Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HONORIUSZ z AUTUN OSB

  Zw. Augustodunensis, ur.ok. 1080, zm. ok. 1150, filozof i teolog.

  Prawdopodobnie byl irl. mnichem ze szkoc. klasztoru św.Jakuba w Ratyzbonie (być może przebywał również w Canterburyjako uczeń Anzelma). Walory syntetyczno-popularyzacyjnepism H. (głównie o charakterze encyklopedycznym), stanowiącychpomoc w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORAIN ALEKSANDER bp.

  ur. 1698 w Kościeniewiczachk. Wilna, zm. 24 VII 1774.

  Po studiach w Akademii Wił.,uwieńczonych doktoratem, i przyjęciu 1727 święceń kapł. byłprob, w Niemenczynie, a po przeniesieniu do diec. żmudzkiejkanonikiem i prałatem kapituły w Worniach; 1731 zostałbpem sufraganem żmudzkim, zarządzającym w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOONACKER ALBIN van

  ur. 19 XI 1857 w Brugii, zm.1 XI 1933 tamże, egzegeta katolicki.

  Studia filoz.-teol. odbył w Lowanium; nast. podjął badaniaw zakresie krytyki bibl. ST oraz staroż. literatur orientalnych; 1889-1927 był prof, egzegezy ST w Lowanium (w czasie Iwojny świat, przebywał w Cambridge), wykładał także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTER JOHANNES

  ur. 1498 w Braszowie (Siedmiogród),zm. 23 I 1549 tamże, geograf, humanista, działacz reformacyjny.

  Pochodził z rodziny kolonistów niem. (prawdopodobnienazywał się Grass); od 1515 studiował w Wiedniu, gdzie zetknąłsię z reformacją luterańską; zmuszony do wyjazdu zBraszowa (po bitwie pod Mohaczem)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖPFL HILDEBRAND OSB

  ur. 25 XI 1872 w Letovie k.Podbořan, zm. 14 II 1934 w Krzeszowie na Śląsku, biblista.

  W 1893 wstąpi! do klasztoru Emaus w Pradze i 1896 rozpocząłstudia filoz.-teol. w Anselmianum w Rzymie; 1900 uzyskałdoktorat i przyjął święcenia kapł.; był wykładowcą biblistykiw Beuron (1901-03), Anselmianum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTHEIM JOHANN NIKOLAUS von bp.

  Pseud. IustinusFebronius, ur. 27 I 1701 w Trewirze, zm. 2 IX 1790 w Montquintin(Luksemburg), teolog, historyk, twórca —» febronianizmu.

  Studia prawnicze, teol. i filol. odbył w Trewirze, Lowaniumi Lejdzie; 1724 otrzymał w Trewirze doktorat praw i1728 przyjął święcenia kapł.; od 1733 był prof, prawa nauniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOPKINS GERARD MANLEY SJ

  ur. 28 VII 1844 w Stratford(hrabstwo Essex), zm. 8 VI 1889 w Dublinie, ang. poeta.

  Kształcił się w Highgate School w Londynie, a nast. 1864--67 studiował filologię klasyczną, historię staroż. i filozofię wBalliol College w Oksfordzie; 1866 wbrew woli rodziców (anglikanie) przeszedł na katolicyzm (do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTHORST GERARD (GERRIT) van

  ur. 4 XI 1590 wUtrechcie, zm. 27 IV 1656 tamże, malarz, przedstawiciel hol.caravaggionizmu.

  Kształcił się w Utrechcie u Abrahama Bloemaerta; 1610-21przebywał w Rzymie, gdzie studiował obrazy —> Caravaggia;po powrocie do Holandii był m.in. dziekanem Bractwa św.Łukasza w Utrechcie, pracował także 1628 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOPPE JAN

  ur. 27 X I I 1902 w Skierniewicach, zm. 18II 1969 w Warszawie, kat. działacz społeczno-polityczny.

  Studiował prawo i nauki polit.; był działaczem ZwiązkuHarcerstwa Pol. i ruchu zawodowego pracowników umysłowych;początkowo pitsudczyk, był 1935-38 posłem na sejm isekretarzem Prezydium Sejmu; z czasem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖNIGSWALD RICHARD

  ur. 18 VII 1875 w Magyaróvár(obecnie Mosonmagyaróvár), zm. 11 VI 1947 w New Haven(stan Connecticut), filozof, pedagog.

  Po uzyskaniu 1902 w Wiedniu doktoratu nauk med. studiowałfilozofię w Grazu (u A. Meinonga) i w Halle (u A. Riehla),gdzie 1904 doktoryzował się, a 1906 habilitował się weWrocławiu; od 1911...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt

Do góry