Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HUGOLIN ZEFFIRINI bł. OESA

  ur. ok. 1320 w Kortonie,zm. 1367 tamże.

  Wcześnie osierocony, od 1333 przebywałw Mantui na dworze Gonzagów; 1336 wstąpił do klasztoruw Mantui; 1354 powrócił do Kortony i przebywał tam najpierww konwencie św. Augustyna, a nast. w pustelni św.Onufrego k. Kortony, gdzie zasłynął jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUET STANISŁAW ks.

  ur. 8 VII 1904 we Lwowie, zm.13 III 1961 w Warszawie, pastoralista, teolog moralista, działaczspołeczny.

  Studiował teologię w Wiedniu, a nast. we Lwowie, gdziewstąpił do seminarium duch.; 1926 uzyskał doktorat filozofiina Gregorianum; 1927 przyjął święcenia kapł., po czym kontynuowałstudia teol. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON EDOUARD OP

  ur. 25 VIII 1867 w Lafarre k.Le Puy (Francja), zm. 7 II 1929 w Rzymie, filozof i teolog.

  Po wstąpieniu 1885 do zakonu i studiach filoz.-teol. w Rijckholt(Holandia) przyjął 1892 święcenia kapł.; wykładał nast.filozofię i teologię w uczelniach domin, w Rosary Hill (NowyJork), Poitiers, Angers i Rijckholt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÜGEL FRIEDRICH von

  ur. 5 V 1852 we Florencji, zm.27 I 1925 w Londynie, kat. pisarz.

  W Brukseli podjął studia klasyczne oraz przyr., które kontynuowałod 1867 w Anglii; po 1870 zetknął się (główniedzięki H. Huvelinowi) z —» modernizmem i 1897 nawiązał bliskie kontakty z G. Tyrrellem SJ; 1904 założy! w LondynieLondon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z BONNEVAUX bł. SOCist

  ur. ok. 1120 wChâteauneuf, zm. 1194 w Bonnevaux (Delfinat), opat.

  Po rozpoczęciu studiów w Lyonie wstąpił ok. 1138 do zakonuw Miroir; utrzymywał kontakty z Bernardem z Clairvaux(Ep. 322; PL 182,527-528); 1142 H. został przeniesionydo Léoncel, gdzie 1162 został opatem, otrzymując benedykcjęopacką w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGENOCI

  Określenie nadawane wyznawcom —> kalwinizmuwe Francji, wywodzące się od nazwy bramy (królaHugona Kapeta) w Tours, w pobliżu której protestanci zbieralisię nocami, lub też od genewskich Eidgenot (Eidgenossensprzymierzonych) i ich przywódcy Huguesa Besançona, występującychok. 1520 przeciwko genewskiemu bpowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /11 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z CLUNY Św. OSB

  ur. 1024 w Semur-en--Brionnais, zm. 29 IV 1109 w Cluny, opat i współtwórca kongregacjikluniackiej (—» Cluny).

  Początkowo był przygotowywany do służby rycerskiej; ok.1037 wstąpił do klasztoru św. Marcelego w Chalon-sur-Saône,a ok. 1039 wbrew woli ojca został nowicjuszem w Cluny;po złożeniu profesji zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGO VICTOR

  ur. 26 II 1802 w Besançon, zm. 22 V1885 w Paryżu, poeta, prozaik, dramaturg.

  W edukacji H. ważną rolę odegrał kult poetów l a c , lekturaBiblii, klasyków franc, i współcz. literatury eur.; 1819 założyłczasopismo „Le Conservateur littéraire" i ogłosił swojepierwsze ody, za które otrzymał nagrody na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /12 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUE

  Metropolia w Wietnamie z sufraganiami: Ban MeThuot, Da Nang, Kontum, Nha Trang, Qui Nhon, eryg. 24XI 1960 z istniejącego od 27 VIII 1850 wikariatu apost. (do 3XII 1924 pod nazwą Kochinchina Pn.); archidiecezja zajmuje12 227 km2 i liczy 1,6 min mieszk., w tym 41 130 katolików,53 parafie, 72 księży diec. i 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUEHUETENANGO

  Diecezja w Gwatemali eryg. 23XII 1967 z istniejącej od 22 VI 1961 prałatury terytorialnej,sufr. Gwatemali; zajmuje 7400 km2 i liczy 537 000 mieszk.,w tym 430 000 katolików, 21 parafii, 11 księży diec. i 4 zak.,12 zakonników, 60 sióstr.

   

  AAS 60(1968) 243-244; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry