Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMINES ENTELLIGENTIAE

  (łac. ludzie pojętni, rozumiejący,„oświeceni"), pseudomistyczna sekta panteistyczno--kwietystyczna, zbliżona do ruchu —> braci i sióstr wolnego ducha.

  Wpływy ,grupy, założonej w Brukseli na pocz. XV w. przezIdziego Śpiewaka (Gillesa de Chantre), widoczne były zwł.wśród kobiet brabanckich; sekta znana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOIOSIS THEO

  (gr. upodobnienie do Boga), platońsko-stoicki ideal doskonałości człowieka, zaadaptowany wteologii patrystycznej.

  Ideał h.T. występuje po raz pierwszy u Platona, który zachęca,aby człowiek upodabniał się do Boga „w miarę swoichsił" (Tealtes 176 A; Rep. VI 13); wyróżnia on 2 aspekty upodobnienia:bierny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZACJA

  (łac. homo człowiek), proces ewolucyjnychprzemian pod względem morfol. i behawioralnym istotpodludzkich, prawdopodobnie prymitywnych człowiekowatych(hominidae) w rodzaj ludzki (homo); w antropologii filozoficznejh. rozważana jest w aspekcie poszukiwania przyczyn naturalnychukształtowania się człowieka, a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /11 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  1. Pierwsząpracą homiletyczną reformacji była De rhetorica (1519)Ph. —» Melanchtona, powtarzająca zasady klasycznej retoryki;wg M. Lutra kazanie winno wyrażać treść bibl., stając sięzbawczym dialogiem między Bogiem, wypowiadającym sięsłowami Biblii, a człowiekiem, dostępującym —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLACS KAROL PAWEŁ

  ur. 25 I 1874 w Balicachk. Krakowa, zm. 2 II 1962 w Krakowie, malarz, teoretyksztuki, pedagog.

  Studiował 1892-93 w Ecole Centrale w Paryżu, 1893-96 naPolitechnice we Lwowie, 1897-99 w Wiedniu oraz 1900-04 wAcadémie Julian i 1904-06 Académie Colarossi w Paryżu;1911 podjął pracę w Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZM

  (łac. homo człowiek), doktryna teoriopoznawczapodkreślająca istotową zależność obrazu świata odjego językowej formy, a także rodzaj światopoglądu upatrującegospecyfikę bytu ludzkiego w jego wymiarze duchowym;niekiedy przez h. rozumie się odmianę —> pragmatyzmu, podkreślającątwórczy charakter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMILETYKA"

  Mies, poświęcony kaznodziejstwu iżyciu duchowemu, zainicjowany przez bpa K. Bereśniewicza,a wydawany 1898-1913 we Włocławku i 1913-14 w Warszawiepod red. M. Nassalskiego (poszerzony 1906 o dział społ.,przyjął tytuł „H. i Poradnik Społeczny").

  Początkowo publikowano w H. artykuły z teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMMER JOSEPH bp.

  ur. 4 IV 1760 w Koblencji, zm.11 XI 1836 w Trewirze.

  Studiował 1776-78 teologię na uniw.w Trewirze, a 1778-80 prawo w Heidelbergu; 1783 przyjąłświęcenia kapł. i był duszpasterzem w Wałlersheim k. Trewiru; 1784 został sekretarzem, a 1786 członkiem tajnej radyarcybiskupiego wikariatu; w tym samym roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIA

  (gr. homilein być razem, rozmawiać), rodzaj—» przepowiadania kośc. polegający na popularnym wyjaśnianiu,komentowaniu, aktualizacji i praktycznym zastosowaniutekstów bibl.; określany bywa również jako sermo, tractatus,oratio; w XIII w. pod wpływem działalności zak. żebrzącychi uniwersytetów h. ustąpiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /17 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMO DEI"

  Czasopismo ascetyczno-pastoralne dlakapłanów, wydawane przez redemptorystów - od 1932 w Tuchowie,od 1946 we Wrocławiu, od 1956 w Warszawie, od1991 ponownie w Tuchowie.

  Założone zostało przez K. Smorońskiego(zm. 1941) przy seminarium duch. redemptorystóww Tuchowie w celu niesienia pomocy kapłanom w ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt

Do góry