Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMILIARZ, homiliarium

  Średniow. księga liturg. zawierającazbiór — homilii (brewiarzowych lub mszalnych) nakażdy dzień lub wybrane dni roku albo okresu liturg., zaczerpniętychz pism ojców Kościoła i in. komentatorów PismaŚw., czytanych podczas sprawowania liturgii.

  Pierwsze zbiory homilii tworzono w Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO FABER

  (łac. człowiek wytwórca), aspektoweokreślenie — człowieka, wskazujące, że dla jego właściwegosposobu życia i rozwoju konieczne jest wytwarzanie własnąpracą (z darów przyrody) dóbr cywilizacyjnych i kulturowych;w niektórych typach filozofii pojęcie h.f. definiuje istotęczłowieka; teoria h.f. sięga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZE POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowaneksięgi liturg. używane w Polsce w X-XVI w., często iluminowanew inicjałach, na marginesach i w miniaturach całostronicowych(h. = homiliarz).

  Najstarszym h. r ę k o p i ś m i e n n y m w zbiorach pol. jestzbiór Praedicationes z końca VIII w., przepisany prawdopodobnieprzez mnichów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  1. H . b i z a n ty j s k a pojawiła się w okresie rozkwitu — Bizancjum w VIw., będąc odpowiedzią na kontrowersje teol. (—> bizantyjskateologia) i kierując — kaznodziejstwo (pod wpływem monastycyzmu)ku —> hagiografii i — asce tyce.Wybitni kaznodzieje bizant. byli wychowani w gr. tradycjiretorycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁD PASTERZY

  Typ ikonograficzny należący do cykluscen —* narodzenia Chrystusa, powstały w XIV w. w kręgachfranciszkańskich jako rozwinięcie przedstawienia —» żtóbka i —* zwiastowania pasterzom oraz odpowiednik kompozycjihołdu —> Trzech Króli.

  Wyjątkowo kompozycje h.p. pojawiały się przed XIV w.(rom. kapitel z XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  A. DZIEJE - Pierwsząteorię h. dał św. Augustyn w De doctrina Christiana (CCL32; PSP XXII, Wwa 1989^). W dobie oświecenia h. stała sięczęścią nowo powstałej (1777) na Uniw. Wiedeńskim —* pastoralnejteologii. Nowożytną h. jako samodzielną dyscyplinęzainicjowali w okresie pierwszej odnowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMBERSKI SYNOD

  Zgromadzenie 21-23 X 1526 stanówświeckich i duchownych w Hombergu przez landgrafaHesji — Filipa w celu wprowadzenia Kościoła luterańskiegow —» Hesji.

  Opierając się na —> Edykcie wormackim Filip zwołał zgromadzeniestanów Hesji do Hombergu w celu przedyskutowaniaspraw religii; podstawę dyskusji stanowiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWCZYC SZCZEPAN abp.

  ur. 10 VIII 1741 w Orszy(Białoruś), zm. 27 VIII 1823 w Warszawie.

  Niższe święceniauzyskał u jezuitów; 1772 po studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i został współpracownikiem isekretarzem bpa M.J. Poniatowskiego, prezesa Komisji EdukacjiNar.;

  1775 był jednym z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖMEL

  Ros. Gomiel, miasto, parafia i dekanat w archidiec.mohylewskiej na Białorusi.

  H . , wzmiankowany 1142, wchodzący w skład księstwa czernihowskiego,od XIV w. należący do Wielkiego KsięstwaLitew., otrzymał 1537 prawa miejskie; stanowił siedzibę starostwapol., którego właścicielami byli m.in. Sapiehowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWIŃSKI IGNACY abp.

  Pseud. Ignacy Kefaliński,Zegota Kostrowiec, ur. 5 X 1807 w Owruczu (Polesie Wołyńskie),zm. 19 X 1855 w Petersburgu, pisarz, tłumacz, kaznodzieja.

  Uczył się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim, potem1825-26 w seminarium duch. w Łucku; od 1827 studiował nawydz. teologicznym uniw. w Wilnie i 1830 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 328

  praca w formacie txt

Do góry