Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOSZCZA, Huszcza, Goszcza

  Miejscowość k. Równegoi monaster bazylianów ze szkołą na Wołyniu (Ukraina).H., wieś wzmiankowana na pocz. XV w., od 1495 rniasteczko;od 1555 miała parafię kat. z kościołem Trójcy Świętej,wchodzącą w skład archidiakonatu brzeskiego diec. łuckiej.

  H. było posiadłością Hojskich, którzy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HO SZI MIN

  (do 23 XI 1976 Sajgon), metropolia w pd.Wietnamie z sufraganiami: Cantho, Da Lat, Long Xuyen,My Tho, Phan Thiet, Phu Cuong, Vinh Long, Xuan Loc.

  Utworzony 2 III 1844 wikariat apost. Kochinchina Zach,(zmieniał granice 1850, 1870, 1907) został przemianowany 3XII 1924 na Sajgon, który podniesiono 24 XI 1960 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSTIA

  (łac. ofiara, żertwa), w Kościele katolickimchleb przaśny (oplatek) zwykle w kształcie krążka, używanyjako materia sakramentalna do sprawowania —> Eucharystii(— przeistoczenie), a także sama Najśw. Eucharystia (—> komunia);w religii rzymskiej h. oznaczała zwierzę bez skazyprzeznaczone na ofiarę oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOSTIA"

  Periodyk o tematyce eucharyst., przeznaczonydla kierowników kół — Krucjaty Eucharystycznej,zainicjowany przez Urszulę Ledóchowską, wydawany jakokwartalnik (1925-28) i dwumies. (1929-39), początkowow Pniewach przez urszulanki Serca Jezusa Konającego iredagowany przez K.K.W. Bajerowicza (1925-27), a nast.w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSTIS HERODES IMPIE, CHRISTOM VENDRE QUID TIMES?, Czemu okrutny Herodzie lękiem cię Chrystus napełnia?

  Hymn w II nieszporach na święto —» ObjawieniaPańskiego i na okres po Objawieniu; stanowi II cz. hymnu—> A solis ortus cardine i jest przypisywany Seduliuszowi (zm.ok. 450); występuje w brewiarzach wat. (1925), karmelitańskich(1938), benedyktyńskich (1940) i cysterskich ( 1 9 5 1 ) ;znany jest też z incipitem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPICJUM

  (łac. hospes gość), w średniowieczu szpitale-przytułki dla podróżnych, pielgrzymów i chorych, prowadzoneprzez zak. szpitalne (—» rycerskie zakony, —> bożogrobcy);funkcjonowały również w czasach nowoż. (np. Trinity,zał. 1891 w Londynie); współcześnie ruch hospicyjnyzapoczątkowano w Anglii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /5 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITA

  (niezident. miejscowość w pn.-wsch. Algierii),bpstwo staroż. w rzym. prowincji Numidia; obecniebpstwo tytuł.; bpem tytuł. H. jest Tadeusz Józef Zawistowski,od 1973 bp pomocniczy w Łomży.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITACJA KATECHETYCZNA

  Uczestnictwo (wcharakterze gości) w katechezie kandydatów lub katechetóww celu kształcenia albo jedna z form kierowania, animowaniai koordynowania działalności katechet., polegająca na odwiedzaniuzajęć katechet. przez wyższego zwierzchnika lubjego delegata (bpa, wizytatora, proboszcza, dyrektora) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORZYCA WILAM

  Właśc. Wilhelm Henryk Hořitza, ur.28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator,reżyser, krytyk lit. i teatralny.

  Studiował 1908-14 historię literatury niem. i ang. na uniw.w Wiedniu; 1920 wszedł do grupy poetyckiej Skamander(m.in. był twórcą programu), a 1921 był jednym ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITALIZM

  (łac. hospitalis szpitalny), choroba szpitalna,stanowiąca zespól — zaburzeń psychicznych i fiz. spowodowanychdługotrwałym przebywaniem w zamkniętej instytucji,z równoczesnym odizolowaniem od własnej społeczności,bądź zaburzenie normalnego procesu rozwojowegomałego dziecka wskutek braku, zerwania lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 164

  praca w formacie txt

Do góry