Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOSANNA

  (hebr. hoszi'ah nna'', gr. hosanna ratuj proszę,pomóż, że!), błagalne wezwanie do Boga, a także radosnaaklamacja wysławiająca Jahwe.

  1. W P i ś m i e ś w . - W ST znaczenie h. ulegało modyfikacji;najpierw h. oznaczało błagalne wezwanie skierowanedo Boga o stałe wsparcie po odniesionym zwycięstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOSANNA"

  Miesięcznik, a nast. dwumiesięcznik (od1936) poświęcony sprawom muzyki kośc. i rei., wyd. od 1926w Tarnowie i 1929-39 w Warszawie, początkowo jako organTow. Muzyki Kośc, a potem oblatów benedyktyńskich wWarszawie; 1926-29 redakcją kierował ks. Wojciech Orzech,a po nim komitet z ks. Henrykiem Nowackim na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSIOS LUKAS

  Klasztor prawosł. założony w X-XI w.w Fokidzie (Grecja), niedaleko staroż. Delf, poświęcony eremicieśw. Łukaszowi ze Stiris.

  Wg tradycji klasztor ufundował cesarz bizant. Roman II(959-963), choć bardziej prawdopodobne jest, że fundatorembył ces. Bazyli II Bułgarobójca (976-1025). Kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORYUJI, Horiudzi

  (jap. Przybytek Rozkwitu Prawa),jeden z najstarszych kompleksów świątynnych w Japonii należącydo buddyjskiej sekty hosso (1967 liczyła 34 000 osób);także nazwa klasztoru będącego główną siedzibą tej sekty.

  H. została zbudowana 587-607 w Ikaraga w pobliżu Narana planie pałacu chiń. przez księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTYŃSKI FELIKS MAKSYMILIAN SJ

  ur. 19 V 1869 wKrakowie, zm. 29 IX 1927 tamże, publicysta, neoscholastyk.

  Studiował teologię, matematykę, a także fizykę i in. naukiprzyr. na UJ; po święceniach kapł. był wykładowcą fizyki,biologii i psychologii w jez. fakultecie filoz. w Nowym Sączu,a od 1913 stałym współpracownikiem „Przeglądu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HORYZONTY WIARY". Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej

  Periodyk wydawany od 1990 przez Wydział Filoz.Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (4-6 zeszytów rocznie).

  H.W. pragną „w świetle wiary odczytywać rzeczywistość,w jakiej żyjemy [...], szerzyć znajomość idei zawartychw dokumentach Soboru Watykańskiego II", akcentującudział świeckich w życiu Kościoła;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORUS

  (egip. Hrj Ten, który jest daleko), w mitologiiegip. bóg-sokół, pan nieba i wiosny, bóstwo opiekuńcze monarchiiegipskiej.

  Prawdopodobnie już w IV tysiącleciu prz.Chr. był bóstwemludności chamito-semickiej zamieszkującej w Egipcie; z H. byli utożsamiani faraonowie I i II dynastii (ok. 3000--2700 prz.Chr.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORVÁTH ALEXANDER OP

  Imię chrzestne Imre, ur. 6VIII 1884 w Nagyatát (pd.-zach. Węgry), zm. 4 III 1956 wSzékesfehérwár k. Budapesztu, neotomista, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1903; po studiach filoz.-teol. w studiumgen. w Grazu przyjął 1909 święcenia kapł. i 1911-13 specjalizowałsię w filozofii na uniw. we Fryburgu Szwaja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORVÁTH JÓZSEF SchP

  Imię zak. Cyryl, ur. 17 X 1804w Kecskemet k. Budapesztu, zm. 5 XI 1884 w Budapeszcie,poeta, filozof.

  Do zgrom, wstąpił 1820; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. i święceniach kapł. (ok. 1826) uczył literatury ijęzyka węg. w kolegiach zak. (m.in. w gimnazjum w Budzie);pisał dramaty, np. Tyrus (Buda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORY, Horai

  W gr. mitologii boginie uosobiającewzrost, rozkwit i dojrzewanie w przyrodzie, później także pełniępiękna i dojrzałość; również boginie pór roku (w Iliadzierządzą jego biegiem, w Odysei kierują dojrzewaniem ziarna iwina).

  U Hezjoda ich rolę łączy się ze sferą mor.-polit, dziękipochodzeniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt

Do góry