Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Instytucje głównym przedmiotem metody monograficznej

  Na ogół przyjmuje się za A. Kamińskim (1974, s. 73), iż głównym przedmiotem metody monograficznej jest jakaś wybrana przez badacza instytucja oświatowo-wychowawcza. Nazywają instytucją społeczną rozumianąjako organizacja społeczna. W każdym razie chodzi tu o instytucje, obejmujące swym zasięgiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako swobodna wymiana informacji

  Tak więc metoda dialogowa jest nade wszystko swobodną rozmową na określony temat ogólny z uwzględnieniem podporządkowanych mu kilku lub kilkunastu szczegółowych tematów. To znaczy, jest ona wzajemną wymianą myśli

  i uczuć, w której uczestniczą na różnych prawach osoba przeprowadzająca badania i osoby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany badań ankietowych

  Istnieją różne odmiany badań ankietowych, czyli — inaczej wyrażając się — różne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Podstawą ich wyróżnienia jest przede wszystkim sposób, w jaki rozprowadza się kwestionariusze ankiet wśród badanych. W przypadku takim można mówić o technice ankiety audytoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa indywidualna i rozmowa grupowa

  Rozmowa indywidualna odbywa się między osobą, która podejmuje się jej przeprowadzenia, i jednym tylko rozmówcą którym jest osoba badana. Trwa ona z reguły nie dłużej niż 45-60 minut, W razie potrzeby prowadzi się ją podczas więcej niż jednego lub dwóch spotkań z tym samym rozmówcą. Do spotkań takich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób przeprowadzania wywiadu

  Skuteczność zastosowanego w badaniach pedagogicznych wywiadu zależy w7 dużej mierze nie tyle od uprzednio przygotowanego zestawu pytań kwestionariuszowych, ile od sposobu ich zadawania i w ogóle całego jego przebiegu. Przede wszystkim zachodzi konieczność indywidualnego podejścia osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa bezpośrednia i rozmowa pośrednia

  Rozmowa bezpośrednia nosi wszelkie znamiona rozmowy prowadzonej tradycyjnie. Żywo przypomina wywiad — nieskategoryzowany. Ale różni się od niego tym, iż nie przewiduje gotowej listy pytań otwartych. Tak więc na wstępie rozmowy sugeruje się jedynie ogólny jej temat, a zadawane z kolei pytania osobom badanym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakościowa, ilościowa i formalna analiza dokumentów

  Oprócz klasycznych i nowoczesnych technik analizy dokumentów mówi się nader często o ich jakościowej, ilościowej i formalnej analizie. Przy czym technika jakościowa kojarzy się zwykle z jedną z klasycznych technik analizy dokumentów, a technika ilościowa i formalna z pewnymi odmianami nowoczesnych technik...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dokumentów a inne metody badań

  Powyższe rozumienie analizy dokumentów wskazuje na łatwo w zasadzie dostrzegalną różnicę, jaka występuje między nią a omówionymi wcześniej metodami badań pedagogicznych. Mianowicie badacz, posługujący się analizą dokumentów, koncentruje się głównie na materiale badawczym otrzymanym nie tyle w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedomogi analizy dokumentów

  Oprócz zarysowanych wyżej niewątpliwych zalet, analiza dokumentów — jako metoda badawcza — ma również wiele cech ujemnych, które wiążą się przede wszystkim z nie zawsze pełną i wiarygodną wartością poznawczą analizowanych dokumentów. Dlatego też słusznie przestrzega się przed jej nadużywaniem i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wypracowań

  Stanowi ona jedną z najczęściej stosowanych technik analizy dokumentów w badaniach pedagogicznych. Polega na opisie i interpretacji swobodnych (nieskrępowanych) i w miarę spontanicznych wypowiedzi osób badanych na sugerowany im przez badacza temat. Używa się jej chętnie w przypadku, gdy badacz nie dysponuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 203

  praca w formacie txt

Do góry