Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ENGHIEN ks. d. właśc. Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Conde d’ (1772 - 21 III 1804)

  Ostatni z Kondeuszów, bocznej linii Burbonów. Ur. wChantilly, rezydencji Kondeuszów, emigrował już 16 VII 1789, dwa dni po zdobyciu Bastylii. Brał udział w wojnach z rewolucyjną Francją, służąc m.in. w Armee de Conde. Po pokoju w Lune-ville 1801 osiadł w miasteczku Ettenheim w Badenii, na prawym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAP, przestrzeń do przebycia w ciągu dnia, przemarsz dzienny

  W WA przyjęto zasadę, że piechur z pełnym obciążeniem (od 20 do 35 kg) może przejść dziennie 25-30 km, z tym jednak iż po trzech dniach marszu powinien nastąpić dzień odpoczynku. Taki system obowiązywał w czasach pokojowych. Podczas działań wojennych dni odpoczynku nie przewidywano, zwiększano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERFURT, m. w Saksonii

  Gdzie od 27 IX do 14 X 1808 trwały rozmowy między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Połączono to ze zjazdem wszystkich władców niem., z wyjątkiem króla Prus i cesarza Austrii. Napoleon próbował umocnić sojusz franc.-ros., zawarty w Tylży. Zaproponował carowi na miejsce spotkania właśnie E., leżący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPAGNE Jean-Louis (16 II 1769 - 21 V 1809), gen. franc.

  Ur. w Auch, dep. Gers, 1787 zaczął służbę w p. Dragonów Królowej. 1792 ppor., bił się w szeregach Armii Północy, Zachodnich Pirenejów i Alp, stale służąc w pułkach kaw. 1794 odznaczył się przy zajmowaniu alpejskiej przełęczy Mont-Cenis, 1799 gen. bryg., 1800 dow. bryg. karabinierów, wyróżnił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELCHINGEN, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

  Gdzie 14 X 1805 marsz. Ney pobił Austriaków. Po przerzuceniu WA znad kanału La Manche, Holandii i Hanoweru do Bawarii Napoleon zorientował się, że austr. armia Macka nie będzie próbowała wycofać się z Ulm na wsch. prawym brzegiem Dunaju. Mogła jednak jeszcze ratować się odwrotem lewym brzegiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSEN Iwan Nikołajewicz (1759 - 23 VIII 1813), gen. ros.

  Ur. w Estonii, uczestnik wojny z Polską 1792, odznaczył się pod Wilnem, 1797 dowodził dyw. posłaną do Holandii. W 1806 objął komendę nad korpusem piech. w armii Bennigsena i w II1807 bił się pod Ostrołęką. W 1812 dowodził wojskami osłaniającymi Rygę przed 10 korpusem Macdonalda.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLEMATY CESARSTWA

  >

  Cesarskim emblematem były także złociste pszczoły, które widniały na ceremonialnych strojach, głowniach dworskich szpad i ścianach pałacowych komnat. Zastąpiły one lilie burbońskie. W 1804 wprowadzono też oficjalny kolor: „zieleń cesarską” (le vert imperial).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERSBERG, m. w Górnej Austrii, nad rz. Traun, w pobliżu jej ujścia do Dunaju

  3 V 1809 doszło tam do starcia między korpusem Masseny a 6 korpusem austr. gen. Hillera.

  Po bitwie 20IV pod Abensbergiem Francuzi odrzucili korpus Hillera na płd. od Dunaju, w kierunku Górnej Austrii. 22 IV pod Eckmuhl zmusili armię arcyks. Karola do odwrotu w kierunku Czech. Ze względu na powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIZJA, związek taktyczny wyższego szczebla

  W 1793 w armii franc. wprowadzono dywizje, składające się z 2 bryg. piech., bryg. kaw. i 2 bat. art., czyli 12 bat. piech., 8 szwadronów jazdy i 12--16 dział. W 1796 podczas pierwszej kampanii wł. Bonaparte wydzielił kaw., by dysponować odpowiednio liczną jazdą, niezbędną w pościgu za rozbitym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBLE Jean-Baptiste (21 XII 1758 - 31 XII 1812), gen. franc.

  Ur. w Saint-Jean de Rohrbach, dep. Mo-selle, syn sierż. art. Przyjęty do wojska jako dziecko pułku, kanonier p. art. Auxonne, 1785 ppor. Brał udział w wojnach rewolucyjnej Francji na terenie Belgii i Holandii, 1793 gen. bryg. i gen. dyw., 1796 dow. art. Armii Renu i Mozeli, 1798 dow. art. Armii Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry