Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HORMIZDAS Św.

  zm. 6 VIII 523, papież od 26 VII514.

  Był diakonem pap. Symmacha (498-514); wybrany pap.podobnie jak Symmach był nieustępliwy wobec wszystkichzwolenników schizmy akacjańskiej (—> Akacjusz, —» monofizytyzm);wraz z większością duchowieństwa rzym. stanął postronie Symmacha w sporze z antypap. Wawrzyńcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORBACZEWSKI JÓZEF ks.

  ur. 1837 na Litwie, zm. 5V 1895 w Milwaukee, działacz polonijny.

  Po przyjęciu 1860święceń kapł. był wik. w Ejszyszkach k. Lidy; w powstaniustyczniowym, którego wybuch aktywnie popierał, brał udziałjako kapelan oddziału L. Narbutta (uczestniczył m.in. w bitwachpod Rudnikami i Dubiczami); ranny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORČIČKA, Sinapius DANIEL

  ur. 1640 w Sučanach,zm. 1688 w Lewoczy na Spiszu, słowac. pastor ewang., pisarz.

  Przebywał w Saksonii i Polsce, oddając się studiom ipracy nauczycielskiej; 1677 został rektorem szkoły luterańskiej w wlkp. Bojanowie Nowym; nast. pełnił obowiązki duszpast.w Słowacji (Jelšava, Radvaň, Lewocza).

  Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORDYŃSKI MIKOŁAJ ks.

  ur. 1802 w Hordyni k. Sambora,zm. 1 III 1866 w Sieniawie, duszpasterz.

  Studia filoz.--teol. odbył na uniw. we Lwowie; 1830 przyjął święceniakapł. w obrządku unickim i do 1832 był prefektem seminariumduch. we Lwowie; należąc do pol. związków spiskowych,propagował wśród kleryków idee powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOFT PIETER CORNELISZOON

  ur. 15 III 1581 w Amsterdamie,zm. 21 V 1647 w Hadze, pisarz.

  Po studiach prawniczych 1605-07 na uniw. w Lejdzie został1609 namiestnikiem Gooilandu i starostą w Muiden (od 1624ośrodek życia kulturalnego humanistów hol.). Refleksyjnapoezja H. zawarta w Emblematu Amatoria, Afbeeldinghenvan Minne, Emblèmes dAmour...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOPPE JÓZEF ks.

  ur. 8 IX 1808 w Zamościu, zm. 1 IV1887 w Przemyślu.

  Po studiach teol. w Wiedniu przyjął 1831święcenia kapł. i 1832-42 wykładał teologię dogm. w seminariumduch. w Przemyślu; od 1842 należał do kapituły przem.,a od 1849 był jej prepozytem; 1850 nie przyjął propozycjices. Franciszka Józefa I objęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOGSTRATEN, Hoogstraeten JAKOB van OP

  ur. ok.1460 w Hoogstraten (Brabancja), zm. 27 I 1527 w Kolonii,teolog, polemista.

  Po ukończeniu wydziału filoz. w Lowanium wstąpił 1485do zakonu i 1496 przyjął święcenia kapł.; 1498-1500 wykładałteologię w Lowanium i studium zak. w Kolonii, uyl przeoremklasztorów w Antwerpii (1500-04) i Kolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ IV, Giacomo Savelli

  ur. ok. 1210 w Rzymie,zm. 3 IV 1287 tamże, papież od 2 IV 1285.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny rzym. spokrewnionejz pap. Honoriuszem III. Studia odbywał w Paryżu, gdzie byłteż kanonikiem przy katedrze Châlons-sur-Marne; 1261 mianowanykard. przez pap. Urbana IV, brał udział w negocjacjachw sprawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORACY, Ouintus Horatius Flaccus

  ur. 8 XII 65prz.Chr. w Wenuzji, zm. 27 XI 8 prz.Chr., rzym. poeta okresuaugustowskiego.

  1. Z y c i e i t w ó r c z o ś ć - urodzony jako syn wyzwoleńcauczył się w szkole gramatyka Orbiliusza Pupillusa w Rzymie,44-42 prz.Chr. studiował literaturę i filozofię gr. w Atenach;początkowo był zwolennikiem idei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /17 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOKER RICHARD

  ur. 1554 w Heavitree (Exeter), zm.2 XI 1600 w Bishopsbourne k. Canterbury, anglik, teolog.

  Studiował w Oksfordzie w Corpus Christi College, będącympod silnym wpływem nurtu ewangelickoreformowanego;poznał teologię rzym.kat. i human, literaturę; 1577-84 uczyłlogiki, języków hebr. i gr. oraz muzyki; 1581...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 965

  praca w formacie txt

Do góry