Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HRUBIESZÓW

  Do XIX w. Rubieszów, miasto, parafiei dekanat w diec. zamojsko-lubaczowskiej (do 1992 w diec.lubelskiej).

  H., wczesnośredniow. gród, wzmiankowany 1255, nast.wieś król., otrzymał 1400 prawo miejskie magdeburskie odkróla Władysława Jagiełły, potwierdzone 1502 przez królaAleksandra Jagiellończyka; największy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOZJUSZ z KORDOWY, Ossius bp.

  ur. prawdopodobnieok. 257 w Hiszpanii, zm. 358, przeciwnik —* arianizmu(II) i —» donatyzmu.

  Bpem Kordowy został ok. 295; w czasie prześladowań zaces. Dioklecjana (ok. 300) i za ces. Maksymiliana (285-305)zyskał przydomek confessor fidei (Atanazy Wielki Apologeti-Kos kata Areianon; PG 25,248-409); uczestniczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUAMBO

  Metropolia w Angoli, z sufraganiami: Benguela,Kwito-Bié, Lwena, eryg. 3 II 1977 z istniejącej od 4 IX1940 diec. Nova Lisboa; 5 VI 1992 H. odwiedził pap. JanPaweł II; archidiecezja zajmuje 29 500 km2 i liczy 1,8 minmieszk., w tym 1 115 000 katolików, 42 parafie, 27 księżydiec. i 21 zak., 118 zakonników, 148...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRYNIEWICKI KAROL abp.

  ur. 24 XII 1841 w Pulsachk. Eielska Podlaskiego, zm. 14 IV 1929 we Lwowie.

  Studiowałw seminarium duch. w Mińsku i Akademii Duch. w Petersburgu;1867 przyjął święcenia kapł.; był kapelanem InstytutuSzlacheckiego i wik. w Orszy, od 1869 prof, archeologiibibl., historii Kościoła i prawa kan. w Akademii Duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRADEC KRÁLOVÉ

  Bpstwo we wsch. Czechach, sufr.Pragi, eryg. 10 XI 1664 ze wsch. części archidiecezji praskiej.

  W ramach rekatolicyzacji i odbudowy organizacji kośc. wCzechach ces. Ferdynand III (1637-57) na miejsce zlikwidowanegow okresie husytyzmu bpstwa w Litomyślu uposażyłbpstwo w H.; erygował je pap. Aleksander VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUACHO

  Diecezja w Peru eryg. 15 V 1958 z części archidiec.Limy, której została sufraganią; zajmuje 14 227 km2i liczy 520 000 mieszk., w tym 505 000 katolików, 39 parafii,21 księży diec. i 13 zak., 21 zakonników, 42 siostry.

   

  AAS 51(1959) 23-25; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRADISKO, Hradiště

  Opactwo początkowo benedyktyńskie,później norbertańskie k. Ołomuńca na Morawach.

  Opactwo zostało zał. 1078 przez księcia ołomunieckiegoOttona (I) Pięknego dla benedyktynów sprowadzonych z— Brzewnowa (pozostały po nich Annales Gradicenses,MGHSS XVII 644-653); opactwo bp ołomuniecki HenrykZdik (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUAJUAPAN de LEÓN

  Diecezja w Meksyku eryg. 13XI 1903 jako sufr. Puebla de los Angeles (w miejsce eryg. 25IV 1902 diec. Mixtecas); zajmuje 26 000 km2 i liczy 417 226mieszk., w tym 406 850 katolików, 51 parafii, 104 księży diec.i 1 zak., 1 zakonnika, 118 sióstr.

   

  E. Josi, ECat VI 1489; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HROBOŇ SAMO BOHDAN

  ur. 27 VIII 1820 w SielnicyLiptowskiej, zm. 30 VII 1894 tamże, słowac. pisarz.

  Studia teol. rozpoczął 1842 w Halle, z których zrezygnował,prowadząc od 1843 (z przerwami) życie pustelnicze wgórach sielnickich; już podczas studiów dał się poznać jakonajbardziej radykalny członek grupy J. Stura, która...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUALIEN

  Diecezja na Tajwanie eryg. 1 III 1963 jakosufr. Tajpei z istniejącej od 7 VIII 1952 prefektury apost.H.; zajmuje 8144 km i liczy 623 241 mieszk., w tym 57 001katolików, 45 parafii, 21 księży diec. i 34 zak., 38 zakonników,120 sióstr.

   

  AAS 44(1952) 851-854, 56(1964) 251-253; Guida 1989; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry