Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOŁDA KAZIMIERZ CSSR

  ur. 22 II 1907 w Tuchowiek. Tarnowa, zm. 18 VIII 1987 w Dębicy, działacz zak., pisarzascetyczny.

  Do zgrom, wstąpił 1927 w Tuchowie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. w Tuchowie przyjął 1933 święceniakapł.; 1934-39 studiował filozofię, matematykę i pedagogikęna UJ w Krakowie, był wychowawcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖLTY LUDVIG CHRISTOPH HEINRICH

  ur. 21 XII 1748w Mariensee, zm. 1 IX 1776 w Hanowerze, poeta. Od 1769studiował teologię oraz języki nowoż. w Getyndze, gdzie bytwspółtwórcą grupy lit. Göttinger Hain; swoje utwory drukowałw „Göttinger Musenalmanach".

  W najwcześniejszej fazie twórczości H. nawiązywał do średniow.liryki miłosnej i rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLÝ JÁN

  ur. 24 III 1785 w Burech k. Sernicy, zm.14 IV 1849 w Dobrej Vodie, słowac. poeta.

  Po studiach teol. w Trnawie i przyjęciu święceń kapł. pracowałod 1808 jako wik. w Pobedimie i Hlohovci, a od 1814jako prob, w Madunicich; 1843 stracił wzrok i przeniósł siędo Dobrej Vody.

  Znany jest jako tłumacz dziel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLWECK FRIEDRICH GEORG

  ur. 29 XII 1856 w Wieslochk. Heidelbergu, zm. 15 II 1927 w Saint Louis (Missouri),liturgista, hagiograf.

  Studiował teologię we Fryburgu i Karlsruhe; po przybyciu(1876) do Stanów Zjedn. przyjął 1880 święcenia kapł. w SaintLouis; pracował w duszpasterstwie (prob, w Saint Louis),administracji diec. (do 1926...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLMQUIST HJALMAR FREDRIK

  ur. 28 IV 1873 wSunnemo (pd. Szwecja), zm. 1 II 1945 w Lundzie, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. w Uppsali był tamże od 1903 docentemna wydziale teol., a 1910-38 prof, historii Kościołana uniw. w Lundzie. Z licznych publikacji H. odnoszącychsię do dziejów protestantyzmu (szczególnie szwedz.) na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZAPFEL HELMUT

  ur. 13 XII 1914 w Monachium,zm. 3 X 1984 w Würzburgu, publicysta, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w Würzburgu przyjął 1938 święcenia kapł. i do1945 pracował w duszpasterstwie par.; 1937 uzyskał doktoratteologii; 1946-78 byl red. naczelnym „Würzburger KatholischesSonntagsblatt", 1971-84 zaś „Klerusblatt"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOBOLOS MANUEL

  Imię zak. Maksym, ur. 1245,zm. po 1284, bizant. filozof, poeta.

  Był sekretarzem ces. MichałaVIII Paleologa; 1261 za sprzyjanie ces. Janowi IV Laskarisowizostał okaleczony i skazany na banicję; wstąpił doklasztoru Studios, gdzie zasłynął jako nauczyciel logiki i kaznodzieja;1267 powołany został na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOKAUST

  (gr. holokauston całopalenie), w znaczeniukultycznym, pogańskim i bibl. (LXX) ofiara całopalna;współcześnie - zaplanowane i zrealizowane działania zmierzającedo wymordowania Żydów w okresie niem. narodowegosocjalizmu (1933-45). Hebrajski odpowiednik h. - szoahoznacza ludobójstwo Żydów z pobudek rasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /10 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

  (gr. holos cały), stanowisko akcentujące istotnąlub dominującą rolę całości, w szczególności finalistyczna(—> celowość III) teoria rozwoju rzeczywistości, zbliżona do— emergentyzmu oraz dynamizmu H. —» Bergsona (2), głoszącaprymat (twórczej i tworzącej) —> całości (3) nad jejczęściami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /12 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLSZANY, Olszany

  (obecnie Golszany na Białorusi),miasto z parafią, klasztorem franciszkanów konwentualnychi misjonarek Świętej Rodziny w dek. oszmiańskim w dawnejarchidiec. wileńskiej.

  Od XIII w. H. byíy własnością książąt OlgimuntowiczówHolszańskich, a w X V I - pocz. X V I I I w. - Sapiehów; w XVw. w H. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt

Do góry