Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HYMNOLOGIA

  Nauka zajmująca się —» hymnodią iśpiewem rei. różnych grup wyznaniowych chrześcijaństwa, tj.łac. poezją liturg. (—* hymn, —» sekwencja, —» oficjum rymowane,—» tropy), pieśniami kośc. w językach nar. oraz formamiśpiewów pozbawionymi stroficzności i metryczności, używanymiw liturgii i służbie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPOGEUM

  Podziemne pomieszczenie, często używanew starożytności (Etruria, Rzym) do celów kultowych (np. mitred).

  Tendencja do powiększania grobowców rodzinnych o podziemnekomory pojawiła się w Rzymie (koniec II w. po Chr.),natomiast w III i IV w. podziemne grobowce (hypogea) i cmentarze(—> katakumby) stały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNUM CANENTES MARTYRŮM, Sławmy hymnami męczeństwo

  Hymn w godzinie czytań na święto Świętych Młodzianków(28 XII), przypisywany Będzie Czcigodnemu (zm.735). 1971 wprowadzony do LH (I 975; LG I 1015-1016; teksttakże w PL 94,623; AH L 102; HIBR 228).

  Sławi męczeństwodzieci, które zginęły w Betlejem z rozkazu Heroda; ziemia straciłaje ze łzami, ale z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPOMNEMATA

  (gr. wspomnienia, pamiętniki), zapiskiminionych wydarzeń sporządzone w celu ich upamiętnienia(pamiętniki, kroniki, panegiryki), powstałe w pośpiechu, aleposiadające walor literacki.

  Do najważniejszych h. należą zapiskiAleksandra Wielkiego i Pyrrusa oraz Commentarii rerumgestarum Korneliusza Sulli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNUM COELESTIS GLORIAE, pro Annae natalitio

  Hymn o św. Annie na jutrznię (AH IV 81); znajduje sięw brewiarzu dominikanów wrocł. z XV w. (BUWr I D 16)oraz w Antyfonarzu krakowskim dominikanów z 1508 wraz zhymnem o św. Annie na nieszpory —» Lauda, Mater Ecclesia;składa się z 4 strof i zawiera doksologię taką samą, jaka jestw hymnie Lauda, Mater...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPSELOTERA

  (gr. wzniosłej sza), bizant. typ ikonograficznychprzedstawień tronującej Matki Bożej z DzieciątkiemJezus na łonie; wizerunki H. nie rozpowszechniły się wtradycji Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPAKOE

  (gr.; słow. ipakoj odpowiedź, uwaga, zachętado uważnego wsłuchiwania się), krótki hymn (—> troparion)jutrzni niedzielnej i paschalnej w —» bizantyjskiej liturgii,głoszący zmartwychwstanie Chrystusa.

  H. powstał w środowisku palestyńskim; występuje w Wielkimlekcjonarzu Kościoła jerozolimskiego z V-VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPSISTARIANIE

  (gr. ton hypsiston najwyższy), sektamonoteistyczna z IV w., rozpowszechniona zwł. w Kapadocji.

  Jej zwolennicy wierzyli w jednego, najwyższego Boga, anazwę h. przyjęli prawdopodobnie, by wyrazić sprzeciw wobecdogmatu Soboru Nic. I (325) o — Trójcy Świętej ; uznawaliBoga (pantokratora) za stwórcę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJONIZM

   

  ABSTRAKCJONIZM ang. abstractionism; fr. abstractionnisme; nm. abstrakte Kunst (1)

  Termin utworzony przypuszczalnie przez W. Jamesa.

  1. estet. Kierunek lub program artysty­czny propagujący sztukę abstrakcyjną, a więc sztukę nieprzedstawiającą, bezprzedmiotową, niefiguratywną, tzn. taką, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKT

   

  ABSTRAKT (łc. abstractus = odciągnięty, oddzielony, odłączony, oderwany) gr. ta eks aphaireseos legomena = abstrakty (Ary­stoteles); ang. abstract

  Rezultat -» abstrakcji (I-I) jako czynności intelektu, np. pojęcie. W naukach opar­tych na teorii nmogości wszystkie przed­mioty abstrakcyjne dadzą się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry