Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

  (gr. homoios podobny, stasis stałość),zdolność —» układu (biol., psych., społ., techn., cybernetycznego)do utrzymywania trwałości struktury, składu i do normalnegospełniania sobie właściwych funkcji, pomimo stałychlub przypadkowych zmian (często o charakterze oscylacyjnym)jego parametrów, wywołanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /6 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁÓWKA KAZIMIERZ ALOJZY SJ

  ur. 3 III 1718 na Litwie,zm. po 1773, geograf.

  Do zakonu wstąpił 1732; studiowałw Nowogródku, Grodnie i Wilnie; 1746 przyjął święceniakapł.; wykładał w szkołach jez., m.in. w Wilnie (1746--47) i Warszawie (1747-49, 1752-53);

  od 1760 byl prefektemi prof, geografii w Pińsku. Jest autorem podręcznika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMER

  Najstarszy epik gr. (pochodzenie i szczegóły zżycia nie są znane, stanowiły przedmiot sporny już w starożytności),uznawany niekiedy za postać legendarną. AutorstwaH. są epopeje Iliada i Odyseja, powstałe w Azji Mn. (którejwybrzeża kolonizowały plemiona gr. - Jonowie i Eolowie),dające początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁUBOWICZ JÓZEF WIKTOR SJ

  ur. 20 II 1835 w Rożnowiek. Nowego Sącza, zm. 5 III 1887 w Krakowie, historykmisji.

  Do zakonu wstąpił 1854 w Starej Wsi; studia filoz.-teol.odbywał w seminariach zak. w Bratysławie (1856-59) i Laval(1864-68), przyjmując 1867 święcenia kapł.; skierowany dopracy dydaktycznej w kolegium zak. w Tarnopolu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęconeupowszechnianiu wiedzy homiletycznej, a także pełniącefunkcję materiałów pomocniczych dla przepowiadającychsłowo Boże w Kościele (—» homilia, —» kaznodziejstwo).

  1. W k a t o l i c k i c h cz.h. publikowano początkowo wyłączniegotowe kazania lub szkice do nich, a z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁYŃSKI OTTON ks.

  ur. 1840 w Tłustem k. Tarnopola,zm. 28 I 1882 w Meranie, wydawca, popularyzator teologii.

  Po studiach teol. przyjął 1862 we Lwowie święcenia kapł.; od 1866 był wik. przy katedrze lwowskiej i przyczyniłsię do jej przebudowy; 1870-78 był wyd. i red. przeznaczonegodla ludu mies. „Chata" (od 1876 jego polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA

  (gr. homilein przebywać z kimś, wygłaszaćmowę; homiletikos odnoszący się do homilii), dział teologiipastoralnej, zajmujący się teorią i praktyką —» kaznodziejstwa,zwł. —» homilii.

  W XIX w. próbowano wprowadzićin. nazwy, zakresowo szersze: halieutyka (halieutes rybak,halleueln łowić ryby; G.A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMAGIUM

  (łac. hołd, przysięga lennicza), uznaniezależności przez poddanego względem panującego lub przełożonegokościelnego.

  W prawie feudalnym h. oznaczałohołd składany przez wasala panu lennemu przy otrzymywaniuod niego posiadłości tytułem lenna; w średniowieczu h.składali panującemu również biskupi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZAPFEL HERIBERT OFM

  Imię chrzestne Joseph,ur. 22 XI 1868 w Neckarsulm (Badenia-Wirtembergia), zm.26 V 1936 w Monachium, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1884 w prow, bawarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. przyjął 1891 święcenia kapł.;specjalizował się w teologii na uniw. w Monachium, uzyskującdoktorat na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZHAUSER BARTHOLOMÄUS

  ur. 24 VIII 1613 wLaugna k. Augsburga, zm. 20 V 1658 w Bingen k. Moguncji,założyciel stow. —» księży życia wspólnego, sługa Boży.

  Ukończywszy 1633 kolegium jez. w Neuburgu k. Ratyzbony,rozpoczął studia filoz.-teol. na uniw. w Ingolstadt, gdzie 1636 uzyskał magisterium filozofii, a po przyjęciu 1639...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt

Do góry