Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABALIETAS

   

  ABALIETAS (nłc. = zależność w istnieniu od czegoś innego, z łc. ab alio = od innego) ang. ahaliety; iv. abaliete; nm. Abalietat metaf. to—> Aseifas.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI

   

  A PRIORI (nłc. = od pierwsze­go, uprzednio, z góry; z założenia)

  i. pozn. W scholastyce — określenie rozumowania, którego punktem wyjścia jest „to, co wcześniejsze" i które zgodnie z kierunkiem ontycznej zależności przy­czynowej przechodzi od przyczyny do skutku, od zasady do następstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A POSTERIORI

   

  A POSTERIORI (nłc. = od tego, co późniejsze; z następstw)

  t. pozn. W scholastyce — określenie rozumowania, którego punktem wyjścia jest „to, co późniejsze" i które prowadzi od skutku do przyczyny, a więc w kierun­ku odwrotnym do kierunku ontycznej za­leżności przyczynowej {demonstratio...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNIDICIS CONCENTIBUS, COAPTEMUR CAELESTIBUS

  Anonimowa sekwencja o św. Annie z 2. poł. XVw. lub pocz. XVI w., odnaleziona w Graduale tarnowskim(przed 1526) przez H. Kowalewicza (Kowalewicz CMAePL110);

  powstała prawdopodobnie w środowisku bernardynów,otaczających św. Annę szczególnym kultem; składa się z 7strof i charakteryzuje kunsztem kompozycyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN

  (gr. hymnos pieśń, hymneln śpiewać, czcić, opiewać,sławić), uroczysta, podniosła pieśń pochwalna sławiącabóstwo, bohaterskie czyny, a także wielkie idee i wartości;często związana z pubi, uroczystościami (kultowymi, nar.,państw.); w Biblii jeden z gatunków lit., obecny zwł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDACJUSZ z MÉRIDY bp.

  zm. przed 392, przeciwnik—» pryscylianizmu.

  Jako bp Méridy oskarżał pryscylian przedpap. Damazym I i synodem w Saragossie (380) oraz skierowałprzeciw nim Commonitorlum (niezachowane), w którympodał też wskazówki co do życia chrzęść;

  382 otrzymał odces. Gracjana reskrypt przeciw pryscylianom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W LITERATURZE

  W starożytności rozróżniano h. wgtego, którym bogom je poświęcano, a także ze względu natemat (wzywające, pożegnalne, mit., genealogiczne, błagalne);wytworzyły się jakby 3 typy gatunku: subiektywny (błagalnyton, osobisty stosunek do bóstwa), obiektywny (formaepicka, opowiadanie o czynach boga) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDE DOUGLAS

  ur. 17 I I860 w Frenchpark (hrabstwoRoscommon), zm. 12 VII 1949 w Dublinie, pisarz irl., folklorysta,historyk literatury.

  Był synem duchownego protest.; 1880-88 studiował teologię,a nast. prawo w Trinity College w Dublinie; 1893 założyłi był pierwszym przew. Ligi Gaelickiej, powołanej do odnowyjęzyka irl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W BIBLII

  Stanowi pieśń skierowaną ku Bogu, wielbiącąjego majestat, chwałę i dobroć; jako jeden z gatunków lit.występuje w najstarszych tekstach bibl.; niektórzy egzegeci(H. Gunkel) uważają h. za najważniejszy gatunek liryki Izraela.

  H. różni się od modlitw btagalno-wstawienniczych orazpieśni dziękczynnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /5 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYGIEJA

  (gr. zdrowie), deifikowana córka —» Asklepiosa,która troszczyła się o zdrowie określonej społecznościludzkiej.

  H., choć uosabiała zdrowie i symbolizowała med.profesję, to jednak nie występowała w żadnym gr. micie. Ośrodkikultu H. znajdowały się m.in. w —» Epidauros, Argos,Koryncie, Pergamonie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry