; 1793 ukończył studia teol. w Tybindze; od 1794przebywał w Jenie i Weimarze, a od 1795 pracował jako nauczycielwe Frankfurcie n. Menem, Homburgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 528

  praca w formacie txt

Do góry